Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

DOGAĐANJA U ŽUPI

ISPOVIJED - 5

Hitova: 1075
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

6. Božja zapovijed: Ne sagriješi bludno i  9. Božja zapovijed: Ne poželi tuđeg ženidbenog druga
•    Jesam li namjerno podržavao bludne misli, poglede, želje?
•    Jesam li naveo druge na grijeh bludnosti pogledima, riječima, lošim primjerom, izazovnim oblačenjem?
•    Jesam li griješio bludno? Jesam li počinio grijeh samozadovoljavanja?
•    Jesam li sagriješio bludno s osobama drugoga spola koje nisu u braku ili s osobama koje su u braku, s osobama istoga spola?
•    Jesam li čitao besramne knjige i časopise, gledao takve filmove i drugima ih preporučivao?
•    Jesam li se gledao pornografske filmove, internetske ili TV-programe koji sablažnjavaju? Jesam li se  provodio s lošim društvom i odlazio u raskalašene provode, posjećivao javne kuće, bavio se prostitucijom?
•    Jesam li bio nevjeran svome bračnom drugu te činom, riječju, željom počinio preljub?
•    Jesam li u bračnom životu propustio držati se moralnoga zakona te sprječavao začeće djeteta bacanjem sjemena, raznim kontracepcijskim sredstvima, spiralom koja je abortivno sredstvo?
•    Jesam li se u intimnim odnosima egoistično ponašao prema svome bračnome drugu?7. Božja zapovijed: Ne ukradi i 8. Božja zapovijed: Ne poželi nikakve tuđe stvari
•    Jesam li nekome nešto ukrao, ako jesam, što sam ukrao i kolika je bila vrijednost toga? Jesam li zadržavao ukradenu stvar?
•    Jesam li koga prevario u prodaji i kupnji ili bilo kakvu poslu?
•    Jesam li učinio neku štetu bližnjemu te jesam li propustio nadoknaditi štetu?
•    Jesam li zanemario vratiti dug? Jesam li pravodobno vratio dugove?
•    Jesam li oštetio podređenoga nepravednom plaćom, jesam li primao mito?
•    Jesam li učinio štetu poslodavcu? Jesam li neopravdano izostao s posla?
•    Jesam li se bavio lihvarstvom, jesam li zavidio drugima i poželio tuđa dobra?
•    Jesam li drugima otkrio koju povjerenu tajnu ili skriveni grijeh bližnjeg, prenosio loše stvari iz nečijega života?
•    Jesam li loše pričao i sudio o nekome, i to samo na temelju toga što sam tako čuo od drugih?

10. Božja zapovijed: Ne reci lažno svjedočanstvo
•    Jesam li lagao, je li moja laž učinila štetu bližnjemu? Jesam li se krivo zakleo, krivo svjedočio, jesam li nekoga krivo i nepravedno optužio, oklevetao?
•    Jesam li odavao tajne, kritizirao, sumnjao, prenaglo donosio sudove?
•    Jesam li bio neiskren i hvalisao se? Jesam li bio lažno ponizan, prikazivao se boljim no što jesam? Jesam li davao lažna obećanja?
•    Jesam li nekome oduzeo dobar glas ili ga sebi prisvajao na tuđim zaslugama?
•    Jesam li drugoga kritizirao te tako ranjavao i sebe i bližnjega, a druge stavljao u priliku da sude?

SAKRAMENTI:
•    Jesam li se ispovijedio i pričestio kako je zapovijeđeno o uskrsnom vremenu?
•    Jesam li pristupio svetoj pričesti dok sam bio u teškom grijehu?
•    Jesam li na prošlim ispovijedima namjerno prešutio neki teški grijeh?
•    Rastavljene i nevjenčane osobe koje ne žive u čistoći, čine teški grijeh i stoga ne mogu dobiti sakramente svete ispovijedi i svete pričesti.
•    Jesam li zanemarivao sakramente i olako sebe opravdavao?
 
