Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

Franjevačka krunica

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

 

FRANJEVAČKA KRUNICA

Sedam radosti Marijinih

 

 U prvom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad joj Arkanđeo Gabrijel navijesti da će začeti Sina Božjega po Duhu Svetome i navijek ostati Djevica.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U drugom otajstvu
promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad ju je za pohođenja Elizabeta nazvala blaženom i slavila kao Majku Božju.
1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U trećem otajstvu
promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad je ostavši u slavi djevičanstva, u Betlehemu porodila Spasitelja svijeta i poklonila mu se položenu u jasle.
1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U četvrtom otajstvu
promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad su se mudraci, prosvijetljeni pravom vjerom, poklonili njezinu božanskom Djetešcu i prikazali mu zlato, tamjan i smirnu.
1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U petom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad je poslije tri dana našla svoga dječaka Isusa u Hramu gdje sjedi među naučiteljima, sluša ih i pita.

1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U šestom otajstvu promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad joj se Isus poslije svog uskrsnuća slavan ukaza da je za mnoštvo njezinih boli napuni nebeskim utjehama.
1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

U sedmom otajstvu
promatramo radost, koja obuze bezgrešno Marijino Srce, kad je od svoga božanskog Sina uznesena na nebo i okrunjena za Kraljicu neba i zemlje.
1 Očenaš, 10 Zdravomarija, 1 Slava Ocu

Na kraju se mole Lauretanske litanije

                                                                                           

 

Krunica Blažene Djevice Marije

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna

 

 

 

 KAKO SE MOLI KRUNICA?

Uobičajena su dva načina moljenja krunice:

1. Prije početka molitve svakog pojedinog otajstva pročita se uvod za razmatranje (Naveden uz pojedinu sličicu) , zatim se razmatrajući moli Oče naš i 10 Zdravo Marija, te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse, moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.

2. Najprije se poljubi Križ i načini znak križa, zatim se kao uvod moli Vjerovanje apostolsko (križ), Oče naš (prvo zrnce), tri Zdravo Marije (tri zrnca), te Slava Ocu. Kod prve tri Zdravo Marije dodaje se zaziv nakon riječi "Isus":

...koji neka nam umnoži vjeru,

...koji neka nam učvrsti ufanje,

...koji neka nam usavrši ljibav!

Prije svakog otajstva moli se Oče naš, zatim 10 Zdravo Marija, s time da se nakon riječi "Isus" dodaje pojedini naziv otajstva (naveden uz sličicu), te Slava Ocu i O moj Isuse. Na kraju petog otajstva, poslije molitve O moj Isuse moli se Zdravo Kraljice, a mogu se nadodati i Litanije lauretanske.


 

Vjerovanje apostolsko

Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje. I u Isusa Krista,
Sina njegova jedinoga,
Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice,
mučen pod Poncijem Pilatom,
raspet umro i pokopan; sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih;
uzašao na nebesa, sjedi o desnu
Boga Oca svemogućega; odonud će doći suditi žive i mrtve. Vjerujem
u Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku,
općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni.
Amen.

Oče naš

Oče naš koji jesi na nebesima sveti se Ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje!
Budi volja Tvoja kako na nebu
tako i na zemlji! Kruh naš svagdašnji daj nam i danas i otpusti nam duge
naše kako i mi otpuštamo
dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast nego izbavi nas od zla. Amen!

Zdravo Marijo

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među
ženama i blagoslovljen
plod utrobe tvoje, Isus. - Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike,
sada i na času smrti naše.   Amen.

Slava Ocu

Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda
i u vijeke vjekova!  Amen!

O moj Isuse

O moj Isuse oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenog ognja i dovedi u raj sve duše,
osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.


Zdravo Kraljice

Zdravo, Kraljice, majko milosrđa, živote, slasti i ufanje naše zdravo.
K tebi vapijemo prognani sinovi Evini.
K tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni, dakle, odvjetnice naša,
one svoje milostive oči na nas te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa,
blagoslovljeni plod utrobe svoje.
O blaga, o mila, o slatka Djevice Marijo.


 

Lauretanske litanije

 

Gospodine, smiluj se!
Kriste, smiluj se!
Gospodine, smiluj se!
Kriste, čuj nas!
Kriste, usliši nas!

Oče nebeski, Bože, 
Sine, otkupitelja svijeta, Bože,                                    smiluj nam se
Duše Sveti, Bože,
Sveto Trojstvo jedan, Bože,
 
Sveta Marijo,
Sveta Bogorodice,
Sveta Djevo djevica,
Majko Kristova,
Majko Crkve,
Majko, Božje milosti,
Majko prebistra,
Majko prečista,
Majko neoskvrnjena,
Majko nepovrijeđena,
Majko ljubezna,
Majko divna,
Majko dobroga savjeta,
Majko Stvoriteljeva,
Majko Spasiteljeva
Djevice premudra,
Djevice časna,
Djevice hvale dostojna,                                     moli za nas
Djevice moguća,
Djevice milostiva,
Djevice vjerna,
Ogledalo pravde,
Prijestolje mudrosti,
Uzroče naše radosti,
Posudo duhovna,
Posudo poštovana,
Posudo uzorna pobožnosti,
Ružo otajstvena,
Tornju Davidov,
Tornju bjelokosni,
Kućo zlatna,
Škrinjo zavjetna,
Vrata nebeska,
Zvijezdo jutarnja,
Zdravlje bolesnih,
Utočište grešnika,
Utjeho žalosnih,
Pomoćnice kršćana,
Kraljice anđela,
Kraljice patrijarha,
Kraljice proroka,
Kraljice apostola,
Kraljice mučenika,                                                         moli za nas
Kraljice ispovjednika, 
Kraljice djevica,
Kraljice svih svetih,
Kraljice bez grijeha istočnog začeta,
Kraljice na nebo uznesena,
Kraljice svete krunice,
Kraljice obitelji,
Kraljice mira,
Kraljice franjevačkog reda,
 
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,
 oprosti nam Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,
 usliši nas Gospodine!
Jaganjče Božiji koji oduzimaš grijehe svijeta,
 smiluj nam se Gospodine!
 
