Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 7. 5. 2019.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Skupština je otvorena sa molitvom i čitanjem iz Pravila i genenalnih konstitucija – članak 11. Na početku Skupštine smo čuli koja braća i sestre su dotaknuti našim posjetama, te koga treba posjetiti i za koga treba moliti. Na Skupštini smo skupljali prilog za blagajnu našeg bratstva. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (od 16. 5. do 19. 5. – duhovne vježbe za FSR na Taboru; 21. 5. - susret FSR-a poslije večernje mise, nagovor pater Franjo; 25. 5. – nacionalno hodočašće u Zagreb i Krašić; 25. 5. – FSR priprema klanjanje; od 22. 6. do 24. 6. duhovne vježbe u tišini u Cerniku, vodi fra Mate Bašić). Data su dodatna pojašnjenja vezana uz listić.

Sestra Janja Ivanček održala je predavanje o enciklici  pape Franje iz kolovoza 2015., koja je razmatrana na Košljunu, pod naslovom 'Laudato si':

Jahvina je zemlja i sve na njoj (Ps 24,1). Zemlja se ne smije potpuno prodati, jer zemlja pripada meni, dok ste vi samo stranci i gosti kod mene (Lev 25, 23).

Od pape Ivana XXIII, svi su pape izražavali zabrinutost za uništavanje i iscrpljivanje Zemlje zbog pretjeranog i bezobzirnog ljudskog napretka. Pape su također primjetile da obezvređivanje čovjeka ide ruku pod ruku s iskorištavanjem prirode. Tako je u sklopu katoličke misli ekologija pojam koji uključuje i čovjeka, jer su uzroci obezvređenja prirode i čovjeka isti - gubitak moralnih vrijednosti i vjera da čovjek ima neograničenu slobodu činiti što hoće. Ivan Pavao II: 'Težnja za poboljšanjem svijeta zahtijeva DUBOKU PROMJENU, mijenjajući STILOVE ŽIVOTA, mijenjajući modele PROIZVODNJE I POTROŠNJE i ustaljene strukture moći koji danas vladaju društvom.' Papa Benedikt XVI: 'Okoliš je pun rana koje smo mu zadali svojim neodgovornim ponašanjem. Stvoreni svijet je izložen pogibelji tamo gdje mi mislimo da smo zadnje instancije, gdje je sve što postoji naše vlasništvo i trošimo to samo za sebe. Čovjek se ponaša kao GOSPODAR, a postavljen je za pravednog UPRAVITELJA.' Patrijarh Bartolomej: trebamo se svi pokajati zbog svog lošeg postupanja prema planetu, jer „u mjeri u kojoj svi mi uzrokujemo male ekološke štete, pozvani smo prepoznati „svoj, manji ili veći doprinos izobličavanju i uništavanju okoliša”. To što ljudi uništavaju bioraznolikost u Božjem stvaranju, to što ljudi ugrožavaju cjelovitost Zemlje i pridonose klimatskoj promjeni, lišavajući Zemlju njenih prirodnih šuma”; „to što ljudi truju vodu, tlo, zrak: sve su to grijesi”. On govori o promjeni čovjeka:prelasku s potrošnje na žrtvu, s pohlepe na velikodušnost, s rasipanja na sposobnost dijeljenja u askezi koja znači davati, a ne samo odricati se. To je način ljubljenja, postupnog prelaska s onog što JA želim, na ono što treba Božji svijet. To je oslobođenje od straha, pohlepe, navezanosti”. Kao kršćani pozvani smo:„prihvatiti svijet kao sakrament zajedništva, kao način dijeljenja s Bogom i bližnjim u globalnim razmjerima. Božansko i ljudsko se susreću u najsitnijoj pojedinosti svijeta koji je Bog stvorio, koji tvori neraskidivu cjelinu”. Sv. Franjo  je bio mistik i hodočasnik, koji je živio u jednostavnosti i čudesnom skladu s Bogom, s drugima, s prirodom i sa samim sobom”. Pokazao je posebnu brigu za Božje stvaranje i za najsiromašnije i odbačene. I najneznatnije stvorove nazivao bi imenima brata i sestre. Takav dubinski pristup stvorenome kao misteriju Božje ljubavi potreban je i nama ako se ne želimo pretvoriti u izrabljivače i gospodare prirode. Ako osjećamo duboku povezanost sa svime što postoji umjerenost i briga javljaju se same od sebe. Kao što se događa kad se zaljubimo u nekoga tako svaki put kad bi Franjo gledao sunce, mjesec, najmanje životinje iz srca bi mu se vinula pjesma i u svoju hvalu uključivao bi sva stvorenja. „Svijet je radostan misterij koji promatramo u veselju i hvali”.

