Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

ŽIVOT ŽUPE

Uz Svetu godinu milosrđa - 10

Hitova: 28008
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Izvanredni jubilej milosrđa će imati za geslo Milosrdni poput Oca koje je preuzeto iz Lukina evanđelja. U buli Jubileja Lice milosrđa papa Franjo poziva vjernike da radosno čine duhovna i tjelesna djela milosrđa kako bi "probudili naše uspavane savjesti pred tragedijom siromaštva" i proglasili slobodu sužnjima suvremenih ropstava. Kako to komentirate?
Papa Franjo u usporedbi s dosadašnjim papama dolazi iz jednog drugačijeg teološkog i životnog konteksta. U primjetnom suglasju s južnoameričkom političkom teologijom, kao i s njom srodnom teologijom naroda, ovaj Papa stavlja snažan naglasak na konkretnu vjerničku praksu. U skladu s tim, moglo bi se reći da mu onaj specifični verbalno-teološki perfekcionizam, kao ni poslovično važna politička korektnost današnjice, i nisu visoko na listi prioriteta. Rekao bih da Crkva za njega u prvom redu nije nešto apstraktno i simbolično. On vjeruje u Crkvu koja će biti na ulici, među narodom, osobito u blizini onih najugroženijih, i od društva odbačenih. Isto tako, rekao bih da ni samo zlo za njega nije neki misteriozan i apstraktan koncept. Tomu naprotiv, on govori najčešće o konkretnom zlu: o izrabljivanju, korupciji, nesuvislu iskorišćivanju prirodnih resursa, nebrizi za mlade, nebrizi za zemlje "trećeg svijeta", o sukobima među ljudima, kako onim malim - verbalnim, tako i o onim velikim - ratnim. Upravo jer je zlo na svijetu tako konkretno i realno, on neumorno propagira i kršćansku vjeru koja će biti izrazito konkretna i realna u činjenju dobra!