Moli za nas sveta Bogorodice!
Da dostojni postanemo obećanja Kristovih!
Pomolimo se!
Dopusti nama slugama svojim,
Molimo, Gospodine Bože,
da se neprestano radujemo
duševnom i tjelesnom zdravlju
i da se slavnim zagovorom Blažene Marije,
vazda djevice,
izbavimo od sadašnje žalosti
i nauživamo vječne radosti!
Po Kristu Gospodinu našemu! Amen!


 

KRUNICA BLAŽENE DJEVICE MARIJE

RADOSNA OTAJSTVA

(moli se ponedjeljkom i subotom)

 

1.  Koga si Djevice, po Duhu Svetom začela 

U prvom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je arkanđeo
Gabrijel navijestio Mariji da će
začeti po Duhu Svetom i roditi
Sina Božjega.

 

2. Koga si Djevice, Elizabeti u pohode nosila

U drugom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija posjetila svoju
rođakinju Elizabetu i s njom
ostala tri mjeseca.

 

  

3. Koga si Djevice, rodila

U trećem radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija rodila Gospodina
našega Isusa Krista u
betlehemskoj špilji te ga je
postavila u jasle. 

 

4. K oga si Djevice, u hramu prikazala 

U četvrtom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija četrdeseti dan poslije
poroda prikazala u hramu Ocu
nebeskom svoga Sina, Gospodina
našega Isusa Krista, kojega je primio
u naručje starac Šimun

 

 5. Koga si Djevice u hramu našla

U petom radosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Blažena
Djevica Marija našla svoga
dvanaestogodišnjeg Sina,
Gospodina našega Isusa Krista,
u hramu među učiteljima.

 

 


OTAJSTVA SVJETLA
(moli se četvrtkom)

 

1. Koji je na rijeci Jordanu kršten bio 

U prvom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je na
Gospodina našega Isusa Krista
na krštenju u Jordanu sišao Duh
Sveti, a Otac ga proglasio svojim
ljubljenim Sinom.

 

 

2. Koji nam se na svadbi u Kani objavio

U drugom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist u Kani Galilejskoj
Marijinim posredovanjem
pretvorio vodu u vino i pobudio
vjeru učenika. 

 

3. Koji nam je Kraljevstvo Božje navijestio i na obraćenje pozvao

U trećem otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist navijestio
Kraljevstvo Božje i pozvao na
obraćenje za oproštenje grijeha.

 

 

4. Koji se na gori preobrazio i svoju nam slavu objavio

U četvrtom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako se Gospodin
naš Isus Krist pred učenicima na
gori preobrazio, a Otac ih pozvao da ga slušaju.

 

5. Koji nam se u otajstvu euharistije darovao

U petom otajstvu svjetla
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist ustanovio
euharistiju.

 

 

 


ŽALOSNA OTAJSTVA
(moli se utorkom i petkom)

 

1. Koji se za nas krvlju znojio 

U prvom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako se Gospodin
naš Isus Krist u vrtu na
Maslinskoj gori molio svome Ocu
nebeskom te se znojio krvavim
znojem.

 

2. Koji je za nas bičevan bio

U drugom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio u dvoru Pilatovu
privezan za stup i nemilo
bičevan.

 

 

 

3. Koji je za nas trnjem okrunjen bio

U trećem žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio okrunjen
trnovom krunom.

 

 

4. Koji je za nas teški križ nosio

U četvrtom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist, osuđen na smrt
nosio na Kalvariju preteški drveni
križ.

 

 

 

5. Koji je za nas raspet bio

U petom žalosnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist bio raspet na križu
između dva razbojnika pred
očima svoje žalosne majke Marije.

 

 


 

SLAVNA OTAJSTVA
(moli se srijedom i nedjeljom)

 

1. Koji je od mrtvih uskrsnuo

U prvom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist treći dan po smrti
slavno uskrsnuo od mrtvih.

 

 

 

 

2. Koji je na nebo uzašao.

U drugom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je Gospodin
naš Isus Krist četrdeset dana
poslije svog uskrsnuća uzašao
na nebo i sjeo o desnu svoga
nebeskog Oca.

 

3. Koji je Duha Svetog poslao

U trećem slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je naš
Gospodin Isus Krist poslao Duha
Svetoga nad apostole u prilici
ognjenih jezika.

 

 

4. Koji je Tebe, Djevice na nebo uzeo

U četvrtom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je bila
Blažena Djevica Marija, uznesena
na nebo.

 

5. Koji je Tebe, Djevice, na nebu okrunio

U petom slavnom otajstvu
razmatrat ćemo kako je bila
Blažena Djevica Marija okrunjena
kao kraljica neba i zemlje.