 

Zbog onečišćenja je mnogima ugroženo zdravlje. Najizloženiji su oni najsiromašniji. Javljaju se bolesti zbog udisanja dima od prijevoza, grijanja, industrije. Događa se onečišćenje tla zbog gnojiva, insekticida, fungicida i općenito pesticida. Pristup čistoj vodi treba biti neotuđivo pravo svakog čovjeka jer je preduvjet života. Tehnologija nije u stanju vidjeti misterij mnogostrukih odnosa, jer sve je povezano. Trebamo težiti kružnom modelu proizvodnje i potrošnje koji nam nudi priroda. Korištenje neobnovljivih materijala treba što više ograničiti. Onečišćenje stvoreno otpadom, svake godine producira milijune tona otpada, veći dio nije biorazgradiv. Otpad i kemijski proizvodi mogu izazvati efekt bioakumulacije u organizmima lokalnog stanovništva, pa se bolest stvara polako i postepeno, a prikazuje se da zagađenje nije opasno. Ti su problemi povezani s kulturom odbacivanja, koja pogađa i ljude koji su isključeni i stvari koje se brzo pretvara u otpad. Veći dio korištenog papira se baca, ne reciklira. Klima je opće dobro,a brojna istraživanja upućuju na to da je veći dio globalnog zatopljenja uzrokovan stakleničkim plinovima koje svojim djelovanjem inicira čovjek. Dva su glavna uzroka: korištenje fosilnih goriva i iskrčivanje šuma. Posljedica je topljenje polarnog leda što može dovesti do opasnih ispuštanja metana. Onečišćenje zbog ugljičnog dioksida povećava kiselost oceana i ugrožava život u moru. Prisutno je dubinsko onečišćenje prirodnih rezervoara pitke vode.  Pitka voda je u nekim dijelovima dostupna u velikim količinama, dok drugi dijelovi oskudijevaju. Ako se današnji trend nastavi ovo stoljeće moglo bi biti svjedok neviđenog uništenja ekosustava, s teškim posljedicama za sve nas. Ravnodušnost takvom trpljenju naše braće znak je gubitka osjećaja odgovornosti za naše bližnje na kojem se zasniva civilno društvo. Oni koji posjeduju višak dobara i ekonomsku moć prikrivaju probleme, umjesto da ih rješavaju. Potrebne su politike usmjerene ka obnovljivim i čistim izvorima energije. Zemljina se dobra pljačkaju zbog ljudskih kratkovidnih interesa. Nestanak šuma povlači za sobom gubitak šumskih vrsta. Ceste, postavljanje ograda na nekim područjima i slični zahvati istiskuju prirodna staništa i otežavaju životinjama slobodno kretanje. Život u rijekama, morima i oceanima izložen je nekontroliranom izlovu ribe, što dovodi do drastičnog smanjenja mnogih vrsta. U selektivnom ribolovu se baca velik dio ulovljene ribe. Mnogi su koraljni grebeni izloženi strašnom propadanju zbog onečišćenja mora.

Prisutan je način ponašanja kao kod poroka: čovjek pokušava ne vidjeti, bori se da ne prepozna istinu, odlaže važne odluke i pravi se da se ništa nije dogodilo. Ne može biti istinskog osjećaja dubokog jedinstva s drugim bićima  ako istovremeno u srcu nema nježnosti, suosjećanja i brige za druga ljudska bića. „Mir, pravda i očuvanje stvorenoga tri su potpuno međusobno povezana pitanja koja se ne mogu odvajati i obrađivati pojedinačno” ( Dominikanska biskupska konferencija). Papa nas poziva na ekološko obraćenje, te priznavanje vlastitih zabluda, propusta, grijeha i nehaja, uz iskreno pokajanje i želju za promjenom. Kršćanska duhovnost predlaže alternativno shvaćanje kvalitete života te potiče proročki i kontemplativan način života u kojem se može uživati duboka radost bez opsjednutosti s potrošnjom. Predlaže rast u umjerenosti i sposobnost da budemo zadovoljni s malim. Povratak jednostavnosti i zahvalnosti.

Nakon ovog izlaganja o aktualnoj temi, razvila se bogata diskusija o ekološkim problemima, sa primjerima iz naše sredine.

 

 

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 2.4.2019.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Na početku Skupštine smo molili za FRAMAŠE: Gospodine, milostivo pogledaj na naše FRAMAŠE, ražari njihova srca za nasljedovanjem franjevačkog načina života, kako bi još više rasli u ljubavi prema Tebi. Obnovi njihovu ljubav da u međusobnim odnosima imaju dovoljno razumijevanja jedni za druge. Blagoslovi njihovo bratstvo dolaskom novih mladića i djevojaka, koji su spremni nasljedovati Evanđelje. To Te molimo po Kristu Gospodinu našem. Amen. Na Skupštini smo skupljali prilog za blagajnu našeg bratstva. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (6.4-čišćenje crkve; 7.4.-u 16 sati u dvorani samostana prikazivanje dok.filma Jedan dan života; 10.4.- poslije večernje mise FSR predvodi klanjanje; 12.4.-u 20 sati u župi bl.A.Stepinca biti će tribina dr.Mirjane Radan Izazovi suvremene reprodukcije; 16.4.-susret 3. utorak poslije večernje mise; 17.4. prije večernje mise, FSR predvodi križni put; 16.-19.5.-duhovne vježbe u Taboru za FSR; 25.5.-područno hodočašće  FSR i FRAMA u Zagreb i Krašić u čast bl. kardinala A.Stepinca). Data su dodatna pojašnjenja vezana uz listić.

