Poštovani čitatelji, pomozite izgradnju nove crkve u najmodernijem dijelu grada Vukovara. Sveti Josip, koji je više od 300 godina zaštitnik Lijepe nam Domovine, obilno će Vas nagraditi!

Kunski i devizni žiro račun:
Rimokatolički župski ured svetog Josipa, Vukovar
IBAN: HR52 25000091 50 11 4221 8 
SWIFT: BIC Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. ZAGREB: HAABHR22