Aljmas2021

01 Hodočašće vukovarskih župa u Aljmaš, 4. 9. 2021. NEMOJ UGASITI SVOJE SRCE (Stjepan Lice) 02 I ako ugase tvoj svijet, izruguju i pogaze sve što ti je sveto; 03 i ako sakriju sve skrbne zemaljske i nebeske svjetiljke, 04 i sve što je za tebe vrijedno polome i odbace kao nešto zauvijek minulo;
05 i ako napuste putove ugažene dobrim koracima, putove koji vode ususret duši; 06 i ako sve u čemu je prebivao smisao prepune ispraznošću i ravnodušnošću; 07 i ako grubosti pripadne odlučujuća riječ, nemoj ugasiti svoje srce. 08 Nemoj ga ugasiti jer je i ugašenom svijetu potreban žar tvoga srca,
09 da ga budi i podsjeća na vatru u njemu. 10 Na vatru koja ne odustaje. 11 Na vatru koja sve ljubavlju povezuje.