Fra Franjo Jesenović održao je predavanje obrađujući temu 'Sakrament Krsta' :  

Sakramenti su osobni susreti čovjeka s Bogom, s Božjom milošću. Sakramenti se mogu opisati kao središnja slavlja Crkve. Sakrament krštenja, euharistije i potvrde nazivaju se sakramentima kršćanske inicijacije. Samo krštenje je uvijet i temelj za ostale sakramente. Sveti krst je temelj cijelog kršćanskog života, ulaz u život Duha Svetoga. Po krštenju smo oslobođeni od grijeha i nanovo rođeni kao sinovi Božji, postajemo Kristovi udovi i pritjelovljeni smo Crkvi, te bivamo dionici njezina poslanja:“Krštenje je sakrament preporođenja vodom i rječju“. Prvi su kršćani bili kršteni uranjanjem u vodu, koje označava ukop katekumena u smrt Isusa Krista, te uskrsnuće s Njime, kao novo stvorenje:“Krštenjem smo zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih i mi tako hodimo u novosti života“ (Rim 6,4). Premda se kasnije uveo običaj polijevanja vodom, uvijek je srž shvaćanja tog sakramenta bilo u tome, da se novokrštenika „uranja“ u život, smrt i uskrsnuće Isusa Krista, odnosno Presvetoga Trojstva:“Pođite i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca, i Sina, i Duha Svetoga.“ (Mt 28,29). Isus je ustanovio sakrament krsta. Prema tome, možemo reći da je krštenje obred kojim se pojedinac ucjepljuje u Isusa Krista i u Crkvu. Kod sakramenta krsta sredstvo koje se koristi je prava prirodna voda, koja simbolizira život i smrt, umiranje grijehu i rađanje na novi život, također simbolizira čišćenje, pranje od grijeha, preobražaj čovjeka. Simbolika vode je prisutna u povijesno-spasenjskoj dimenziji: Voda stvaranja, Voda potopa, Vode Crvenog mora. Kod sakramenta krsta imamo i neke dodatne obrede: Pomazanje sv.uljem-opečaćenje Duhom Svetim, Oblačenje bijele haljinice-„Svi koji ste u Krista kršteni, Krista ste obukli“, Krsna svijeća-svjetlo je simbol Isusa Krista koji je svjetlo života, Effata-slušajući rijeć Božju kršćanin svoju vjeru i ispovijeda.

Sedam sakramenata tiču se svih razdoblja i važnih trenutaka života kršćanina: po njima vjerski život kršćanina se rađa i raste, ozdravlja i prima poslanje. Krštenje je najveći milosni dar Presvetog Trojstva koji čovjek prima nakon ulaska u život.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 8. 5. 2018

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (9.5.-klanjanje priprema FSR, u svibnju i lipnju nema susreta treći utorak u mjesecu, 5.6.-slijedeća Skupština je poslije večernje Mise, 5-8.srpnja su duhovne vježbe na Taboru pod nazivom 'Gospodine, što hoćeš da učinim?'). Objašnjeno je koliko je važno dati doprinos za više razine, da bi se pomogla širiti Božja riječ i da bi se velika franjevačka obitelj nastavila povečavati. Apelirano je da se doprinos, ako je ikako moguće, uplati do kraja lipnja. Dat je kratki osvrt na hodočašće u Molve, koje je organiziralo područno bratstvo FSR-a, a na kojem je bilo nekoliko braće i sestara iz našeg mjesnog bratstva. Brat Marko Bunić održao je predavanje na temu 'Uloga očinstva u obitelji':

• Muškarac i očinstvo u obitelji, stvoreni su na sliku Božju i slični su Njemu ako se ostvaruju u roditeljstvu, tj. očinstvu i majčinstvu. Oni pak koji nisu biološki roditelji mogu i trebaju ostvarivati duhovnu sliku roditeljstva – u brizi za materijalna dobra i  u odnosu prema drugima brinući se za duhovni i intelektualni odgoj djece i odraslih. Uzor u tome nam treba biti Isus koji nije svoju mušku narav ostvario niti kao suprug niti kao otac, već objavivši sliku Oca – djeluje iz ljubavi.
Muževnosti i ženstvenost dana je muškarcima i ženama od Boga, te imaju svoj cilj, stupiti u odnos s osobom suprotnog spola, i svrhu, darovati život djetetu – čime smo slični Bogu.
Otac u obitelji ima trostruku službu. Službu svećenika –zadužen je za duhovno dobro obitelji, okupljanje u  molitvi, te odgoj u vjeri. Službu proroka – iz duboke i intimne povezanost s Bogom, otac treba usmjeravati i voditi obitelji. Službu  kralja – treba kraljevati, tj. prednjačiti u služenju.
Muškarac u obitelji je prvo suprug te treba moliti, sa svojom ženom, na nakanu da mu Gospodin dadne snage ljubiti ju kao što Krist ljubi Crkvu. Osim toga, muškarac je u obitelji  i otac – potrebno je da razvije jedinstven odnos sa svakim djetetom.