LJUBI BLIŽNJEGA KAO SAMOGA SEBE
•    Ljubim li svoje bližnje bez obzira na njihov položaj, privlačnost, različitosti, onakve kakvi jesu, a ne po onome što imaju, čine ili kako izgledaju? Trudim li se oko zajedništva u ljubavi s njima?
•    Jesam li bio solidaran sa svima, osobito sa siromašnima, bolesnima, starima, neznatnima, slabima, nemoćnima? Jesam li strpljiv, dobrostiv, blag, graditelj mira sa svima?
•    Jesam li nastojao odmah oprostiti i zaboraviti podnesenu uvredu?
•    Jesam li sa svojom braćom i sestrama bio onaj koji služi ili onaj koji čeka da bude poslužen?
•    Jesam li nastojao darovati svoje vrijeme potrebnima, poniznima, neznatnima?
•    Jesam li se istinski brinuo za slobodu i pravdu tako da podijelim svoja dobra s potrebnima i da se u evanđeoskome duhu borim protiv svake nepravde?
•    Jesam li lako posumnjao u svoga bližnjega umjesto da sve opravdam, u sve vjerujem, svemu se nadam, sve podnosim?
•    Jesam li nastojao zaboraviti sebe kako bih tražio Krista u bližnjima ili stalno zadovoljavam svoj poriv da egoistično ljubim i budem ljubljen?
 
GLAVNI GRIJESI:
OHOLOST
•    Jesam li tražio divljenje i pohvalu, a nisam podnosio kritike i primjedbe ili opomene?
•    Jesam li samoga sebe držao pravednikom, mislio kako su drugi gori od mene, a nisam htio priznati da sam grješan?
•    Jesam li žudio za prvim mjestima, za ugledom, moći, vodstvom, vlasti?
•    Jesam li sebi i drugome davao važnost nedopuštenim sredstvima i načinima?
•    Jesam li uzdizao ili ponižavao druge? Jesam li se radovao tuđoj zapostavljenosti, a nikada nisam nastojao zaboraviti na sebe kako bih dao važnost drugima?
 
ŠKRTOST
•    Jesam li sebično brinuo za sebe i svoj osobni probitak kao cilj života? Jesam li nastojao nadići svoju sebičnost prijateljstvom i otvaranjem srca prema svima? Jesam li zlorabio darove koji su mi dani, rasipao ih, držao svojima?
•    Jesam li pomogao bližnjima u oskudici, a ako jesam, je li to bilo samo od onoga što mi je ionako suvišno?
•    Jesam li se stalno jadao na svoj život, odnose, posao?
•    Vjerujem li u veliku Božju ljubav i providnost?
 
BLUDNOST
•    Jesam li se ponašao dostojanstveno u seksualnosti ili sam usvajao mentalitet po kojemu je sve dopušteno?
•    Jesam li zanemarivao istinu da je moje tijelo hram Duha Svetoga i ne pripada meni te da svako moje nečisto djelo kalja tijelo Kristovo i zajednicu?
•    Jesam li zanemarivao milosrđe, ljubav, istinsku svrhu moga života i zaboravljao kako će mi po njoj biti suđeno?
 
ZAVIST
•    Jesam li bio ogorčen zbog dobara i uspjeha drugih, uživao u zlu bližnjega?
•    Jesam li bio ljubomoran, zavidan ili u suparništvu s braćom, rođacima, prijateljima, susjedima, kolegama na poslu?
•    Jesam li odbijao prihvatiti da se posao radi s poniznim i stalnim naporima i da je trud potreban za istinsku molitvu?
•    Jesam li bio dvoličan sa samim sobom i s drugima hineći ljubav i tako prikrivao svoje interese i koristoljublje?
 
