LIPOVAČA

 

Na mjestu devastirane kuće koja služila za crkvu u Glavnoj ulici sada Sv. Ane na broju 30, preko ministarstva za obnovu, Biskupije Đakovo, Županije i drugih donatora napravljena je crkva 14×7 m , bočni zidovi visine 6 m, a toranj s križem 21 m. Uz crkvu je sakristija i sanitarni čvor. Ima prostran kor, a svetište dijeli stropni luk na betonskim stupovima. U njoj je svake nedjelje sv. misa. U crkvi se nalaze drvene klupe, oltar, ambon i svetohranište. Ima kalež i četiri misnice.U crkvenom prostoru je ostao nezatrpan dobro zidani bunar sa željeznim poklopcem.

fra Ante Perković

 

 

 

 

POGLEDAJTE GALERIJU FOTOGRAFIJA