Tijelovo

01 Nikola Šop: ISUS U SVETOHRANIŠTU 02 I. Sam 03 Sad opet idem sam, ja mali prolaznik, pod nakrivljenim šeširom ovim svijetom. 04 A ti otišao, i tvoj dragi lik sija se nevidljiv u hraništu svetom.
05 Zar si ti sad tamo, u onom hljebu bijelom. U svetohraništu, pred kojim tinja luč. 06 Zar tamo, sa svojim srcem, dušom, svojim tijelom. Zar je tu melem za moju dnevnu žuč. 07 Nedovršena posla, kad prođem kraj tvog stana, u škrinji gdje se kriješ zlatom okovan. 08 Duša mi puna brige, srce mi puno rana, probdjelo bi uza te vječnost, ko jedan dan.
09 Otkrivam ti sve, što u duši skrivam. Zovem te da sa mnom teški dan podijeliš. 10 Dugo ti šapćem, žarko te prizivam. A ti nevidljiv samo šutiš i samo se bijeliš. 11 I evo, sve češće ja zaboravljam u prolazu da ti skinem kapu. 12 U kasnoj noći, kada se žurim sam, sa svežnjem večere o štapu.
13 II. San 14 Vratit ću se jednom svojoj maloj kući, kad budu prošli mnogi dani. 15 Za stolom kasnim o tebi snivajući, zaspat ću uz crni hljeb i svoj vrč zemljani. 16 Blizina hljeba u snu dočarat će meni seoski put, koji vijuga kroz glog, i oko njega pšenice šum sneni, ugušen sitošću mirisa brašnenog.
17 U snu sav sretan i radostan u svemu, zaželjeti neću ništa više: 18 samo da zagrlim hljeb crni i čujem u njemu tvoje srce i tvoju dušu kako diše.