FSR

Po osnivanju župe sv. Josipa radnika u Borovu naselju 1962. god. Osniva se i Treći red sv.Franje. Župnik i duhovni asistent bio je p.Flavijan Šolc.
Do tada je Borovo naselje pripradalo župi sv.Filipa i Jakova u Vukovaru, tako još uvijek  imamo živu našu najstariju 97-mogodišnju sestru Maru Sabljić koja je svoje zavjete dala u Vukovaru.
Treći red se širio i aktivno djelovao do 1991. god.  kada smo protjerani sa naših ognjišta.
Ona braća i sestre koji su bili u progonstvu blizu  naših Franjevaca imala su priliku biti sa braćom i sestrama tog bratstva sve vrijeme progonstva.
Po povratku u našu Župu, kada nas se skupio određeni broj članova, mogli smo oživjeti naše bratstvo.
Tako 26.08.2001. god. naš tadašnji župnik p. Ante Perković poziva brata Matu Batorović, tadašnjeg područnog služitelja i p.Flavijan  Šolc  područnog duhovnog asistenta. Okupilo nas se šestero zavjetovanih članova: Mile i Iva Jakirčević, Iva Konjević, Željko i Biserka Marin i Ivanka Hodak te tri simpatizera: Marija Mažar, Ankica Timarac i Kata Anokić. Za služitelja izabrana je Ivanka Hodak, doslužitelj Biserka Marin a za članove vijeća: Mile Jakirčević, Iva Jakirčević i Iva Konjević.
Od tada  se postepeno razvijamo i rastemo te nastojimo ići stopama sv.Franje i živjeti Evanđelje.
Naše bratstvo trenutno broji 28 članova.
Naš današnji služitelj je Saša Drenovski, doslužitelj Goran Molnar, tajnik Marijana Jurić, rizničar Ante Kraina, učitelj novaka Mirjana Elez i duhovni asistent p.Vjenceslav Janjić.