Nakon predavanja smo se  zbližavali i duhovno obogaćivali uz jednostavno pitanje: Kako smo proveli današnji dan?

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 5. 2. 2019.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 25 braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Skupštinu smo počeli sa molitvom, te pjesmom 'Svi slavimo'. Podsjetili smo se na članove mjesnog bratstva, koji slave rođendan u siječnju i veljači. U ožujku imamo izbornu Skupštinu za novi saziv Vijeća mjesnog bratstva. Početak je godine i počeli smo skupljati 50kn doprinos za 2019., koji pokriva doprinos za više razine FSR-a i za potrebe našeg bratstva. Upućena je molba  da se članovima Vijeća prijave bilo koje promjene u našim podacima (telefon, adresa stanovanja, ....), obzirom da bi željeli ažurne podatke u našoj evidenciji u el.obliku. Također je zamoljeno da se pribave, ako je to moguće, datumi koji nedostaju (datum krštenja, datum potvrde i datum ženidbe). Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (13.2.-FSR animira klanjanje poslije večernje mise; 19.2.-susret poslije večernje mise kojeg animira i vodi pater Franjo;5.3.-slijedeća Skupština u 16:30; 16.5.-19.5. radi građevinskih radova novi termin duhovnih vježbi na Taboru-prijave Marku Buniću). Sestra Janja Ivanček održala je predavanje na temu  'Sakramenti kao liturgijska slavlja':

Ove 2019. godine teme predavanja razmatrat će sakramente. Sakramenti su liturgijska slavlja, koja se slave u crkvenoj zajednici. Oni su dani od Isusa "za Crkvu" i daju se "po Crkvi". Još od pedesetnice, mi živimo u vremenu Crkve, vremenu u kojem je, po Božjem promislu, Isus Krist prisutan i djeluje u nama po sakramentima. Zato je važno da dolazimo u zajedništvo Crkve, gdje se kroz liturgiju slave sakramenti. Nijedna pobožnost se ne može  mjeriti sa litrugijskim slavljem svete mise, jer je misa sakrament u kojem nam se uprisutnjuje Isusova žrtva i smrt na križu.  Isus sam silazi na oltar i daje nam se za hranu u obliku kruha, hostije.

Liturgija je djelo Presvetoga Trojstva, usmjereno prema slavljenju Boga Oca, zajedno sa Bogom Sinom, koji u vazmenom otajstvu vrši jedinstvenu otkupiteljsku žrtvu za nas, a Duh Sveti animira vjernike i osposobljava ih da mogu primiti milosti koje Gospodin želi izliti po sakramentima. 

Liturgiju slavi čitavo biće Kristovo, Isus kao Glava i vjernici kao Tijelo Kristovo. Liturgija se slavi na nebu i na zemlji, a u nju su uključeni i anđeli i sveci. U slavlju sakramenata mi sudjelujemo u vječnoj liturgiji. Liturgijski čini koje vršimo nalik su onome što znamo o vječnosti iz Otkrivenja: anđeli i sveci se u vječnosti klanjaju Jaganjcu i slave ga.

Naš blaženik Ivan Merz je izuzetno ljubio liturgiju i pisao o njoj. On naglašava kako upravo po liturgiji Crkva ujedinjuje različite narode, jer se diljem svijeta mole iste molitve i na isti način slavi sv. misa, a također je liturgija i najjače oruđe svjetskog mira. Dok se u politici uvijek igraju igre moći, Crkva propovijeda kako smo pred Gospodinom svi jednaki, kako bogataši tako i prosjaci, te da svakog čovjeka treba ljubiti.

Kroz rad u grupama smo posvjestili snagu sakramenata i snagu Crkve, a na kraju smo završili druženje uz slatke kolače rođendanaca.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 3. 4. 2018.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna


Skupštini je prisustvovalo 20-estak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Nakon uvodne molitve, pjesmom Glory, glory aleluja započeli smo naše druženje. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (11.4. - FSR priprema klanjanje, 14.4. - Zelena čistka, čišćenje divljih odlagališta otpada, 14.4. - poslije večernje mise susret Frame i FSR-a, 28.4. - u Zagrebu na sv.Duhu nacionalni susret obitelji Frame i FSR-a, 5.5. - područno hodočašće FSR-a u Molve). Sestra Marija Dinić održala je predavanje na temu Izazov majčinstva:


