Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

Razgovor o vjeri

RAZGOVOR O VJERI br. 2.

Hitova: 2570
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

KAKO JE NASTALA MOLITVA KRUNICE?

Tijekom stoljeća, kršćanski je puk stvarao razne pobožnosti koje su izraz njegove vjere i potrebe za Bogom. Tako su nastali brojni oblici pobožnosti, od kojih su mnogi nestali, a mnogi žive i danas. Jedna od takvih pobožnosti je i molitva Gospine krunice ili ružarija. Gotovo se sa sigurnošću može tvrditi da se ova pobožnost u svojim počecima sastojala u svakodnevnom moljenju 150 Zdravomarija. To se povezuje sa starom crkvenom praksom da se dnevno recitira 150 psalama. Brojni tekstovi iz 5. i 6. st. potvrđuju ovu praksu. Tako je bilo sve dok je latinski jezik, na koji je bila prevedena Biblija, bio blizak i razumljiv narodu. No, kako je latinski izlazio iz svakodnevne upotrebe u puku, praksa moljenja psalama zamijenjena je moljenjem 150 Očenaša. Kako se u 12. stoljeću marijanska pobožnost sve više širila, Očenaš je zamijenila Zdravomarija. Običaj da se brojenje obavlja pomoću nanizanih zrnaca potječe vjerojatno iz islama. Već od 13. st. među kršćanima se pojavljuju "brojanice". Nekako u isto vrijeme u spisima jednog dominikanca spominje se izraz "Psaltir Svete Marije" koji se upravo odnosi na krunicu (jer je 150 Zdravomarija podsjećalo na psaltir koji se sastoji od 150 psalama).
  Za širenje krunice veliku zaslugu, uz dominikance, imaju i kartuzijanci. Običaj da se pojedina cjelina krunice naziva "otajstvo" potječe iz 15. st., iz Venecije. Današnji raspored otajstava krunice ustalio se u 15. st. Početkom 17. st. uvedena je u Rimu praksa da se na kraju krunice dodaju antifona "Zdravo Kraljice" i Litanije lauretanske. U istom stoljeću nastaje i pobožnost "Vječne krunice" po kojoj svaki sat u godini netko od redovnika moli krunice kako svijet niti jedan sat ne bi ostao bez molitve. U 19. st. nastaje pokret "Žive krunice" za uspješnu djelatnost misionara. Lurdska i fatimska ukazanja dala su novi poticaj molitvi krunice. U naše vrijeme to je učinio i blagopokojni papa Ivan Pavao II. dodavši četvrto otajstvo, "Otajstvo svjetla" i proglasivši 2003. godinu "Godinom krunice".

                                          nastavit će se…