Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

POBOŽNOSTI

Hitova: 10061

Korisnička ocjena: 4 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica neaktivna
 

Misli Sv. Antuna Padovanskoga za svaki dan u godini – mjesec lipanj

1. lipnja
"Gospodin će na ovoj gori (Sionu)spremiti gozbu od pretiline sočne, od vina staložena. (Iz 25, 6) To danas čini Crkva kojoj je Krist pripremio sjajan i raskošan banket, dvostruka i obilna bogatstva: dao je pravo tijelo i pravu krv, i zapovjedio da se dade svima koji povjeruju u njega. Stoga se treba čvrsto vjerovati i ispovijedati da je ono tijelo koje je Djevica rodila, koje je bilo prikovano na križ, koje je ležalo u grobu, koje je uskrslo od mrtvih, koje je uzašlo na nebo i sjelo s desne Ocu, doista dao apostolima, a Crkva ga svakog dana dijeli svojim vjernicima.

2. lipnja
Kontemplativac, uzdižući se u više sfere, ne ide određenim ili ravnim putem, jer kontemplacija nije u njegovoj moći, već ona ovisi o volji Stvoritelja, koji milinu kontemplacije udjeljuje kome hoće, kada hoće i kako hoće.

3. lipnja
Radost nade u nebo i poslušnost božanskim zapovijedima čuvaju pravednika na dva načina: djelotvornim i kontemplativnim životom - da bude zaštićen licem Božjim, skriven ljudskim spletkama i daleko od svadljivih jezika. (usp Ps 30, 21)

4. lipnja
U pokori su, kao u badema, tri dijela: gorka kora, čvrsta ljuska i slatko sjeme. Gorka kora označuje gorčinu pokore, čvrsta ljuska ustrajnost, a slatko sjeme nadu u oproštenje.

5. lipnja
Premda stablo, to jest ljudsko tijelo, biva smrću posječeno, položeno u grob, raspadnuto i pretvoreno u prah, čovjek se ipak mora nadati da će ono procvasti, to jest uskrsnuti i dobrotom Božanske mudrosti ponovno propupati te se vratiti svom sjaju kao u zemaljskom raju.

6. lipnja
Tko se hrani nadom u vječna dobra, pun je osjećaja pobožnosti. Naprotiv, nada stavljena u zemaljska dobra ne proizvodi plodove ljubavi; mala je i bijedna jer ne raste u Bogu; bljutava, jer nije začinjena božanskim začinom.

7. lipnja
Kada na početku obraćenja i novog života započne grmjeti, to jest kad se jave kušnje blagostanja ili protivljenja, one često uspijevaju uništiti nadu i svete odluke. Zato sin milosti mora moliti Boga za milost nade u vječna dobra jer je, kako kaže prorok Jeremija, "blagoslovljen čovjek koji se uzdaje u Boga, i kome je Bog uzdanje" (Jr 17, 7).

8. lipnja
Kao što se treba bojati žalca što ga škorpion ima na repu, tako se gledati unatrag, to jest u prošlost, protivi nadi. Nada je krepost koja se proteže naprijed, ona je usmjerena prema vječnim dobrima.

9. lipnja
Čitamo u knjizi o Jobu: "Ni drvu nije nada sva propala; posječeno, ono opet prozeleni i mladice nove iz njega izbiju". (Job 14, 7) Tako se i čovjek mora nadati da će drvo, to jest njegovo tijelo, nakon što ga je sjekira smrti posjekla, opet procvasti u konačnom uskrsnuću.

10. lipnja
Gdje su strah i nada, tamo je i život zauzet za Boga. promotri još kako ulje plovi iznad svih tekućina, te stoga simbolizira nadu u vječna dobra koja su iznad svih prolaznih dobara. Nada je očekivanje budućih dobara. No ona mora biti ponizna i zauzeta u vršenju Božje volje.

11. lipnja
Oni koji se ne pouzdaju u sebe, nego u Gospodina koji je Bog nade, zadobit će snagu i biti jaki u njemu, premda su po sebi slabi na ovom svijetu.

12. lipnja
Kao što ptica ima dva krila, tako duša ima vjeru i nadu. Vjera se i nada odnose na nevidljive stvari, a iz vidljivih dižu se prema nevidljivima. No oni koji vjeruju samo riječju i koji svoju nadu stavljaju samo u sebe, svoje stvari i čovjeka, požudno teže za zemaljskim stvarima, na njima se zaustavljaju i samo u njima uživaju.

13. lipnja
Krepost je svetih kao zidarev visak kojim se provjerava okomistost zida. Kada se slave svetački blagdani tada se kao viskom provjerava život vjernika. Slavimo, dakle, njihove blagdane tako da nam oni budu mjerilo naše moralne uspravnosti. Stoga je smiješno njihove blagdane slaviti obilnim jelom, kada znamo da su oni osvojili nebo postom i pokorom.

14. lipnja
Josip i Marija dika su nade i svetog straha, koji su nešto kao pravednikovi "roditelji". Nada je očekivanje budućih dobara koje rađa osjećajem poniznosti i spremnosti na služenje. Nadom se ide naprijed, a kada nema nikakve nade da se napreduje, onda se upada u očaj. Drugim riječima, kada netko voli grijeh, sigurno se ne nada budućoj slavi. Da se nada ne pretvori u obijest, mora je pratiti strah Božji, koji je početak mudrosti (usp. Ps 110, 10). Nitko je, stvarno, ne može imati tko prije nije iskusio gorčinu straha. Pijući gorki lijek, dolazi se do radosti ozdravljenja.