• Bog koji je stvoritelj svega, izvor je majčinstva. Svako dijete ima svoje mjesto u Božjem srcu od vječnosti i u trenutku začeća ostvaruje se Stvoriteljev vječni san. U svom naumu, Božjem  planu,  neizmjerna Božja ljubav stvara novi život. Poput glinenih posuda oblikuje ženu - majku da bi i sama postala posuda za novi život. Savez žene i života je preduvjet majčinstva, a novi život je Božji dar. Žena sama, nije nositeljica života, jer joj je za stvaranje života potreban suprug i Bog. Žena novi život – nosi u sebi , prolazi kroz nju i dolazi na svijet. Dijete je ponajprije Božje, a majka kao sustvarateljica dobije ga na povjerenje, čuvanje, skrb i odgoj. Savez žene nerotkinje i života ostvaruje se prihvaćanjem križa neplodnosti i služenje životu na druge načine: posvojenjem, udomljivanjem, volontiranjem u domovima s djecom. Majčinstvo se živi, a život nosi sa sobom nebrojene i neslućene mogućnosti, ali i izazove i žrtve. U odgoju djeteta potrebno je surađivati s Bogom, kao izvorom snage, zahvaljujući mu na svim radostima i teškoćama tijekom odgoja. Odgoj je briga i strepnja, hoćemo li uspješno odgovoriti na Božji poziv, pa je potrebna pomoć u užoj i široj obitelji, kao i s drugim majkama, sakupljajući hrabrost  i upotpunjujući se. Sveto pismo, Iz 49,1 hrabri nas i govori o našem stvaranju kao Božjem naumu. Otac i majka pružaju ograničenu ljubav, a Bog ljubi božanskom bezuvjetnom ljubavlju. Majčinstvo daje ženi novu dimenziju života, novo gledanje i poimanje života. Mijenjaju se pogledi na život i javlja se nesebičnost i požrtvovanje, pa se može reći da se mijenjaju životni prioriteti. Teško možemo izmjeriti ljubav prema djeci, no kakva je tek Božja ljubav! U dlanove sam te svoje urezao.... Bogu je stalo do mene. Nikad me ne zaboravlja. Enciklika Ivana Pavla II govori o ženi kao nositeljici i promicateljici života: Poštuj život, svaki ljudski život, brani ga, voli ga i služi mu! Bog ženi po poslanju majčinstva daje veliko povjerenje. To je skrb oko rasta i razvoja djeteta. Ta stvaralačka moć dana od Boga, najbolje se ostvaruje u suradnji s njegovom Riječju koju on strpljivo sije u njeno srce. Majka je pozvana imati vremena, pozornosti, ljubavi prema Božjoj Riječi, prihvatiti je, te čuvati i oploditi je u svom životu.
Majka je stvorena da rod donosi, tako sve dublje spoznaje Boga i živi život. Majka treba učiniti sve što je u njenoj moći da sačuva Riječ u svom srcu, a da u vrijeme kušnje ne otpadne od Riječi ili da joj brige, bogatstvo ili naslade života uguše Riječ i da ona u njoj ostane besplodna. To je borba. U toj borbi Riječ Božja jest mač kojim majka vodi duhovni boj. Majka je pozvana biti sijač. Njeno sjeme je ljubav. Sigurnost da će to sjeme rasti jest sam Bog. Riječi i djela ljubavi imaju moć. Unatoč tlu koje može biti i kamenito, majke su pozvane nenametljivo i ustrajno sijati. Bog je taj koji će dati da sjeme proklije u samo njemu dano vrijeme. Ljubav, nježnost i briga majke oblikuju srce djeteta kako bi u svoje vrijeme donijele plod – čovjeka koji ljubi i sa zahvalnošću skrbi o svemu stvorenom.
Biti majka, kojeg li uzvišenog poziva! Biti majka, je veliko, odgovorno i zahtjevno služenje  Bogu.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 4. 12. 2018.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Skupštinu smo počeli sa molitvom i čitanjem iz Pravila i generalnih konstitucija, kao podsjetnik na našu franjevačku karizmu i dužnost. 

Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (19.12.-FSR animira klanjanje poslije večernje mise; 20.12.-nastup FSR-a na Koprivničkoj bajci u večernjim satima; 15.1.-molitveni susret poslije večernje mise; 5.2-slijedeća Skupština u 16 i 30 sati. Sestra Jasna Huzjak održala je predavanje na temu  'Odgovornost za život u bratstvu':

U Franjevačkoj obitelji jedna od najvećih vrijednosti jest bratstvo. Franjin osjećaj bratstva prema svakom čovjeku nosi uporište u tome, da  svaki čovjek u sebi nosi sliku Stvoritelja.  On braću gleda kao dar, te govori 'Gospodin mi je podario braću'.  Bratski život smatra se znakom našeg odnosa s Bogom. Ako je između nas pravo i iskreno bratstvo, onda to znači da smo u dijalogu i zajedništvu s Bogom. Življenje bratstva u franjevačkom redu karakterizira:

