Sjećanje na žrtvu Borova naselja

19. 11. 2019.
01 UĐI U MOJU LAĐU (Stjepan Lice) 02 Uđi u moju lađu. 03 U njoj ćeš naći sve što jesam. 04 I sve što imam.
05 I ono što sam i sam zaboravio. 06 I ono što ni sam nisam prepoznao. 07 U njoj nećeš naći krhotine moga srca koje sam rasuo. 08 Nećeš naći ni nadahnuća tvoga Duha..
09 ..kojima se nisam odazvao. 10 No ti bolje od mene znaš gdje su. 11 Znam da si ih sabrao i zakrilio. 12 Položio na sigurno: u vjetar koji sve obnavlja.
13 Uđi u moju lađu. 14 Posluži se jedrima. 15 Neka im vjetrovi ne odole. 16 Zakreni kormilo ususret.
17 Pouči ga bolje od mene govoru struja i valovlja. 18 Za utihe poslužit ćemo se veslima. 19 I počinkom. 20 Onim iz kojega izvire tvoj dan.
21 Otkrij mi moju lađu.. 22 ..jer toliko toga od nje i mome je oku skriveno. 23 Udomi se u njoj. 24 Moje srce preobrazi u srce putnika..
25 ..kojemu je stalo do svakog koraka. 26 Kamo god krenuo da plovim s tvojim Duhom. 27 Tebi ususret. 28 Rastereti me pitanja hoću li kročiti uzburkanim morima..
29 ..ili nesigurnim zemljanim putovima. 30 Dovoljno je da kroz mene, makar i posve tiho,.. 31 ..struji tvoje ime.