15. lipnja
"Svaki licemjer je zao", kaže prorok Izaija (Iz 9, 17), a Mihej: "I najbolje među njima je kao trn, najpravedniji kao drača živica." (Mih 7, 4) Doista, danas su mnogi licemjeri, drač i trnje. Licemjer je onaj tko se pravi da je ono što nije; sličan je trnovu grmu jer izgleda blag u riječima, ali bode djelima; sličan je trnju koje bode prolaznike da bi sisao krv hvale i novca.

16. lipnja
Isus Krist dat će nagradu vječnoga života onomu tko bude svladao požudu tijela, nasljedovao primjere svetih i otjerao hrome i slijepe, to jest one koji šepaju na obje noge - ponašanja i djela - te one koji su slijepi na oba oka - života i mudrosti. Takvi mrze život Isusa Krista jer su dušu, za koju je Krist dao svoj život, predali đavlu.

17. lipnja
Kao što je na rukama deset prstiju, tako ima deset vrsta šibanja, to jest trapljenja što ga moramo primjenjivati: odricanje od vlastite volje, uzdržavanje od jela i pića, stroga šutnja, bdijenje u molitvi, plač zbog grijeha, čitanje svetih knjiga, materijalni rad, velikodušno sudjelovanje u pomaganju bližnjemu, skromno odijevanje, preziranje sebe. S tih deset prstiju moramo prihvatiti bič i udarati se nemilosrdno jer ćemo u dan kazne koja će slomiti kosti, to jest našu oholost, postići milosrđe.

18. lipnja
Kao što zlato nadvisuje sve kovine, tako sveto znanje nadvisuje sva ostala znanja: ne poznaje književnost tko ne poznaje "svetu književnost".

19. lipnja
Isus Krist bio je milosrdan u utjelovljenju, jak i velikodušan u muci. Isto je tako milosrdan, moćan i velikodušan u izlijevanju milosti. Za nas će biti poželjan u vječnom blaženstvu.

20. lipnja
Naša je duša vrt u kojem Krist, kao vrtlar, sadi otajstva vjere i zatim ih natapa kada ulijeva milost kajanja. On ju je rodio u bolima svoje muke.

21. lipnja
Pravednik u obilju milosti što mu je udijeljena ulazi u žitnicu kontemplativnog života; kao što se u svoje vrijeme žito unosi u žitnicu, tako se njegova pamet, nakon što se oslobodila slame svjetovnih stvari, zatvara u nebesku puninu i tako zatvorena uživa u njezinom blaženstvu.

22. lipnja
Sin je lice Oca. Kao što se neka osoba prepoznaje po licu, tako po Sinu prepoznajemo Oca. Dakle, svjetlo Božjega lica poznavanje je Sina i prosvjetljenje vjere koja je na dan Duhova bila utisnuta u srca apostola.

23. lipnja
Bršljan što se po sebi ne može dizati u visinu, već se mora priljubiti uz neko stablo ili zid, predstavlja bogataša ovoga svijeta koji se ne može uzdizati prema nebu drugačije, osim proganjanjem siromaha, jer ga to održava u milosti Božjoj.

24. lipnja
Ako se sveti Ivan Krstitelj, koji bijaše posvećen već u majčinoj utrobi i za koga Isus reče da nema većega od svih rođenih od žene, trapio grubom odjećom i pokorničkom hranom, što bismo mogli reći mi, bijedni grešnici, začeti u grijehu, puni mana, a preziremo svaku pokoru i tražimo naslade i udobnosti?

25. lipnja
Kada u ljudsko srce uđe tama smrtnoga grijeha, ponestaje mu poznavanje Boga i vlastite slabosti, i ne zna razlikovati dobro od zla. Naprotiv, skrušenost srca svjetlo je koje prosvjetljuje dušu, spoznaje Boga i vlastitu slabost i očituje razliku između čestita i zla čovjeka.

26. lipnja
Kao što zora označava svršetak noći i početak dana, tako kajanje označava svršetak grijeha i početak pokorničkog života.

27. lipnja
Vjerna duša koja se u Matejevu evanđelju naziva "vinogradom", mora se okopavati motikom kajanja, obrezivati nožem ispovijedi i napajati vodom zadovoljštine.

28. lipnja
Opaši se pojasom ispovijedi i podigni svoju odjeću kreposti da se ne uprlja svjetovnim stvarima ove zemlje.
I nemoj željeti zadržavati se u obilju zemaljskih stvari u kojem su se mnogi izgubili, nego u jednostavnosti i tjesnacu siromaštva.

29. lipnja
Oni koji tri puta zaniječu Krista u tami grijeha, na glas pijetla, to jest propovijedanja riječi Božje, neka se pokaju - da budu zatim , pod svjetlom pokore, zajedno sa sv. Petrom tri puta izjaviti: "Ljubim, ljubim, ljubim." (usp. Iv 21, 15-18) Ljubim srcem po vjeri i pobožnosti; jezikom po ispovijedanju istine i izgradnjom bližnjega; radom po čistoći svojih djela.

30. lipnja
Želudac svakog dana glasno zahtijeva danak ustiju. Pokajnik ga međutim ne sluša jer mu se ne pokorava radi naslade, nego prema potrebi.