Dani sjećanja 2017

01 PRVI UDAH, POSLJEDNJI UDAH (Stjepan Lice) Mjesto na kojem se netko rodio,.. 02 ..na kojem je netko umro,.. 03 ..zauvijek je obilježeno, prožeto njegovim prvim, njegovim posljednjim udahom. 04 Nije nužno obilježiti to mjesto,..
05 ..no ako nas nečije rođenje, nečija smrt bitno dotiče,.. 06 ..ono obilježava,.. 07 ..prožima našu dušu. 08 Do nas je da u sebi čuvamo to mjesto.
09 Da mu damo prostora u našoj duši. 10 Više ga neće biti moguće razumjeti bez tog prvog udaha. 11 Bez tog posljednjeg izdaha. 12 Bez tog zemaljskog,..
13 ..bez tog nebeskog dodira. 14 Ono nas uči da postojano dišemo ljubavlju. A kad posljednji put izdahnemo, da udahnemo nebo.