  • EVAOĐENSKA LJUBAV: Braća se moraju međusobno ljubiti i susreti među braćom moraju biti topli i puni ljubavi.
  • MEĐUSOBNO PRIHVAĆANJE: Bez obzira na različitosti: fizičke, intelektualne, interesne, braća moraju prihvaćati tu različitost.
  • MEĐUSOBNO POŠTOVANJE: Braća međusobno moraju iskazivati poštovanje, iskrenost i ljubav. Među braćom ne smije biti srdžbe.
  • RASPOLOŽIVOST: Iskazuje se dijeljenjem svih stvari.
  • POTPUNA JEDNAKOST: Braća bez obzira na obrazovanje i službu, moraju međusobno biti jednaki, jedni drugima poslužitelji.
  • BRATSKI DIJALOG: Za ostvarenje bratskog života treba se naviknuti stišati vlastiti glas, kako bi se slušao onaj Božji, koji nam može doći i preko najmanjeg brata.
  • BRATSKI SUSRET: Braća se trebaju češće susretati, gdje će međusobno slaviti Boga i poticati jedan drugog na življenje u Evanđelju. Bratstvo mora biti otvoreno svim ljudima. Svatko tko dođe u bratstvo, bio prijatelj, neprijatelj, lopov, razbojnik, mora biti primljeni s dobrotom. Sv.Franjo poziva braću da nikoga ne osuđuju niti omalovažavaju. Braća se ne smiju svađati, već dapače moraju biti  blagi, ponizni, puni razumijevanja i poštovanja prema svima. Prema Franji braća se međusobno trebaju odnositi s poštovanjem, kao i prema svim stvorenjima koje on naziva svojim sestrama i braćom. U Pjesmi stvorova, kao i u Sestrica smrt, Franjo se prema stvorenjima (vjetar, snijeg, ...), odnosi kao prema braći i sestrama.

Poslije predavanja imali smo rad po grupama vezanim uz ovu teme uz ova pitanja: Kako vidite vlastito bratstvo? Koje kvalitete posjeduje? Koje su slabosti našeg bratstva i u čemu treba biti bolje? Što mislite da bi pomoglo napretku?

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 6. 2. 2018.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 30-estak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Nakon uvodne molitve, na početku skupštine uvedena je novost i pročitan je dio iz Pravila i generalnih konstitucija FSR-a. Obzirom da samostalno rjetko uzmemo u ruke ta Pravila, a smjernice iz Pravila nas određuju i obavezuju u našem franjevačkom životu, ovo je prilika da na skupštini ponovimo tako bitna načela. Dana je informacija o radu Frame i naglašena je iznimna zadaća FSR-a, za rad i razvoj Frame, kao i kasniji prirodni prelazak članova Frame u FSR. Također smo čuli kratko izvješće o stanju u obitelji iz Legrada, koju financijski pomažemo. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (13.2.- klanjanje animira FSR, 20.2.- pater Franjo za susret Frame i FSR-a ima duhovni nagovor, svakodnevno od 14.2. do 25.3. od 5:30 do 17:30 održava se molitvena inicijativa 40 dana za život ispred koprivničke Opće bolnice, FSR učestvuje u čitanju Križnog puta 28.2., 7.3. i 21.3.). Također je na listiću dana informacija o pastoralnom posjetu područnog ministra, područnog viječnika i područnog duhovnog asistenta u siječnju ove godine. Tom prilikom je duhovni nagovor naglasio koliko je zapravo odnos prema Bogu, odnos prema čovjeku i bližnjemu, a naročito taj odnos pokazati prema starijima i nemoćnima. Brat Ivan Mikor održao je predavanje na temu Obitelj i brak:

• To je srž Božjeg stvaranja. Obitelj i brak sam Bog je uzvisio na najvišu točku - kao jedan od sakramenata. Već u Knjizi postanka, Bog stvori Adama, te iz njegovog rebra, dakle iz već stvorenog muškarca, stvori Evu. Tako iz jedne osobe već na samom početku stvaranja, Bog stvori dvoje koje su u stvari JEDNO. Isus u Novom zavjetu to potvrđuje kada uzvisuje brak na prijestolje sakramenta. Tako u sakramentu braka dvije osobe, muškarac i žena postaju JEDNA OSOBA. Kako je moguće da jedan od najvećih Božjih darova čovjeku, sakrament ženidbe, ne zaslužuje kod mladih i starijih veće poštovanje? Možda nismo dovoljno svjesni tog Božanskog zahvata u našim brakovima, kada je ljubav i zajedništvo božanskih osoba ugrađena u temelj ljudskog postojanja i života. Možemo li zamisliti da smo u trenutku sklapanja crkvenog kršćanskog braka sa svojim mužem ili ženom postali jedno tijelo, spojeno Božjom ljubavi i milosrđem? Nažalost, mnogi stari a osobito mladi bračni parovi nisu svjesni veličine, dubine i snage Dara koji su primili. Olako prihvaćanje braka bez posvješćivanja odgovornosti prema primljenom Daru, često brakove osiromašuje ili ih vodi prema brodolomu. Muškarac i žena koji se vole, zrače ljubavnim božanskim sjajem, koji je tako prepoznatljiv. Takve osobe teže nečem višem, jer takav odnos je od Boga potaknut. Žele nekoga uz sebe cijeli život, poštivajuči ga i voleći ga cijeli život u dobru i u zlu. U taj trenutak dolazi Isus sav sretan i kaže, evo darujem vam po mojim svećenicima najljepši i najveći dar za vas oboje - od vas dvoje stvorit ću jedno, tako više nećete biti dvoje nego JEDNO TIJELO. Postoji li na ovome svijetu veći besplatni dar? Tko taj dar iskreno, svjesno želi i prihvaća, tome se otvara cijeli svemiri i čovjek iskusi rajske stvari već na ovom svijetu. Osobe koje svjesno ne spoznaju dar koji im je Bog besplatno dao kao sakrament braka, jure u propast. Bog je uvijek spreman, čeka i njega nikada ne možete iznenaditi. Bez obzira imate li samo jedan mjesec bračnog staža ili pedeset godina staža, onog trenutka kada odlučite promijeniti svoj pogled na brak, zatražite Isusa da vam u vašem srcu istinski daruje milost otvorenosti vašeg srca, da prihvatite činjenicu da ste vi i vaš bračni partner JEDNO TIJELO. Promjene će biti vidljive, jer veliko je Božje milosrđe.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a - 6. 11. 2018.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 30-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Na Skupštini smo skupljali prilog za pomoć mlađoj osobi pred kojom je teška i skupa operacija. Također, podijeljeni su pisani materijali za devetnicu Gospi od zdravlja, sa nakanama za zdravlje i uspješnu operaciju.

Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (16.11.-godišnje klanjanje u župi sv.Antuna, a FSR animira klanjanje: 13-14sati; 17.11.- na sv.Elizabetu na večernjoj misi devet braće i sestara će dati zavjete u FSR; 24.11.-u Varaždinu u kapucinskom samostanu, od 10 do 13 sati biti će regionalni susret trajne formacije: misa, predavanje, rad po grupama, ručak, zajedništvo-prijava Marko-091 542 0799; 28.11.-FSR predvodi klanjanje). Data su dodatna pojašnjenja vezana uz listić.

Brat Marko Bunić održao je predavanje obrađujući dvije teme 'Dobro obitelji je dobro i Crkve i društva'  i  'Bračna i obiteljska duhovnost':

  • Obitelj koja započinje kršćanskim brakom je temeljna jedinica Crkve. Kršćanska je obitelj mjesto gdje se žive sve zadaće Crkve: svjedočko navještanje Božje riječi, slavljenje trojedinoga Boga zajedničkom molitvom, služenje u ljubavi. Kršćanska je obitelj pozvana da navješta, služi i slavi Evanđelje života. Dijete je dar koji proizlazi iz supružničkog međusobnog darivanja ljubavi, dar koji proizlazi iz dara. Obitelji ne smiju zaboraviti evangelizaciju prema van, kao ni evangelizaciju premu unutra. Papa Benedikt bodri obitelji govoreći: „Drage obitelji, budite hrabre! Pokažite životom da je moguće ljubiti Krista bezrezervno!“ Što se bračne duhovnosti tiče trebali bismo biti oprezni da ne padnemo u samodostatnost kao par, te da na kraju ne završimo živeći egoizam u dvoje. Brak je dinamika, rast i zahtjeva stalno približavanje supružniku u svemu, pa tako i u duhovnosti. Osim osobne molitve, potrebna je bračna i obiteljska molitva. U obiteljskom ozračju duhovnost poprima konkretne konture: skrb za bližnje, rađanje i odgajanje. Obitelj treba uvijek rasti u sposobnosti ljubljenja. Zanimanje i briga crkvene zajednice za bračni i obiteljski život, poslanje je Crkve.

Poslije predavanja imali smo rad po grupama vezanim uz ove teme, a završili smo Skupštinu sa slasnom tortom naših rođendanaca.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 5.12.2017.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 15-estak braće i sestara. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (13.12.- klanjanje animira FSR, 16.12.- pater Franjo za Framu i FSR ima predavanje o 10 Božjih zapovijedi, 19.12.- poslije večernje Mise neformalni susret Frame i FSR-a, 28.12.- nastup zbora FSR-a u gradskom parku na Koprivničkoj bajci, 16.1.18.- poslije večernje Mise duhovni nagovor pater Franjo, 6.2.18.- slijedeća Skupština FSR-a), te su dana dodatna pojašnjenja. Nastavljamo sa financijskom pomoći jednoj šesteročlanoj obitelji iz Legrada, koja je u potrebi.

