Sv. misa zahvalnica 2017

01 Dajmo hvalu Gospodu, dajmo hvalu.. 02 ..dajmo hvalu Gospodu! 03 ZEMLJA - U proljeće iz zemlje niču mlade biljke. Svemu što raste zemlja daje hranu i snagu. Ta zemlja povjerena je nama. Moramo ju čuvati od trovanja i uništavanja. 04 Bože, hvala ti za zemlju koju si nam darovao!
05 Dajmo hvalu Gospodu, dajmo hvalu, dajmo hvalu Gospodu! 06 VODA - Snagom vode sjeme u poljima niče i raste. Vodu upotrebljavamo u domaćinstvu, vodom tažimo našu žeđ, vodom ljudi gase požare, bez vode ne bi mogli biti čisti mi, naša odjeća,naše kuće, automobili, ceste… voda pokreće snažne turbine i tako proizvodi električnu energiju. Tu vodu moramo čuvati. 07 Bože, hvala ti za vodu bez koje nema života! 08 Dajmo hvalu Gospodu, dajmo hvalu, dajmo hvalu Gospodu!
09 CVIJEĆE - Cvijeće je simbol radosti, ljepote, sklada i ljubavi. Cvijećem ukrašavamo oltare u našim crkvama, cvijeće poklanjamo jedni drugima u najsvečanijim trenucima života. To nas potiče na radost i zahvalnost našem dobrom Ocu i stvoritelju koji je sama ljubav i nježnost, ali i na velikodušnost da potrebnima rado darujemo osmjeh i lijepu riječ. Hvala ti Bože za cvijeće, dobre ljude i sve lijepo i dobro u našem životu! 10 ŽIVEŽNE NAMIRNICE - Ima dovoljno hrane za sve nas. Voća, povrća, mesa i kruha. Ne živimo svi u izobilju, ali imamo najosnovnije. Mnogo ljudi dnevno mora umrijeti od gladi. Ne smijemo zaboraviti ljude u potrebi. Bože, hvala ti za namirnice koje može kupiti u našim trgovinama. 11 HOSTIJE - Na oltar donosimo hostije koje će kod ove svete Mise postati Tijelo Kristovo koje će biti hrana našim dušama. Pod prilikama kruha Isus je uvijek prisutan među nama. 12 Bože, posebno ti zahvaljujemo za kruh, plod zemlje i rada ljudskoga, koji će postati Tijelo Isusovo.
13 VINO - I ovo vino će postati krv Isusa Krista. Ovo vino podsjeća nas da je Isus za nas umro i oslobodio nas od svakoga zla. Bože, hvala ti za vino, plod trsa i rada ljudskoga koje će postati krv Isusa Krista. 14 Dajmo hvalu Gospodu.. 15 ..dajmo hvalu.. 16 ..dajmo hvalu Gospodu!
17 " OČE RADOSTI - STJEPAN LICE Oče radosti, ti koji si s ljubavlju stvarao svijet, i s radošću pozvao sva bića pod nebom, ti čije je srce od radosti zaigralo kad si stvorio čovjeka, daj da se s radošću odazovemo radosti tvojoj, daj da s radošću živimo ljudskost svoju. 18 Oče radosti, ti, u čijoj je ruci sav svijet, nisi se ni trena skanjivao da ovu zemlju, svu povijest ljudsku, povjeriš ruci Djeteta, svoga Sina, da nam po djetinjem osmijehu njegovu, po bezazlenosti njegovoj, srce preporodi; 19 daj, stoga, da Evanđelje njegovo živimo radosno, da Evanđelje njegovo čitavim bićem, čitavim životom zanosno izričemo. 20 Oče radosti, ti koji radošću sitiš naša bića, naše živote, daj da i mi radošću sitimo sve ljude koje susrećemo, svu djecu tvoju;
21 daj da tvoja radost vazda bude u nama, da bude kruh naš svagdanji, i da naša radost bude potpuna. 22 Oče radosti, osmjeli nas za radost našu, za radost tvog života, i daj da nam se srca raduju radošću koju nam više nitko oteti neće."