Božić

Božić 2017.g., župa sv. Josipa Radnika, Vukovar - Borovo naselje
01  JASLE (Stjepan Lice) Od one blagoslovljene noći u Betlehemu odgonetka života sadržana je u pozivu svakom biću da postane jasle betlehemskom Djetetu. 02  Da mu postane jasle bez obzira na tvrdoću i oštrinu slame u sebi. 03  Od te noći, koja je postala beskrajnim svjetlom, dopire u srce svakog bića poruka ljubavi: Budite jasle. 04  Budite jasle Djetetu rođenome u Betlehemu u svakom danu, u svakom - pa i najneznatnijem - činu.
05  Budite mu jasle i kad ste sami i kad ste u zajedništvu. 06  Budite jasle onima koje ljubite i onima koji su vam bliski. 07  Budite jasle i onima koji vam zadaju bol. I samoj boli budite jasle. 08  Budite jasle vedrini i dobroj riječi. Budite jasle miru i svjetlu. Budite jasle posve tiho i ponizno.
09  Budite djeca. Budite Dijete.