NEUMJERENOST U JELU I PIĆU
•    Jesam li neuredno jeo nanoseći štetu svome i tuđem zdravlju? Jesam li uzimao droge, neumjereno pio alkohol i pušio, nanoseći štetu svome zdravlju?
•    Jesu li mi jelo i piće toliko važni da su mi zbog njih na sporednom mjestu u životu Bog, molitva i sveta misa?
 
SRDITOST
•    Jesam li gubio strpljenje u obitelji, s prijateljima, kolegama? Jesam li propustio svojim ukućanima, prijateljima, kolegama iskazati poštovanje?
•    Jesam li koga prokleo u obitelji, na poslu, na ulici želeći mu zlo? Jesam li se svetio čak i za najmanju podnesenu nepravdu?
•    Jesam li se ljutio? Jesam li se ljutio na Gospodina zbog onoga što mi se događa?
 
LIJENOST
•    Jesam li zbog vlastite lijenosti zanemarivao svoje dužnosti kao muža, oca, brata, žene, majke, kćeri, sestre, prijatelja, prijateljice, radnika, građanina, itd.?
•    Jesam li se zadovoljio da živim u lijenosti i zanemario ljubav prema istini? Jesam li ravnodušno zanemarivao vrjednote evanđelja i propustio ih širiti i braniti?
•    Jesam li zanemarivao molitvu i sakramente, propustio hraniti svoj duhovni život, jer za to nisam imao volje?
•    Jesam li zanemario brigu za opću Crkvu i župnu zajednicu kojoj pripadam?
 
Završi ispit savjesti, pomisli koliko si uvrijedio dobroga Boga, koliko si osobno odgovoran za trpljenje Isusa Krista te zatim traži oprost djelom kajanja.
 
KAJANJE
Bol zbog uvrede koju sam nanio Bogu, bližnjemu i sebi.
Bol zbog počinjenih grijeha sastoji se u kajanju zbog njih, jer smo uvrijedili Boga, učinili da Isus trpi i pati do smrti na križu, uvrijedili i zlo učinili bližnjemu i samome sebi, zaslužili pakao. Bol zbog počinjenih grijeha vrlo je važan dio svete ispovijedi, jer ako nje nema, ispovijed je ništavna ili svetogrdna.
 
ODLUKA
Odluka se sastoji u čvrstoj želji da više nećemo griješiti. Ako ona nedostaje, to znači da nema kajanja, nema boli zbog grijeha, stoga oni ne mogu biti oprošteni, naprotiv,  još se više povećavaju, jer loša ispovijed te potom nedostojna pričest preteški su grijesi ili svetogrđe.
Ako poslije obećanja Gospodinu da ga više nećemo vrijeđati, poslije nekog vremena ponovno padnemo u grijeh, ponovo idemo na svetu ispovijed i obavimo je kako valja.
 
ČIN SVETE ISPOVIJEDI
Priznanje i osuda grijeha pred svećenikom. Osuda grijeha sastoji se u prikazivanju grijeha ispovjedniku kako bi nam dao odrješenje.
Ako tko zbog srama ili površnosti prešuti na ispovijedi ijedan smrtni grijeh i ne ispovijedi ga, učinit će lošu ispovijed i još jedan vrlo teški grijeh svetogrđa.
Ako tko zbog zaborava nije ispovjedio teški grijeh, njegova je ispovijed valjana; bit će mu oprošteni svi grijesi uključujući i onaj zaboravljeni, ali mu ostaje obveza da ga valjano ispovijedi na sljedećoj ispovijedi.
 
POKORA
Pokora se sastoji u dobrom djelu koje naloži ispovjednik za okajanje grijeha što smo ih ispovjedili. Pokoru treba što prije valjano obaviti. Zanemarivanje duhovne dimenzije vodi nas u grijeh propusta, a zatim u sve teže grijehe mišlju, riječju i djelom.
A naš Gospodin Isus Krist rekao je: „Ne živi čovjek samo o kruhu, nego i o svakoj riječi što izlazi iz Božjih usta.  Tražite najprije Božje kraljevstvo, a sve će vam se ostalo nadodati.“