KLANJANJE 24. 4. 2019.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Pozdravlja Te moj uskrsli Isuse, koji svojim uskrsnućem imaš vlas nad nebom I zemljom. Po ovome komadiću kruha i kapljicama vina, Tvoje je uskrslo tijelo ušlo u moje tijelo i svaka moja stanica te osjeća. Želim biti svjesna Isuse, da Tvoja duša i  moja postaju jedno. Ti u meni, ja u Tebi. Hvala Ti Isuse, što si me ovih dana, poveo duhom sa mnoštvom kršćana, kroz Veliki petak, a onda me ostavio u svojoj i Tvojoj tišini Velike subote, da bi radosno dočekala Tvoje uskrsnuće.  Tako snažno osjećam Isuse, kako svakome od nas progovaraš: Mir tebi, čije je srce uznemireno. Mir tebi, koji se bojiš budućnosti, koji si usamljen, tužan, koji možda nemaš posao, zdravlje. Mir tebi koji si umoran i opterećen…… MIR TEBI, donosim i večeras ja tvoj prijatelj Isus…… Zagledaj se u moje uskrslo lice, moj pogled upućen je tebi, moje uskrsle ruke su žive, poslušaj moje žive riječi…..TO SAM JA TVOJ USKRSLI ISUS U TEBI, ISPRED TEBE  I PORED TEBE. Vidiš li me?.....Da vidim Te Isuse, u tolikoj braći oko mene. Hoćeš li ćuti Isuse, kako sam doživjela Tvoje uskrslo jutro? I ja sam se duhom zagledala u Tvoj prazan grob zajedno s Marijom Magdalenom i ženama, kako bi i ja čula kako im progovaraš: ZDRAVO! Žene su potrčale k Tebi, obujmile Tvoje noge i pale ničice da Ti se poklone. Tada si im rekao: Ne bojte se! Idite i javite mojoj braći da pođu u Galileju. Ondje će me vidjeti. O moj Isuse, želim se i ja ovoga časa baciti do Tvojih nogu, dotaknuti Tvoje uskrsle ruke, Tvoje probodene rane, čuti kako Tvoje srce kuca u mojem srcu i osjetiti kako više nisam sama. Hvala Ti za toliku Ljubav koju mi donosi Tvoje uskrsnuće i nastavlja se neprestano darivati za ovim Tvojim stolom riječi i stolom kruha i vina…………………….

Znam Isuse da si poradi mene sišao na zemlju, uzeo ljudsko tijelo, prošao muku Velikog petka, a onda uskrsnuo da bi i moj život oživio u tebi, da bi postala nova, bolja, radosnija, snažnija. Ali, znaš Isuse da nikad neću biti savršena. Uvijek postoji nešto što mi ne dopušta da Ti budem tako blizu. Tebi je Isuse poznat i svaki kamen koji pritišće moje srce i koji neda, da u njega uđe svijetlo Tvojega uskrsnuća. Odvali Isuse i taj moj kamen i od mene, jer želim biti radosna, slobodna, ljubljena, sigurna i smirena u Tvojoj blizini. Daruj mi novo srce u svome srcu. I pomozi mi Isuse, da tim mojim srcem shvatim, da je svaka euharistija i blagovanje Tvoga tijela i Tvoje krvi, za mene i moj uskrs, moj uvijek novi početak u koji moram uroniti da bi oživjela i bila nova. Zato Ti neizmjerno zahvaljujem za svakog Tvojeg svećenika, koji je sve ostavio radi Tebe i čovjeka. Blagoslovi ih i čuvaj u svome srcu. Još te molim Isuse, preuzmi vlast nad mojim poslovima, mojim strahovima, mojim situacijama,  brigama………….. Hvala Ti Isuse što si i svojim uskrsnućem i Ti meni otvorio svoja vrata, da slobodno uđem u Tvoje kraljevstvo, već ovdje na zemlji. I podari mi barem mrvicu vjere Marije Magdalene i onih žena, Petra i Tvojih učenika, koji su imali susrete sa Tobom uskrslim.  Znam da moja vjera može neprestano rasti i jačati jer svojim uskrsom, Ti nisi nikuda otišao, već si ostao s nama pod prilikama ovoga kruha i vina. HVALA TI ISUSE.

Isuse, razmišljam o današnjoj Tvojoj riječi i duhom gledam Petra i Ivana, kako ulaze u Tvoj Hram na molitvenu uru. Ispred Hrama donosili  su nekog hromog čovjeka, koji je prosio. Petar i Ivan mu reče: Pogledaj u nas. Petar će mu: Srebra i zlata nema u mene, ali što imam, to ti dajem. U ime Isusa Krista Nazarećanina, hodaj! Uhvati ga za ruku, on se podiže i stane hodati i uđe s njima u Hram hvaleći Boga. Moj Isuse, hvala Ti za sve ljude kroz čitavu povijest koji su duhovno i tjelesno prohodali, kad su Tebe susreli u svojoj vjeri i svojoj braći. I odmah mi dolaze u misli ona dvojica braće na putu u Emaus, koje Ti susrećeš nakon svojeg uskrsnuća i nastavljaš hodati s njima, dok je njihovo srce gorjelo od radosti, iako te još nisu prepoznali. Molim Te Isuse, za tolike patnike u ovome svijetu, gladne, napuštene, izgubljene, bolesne, ovisne, mučene i ubijene kršćane, za one koji su izgubili smisao svojeg života………Potraži Isuse i u ovo današnje vrijeme, Šimuna i Petra  i Ivana da im pruže ruku, da i oni ustanu snagom Tvojega Božanskoga duha i da te hvale i slave. I ja Ti se Isuse odzivam. Želim biti prenositelj Tvoje Ljubavi, Tvoje dobrote, istine i ljepote u svoj okolini, u svojoj župi, svome selu,  gradu, svojoj domovini. Želim da Tvoje uskrslo lice sja na mojem licu, da moj pogled bude i Tvoj, da moje misli, riječi i dijela budu i Tvoja. Zahvati me milosrdni Isuse, snagom svoje Ljubavi, jer traže te naše obitelji, naši mladi, naši starci, naša djeca.  I ja Ti poput Petra i Ivana želim reći bratu pored sebe: Dajem ti sve što imam. A to što imam i mogu dati, to si samo TI ISUSE. Zato me blagoslovi, i ostani samnom, ovom mojom braćom i sa svom mojom braćom po čitavom svijetu koju ovoga časa prikazujem Tebi u svome srcu-

 AMEN.