 

skupstina(1).jpg skupstina(2).jpg skupstina(3).jpg skupstina(4).jpg skupstina(5).jpg skupstina(6).jpg

 

 

 

 

 

 

 

Brat Marko Bunić pročitao je uz pomoć ostalih prisutnih, pjesmu sv.Franje, Pjesmu stvorova. Ta pjesma koja slavi Gospodina, poslužila je kao uvod i podloga za rad u grupama:

PJESMA STVOROVA - sv. Franjo Asiški

Svevišnji, svemožni, Gospodine dobri,
tvoja je hvala i slava i čast
i blagoslov svaki.
Tebi to jedinom pripada,
dok čovjek nijedan dostojan nije
ni da ti sveto spominje ime.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
sa svim stvorenjima svojim,
napose s bratom, gospodinom Suncem:
od njega nam dolazi dan
i svojim nas zrakama grije.
Ono je lijepo i sjajne je svjetlosti puno,
slika je, Svevišnji, tvoga božanskoga sjaja.
Hvalite i blagoslivljajte
Gospodina moga,
zahvaljujte njemu, služite njemu svi
u poniznosti velikoj.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem Mjesecu i sestrama Zvijezdama.
Njih si sjajne i drage i lijepe
po nebu prosuo svojem.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem Vjetru,
po Zraku, Oblaku, po jasnoj Vedrini,
i po svakom vremenu tvojem,
kojim uzdržavaš stvorove svoje.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestrici Vodi,
ona je korisna, ponizna, draga i čista.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po bratu našem Ognju, koji nam tamnu rasvjetljuje noć.
On je lijep i ugodan, silan i jak.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri i majci nam Zemlji.
Ona nas hrani i nosi, slatk enam plodove,
cvijeće šareno i bilje donosi.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje
i podnose rado bijede života;
blaženi koji sve podnose s mirom,
jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.
Hvaljen budi, Gospodine moj,
po sestri nam tjelesnoj smrti,
kojoj nijedan smrtnik umaći neće.
Jao onima koji u smrtnom umiru grijehu;
a blaženi koje ti nađeš po volji presvetoj svojoj,
jer druga im smrt nauditi neće.

Pitanja su imala za cilj zbližavanje u zajedništvu, pa smo počeli sa jednostavnim pitanje: Kako si, što ima novoga kod tebe?, a nastavili smo:
• Gledam li sve stvorove kao djelo Božje? Jesu li mi dosada bili poznati duboki teološki razlozi zbog kojih je Franjo poštovao sva stvorenja?
• Za Boga kažemo da je Gospodin, Ljubav, Život, Stvoritelj, Darovatelj, Dobročinitelj. Kojom od ovih riječi ili nekom drugom se najradije služimo kada govorimo o Bogu? Zašto?
• Na čemu sam zahvalan Gospodinu? Čime mu služim? Čemu se radujem od Gospodina? Jesam li ponizan i poučljiv od Njega?

Radom u dvije grupe, jedni smo druge darivali odgovorima, pažnjom i ljubavlju. Hvala ti sveti Franjo na tvojem duhovnom vodstvu i tvojem svjedočanstvu snage Evanđelja.

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 5.6.2018.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, te naš duhovnik fra Franjo Jesenović. Podijeljeni su informativni listići za slijedeće razdoblje (9.6.-svjedočenje obitelji Jurić u dvorištu samostana, 13.6.-radna akcija slaganja klupa za misu za Antunovo, 20.6.-klanjanje priprema FSR, 26.6.-Marijanski zavjet za domovinu: Reka-Ludbreg, 30.6.-Župne igre, 5-8.7.-Tabor duhovna obnova 'Gospodine, što hoćeš da učinim?', slijedeća Skupština FSR-a je 4.9. poslije večernje mise). Data su dodatna pojašnjenja vezana uz listić. Brat Neven Magdić održao je predavanje na temu 'O dostojanstvu i svetosti ljudskog života':
• Ps 139 (dio): Hvala ti što sam stvoren tako čudesno, što su djela tvoja predivna. Dušu moju do dna si poznavao, kosti moje ne bjehu ti sakrite dok nastajah u tajnosti, otkan u dubini zemlje. Oči tvoje već tada gledahu djela moja, sve već bješe zapisano u knjizi tvojoj: dani su mi određeni dok još ne bješe ni jednoga. Slava Ocu.
Najveći dar koji smo ikada dobili je dar života kojeg smo dobili od Boga Stvoritelja i Oca našega, po njegovoj milosti. Budimo svjesni vrijednosti tog Dara i za njega preuzmimo odgovornost.
Ljudska osoba kao 'ujedinjena cjelina'/integralna cjelina ima puninu života jedino onda kada živi istodobno tjelesnu i duhovnu narav. Gospodin Stvoritelj poziva čovjeka da upravlja svojim životom i svojim činima, imajući u vidu tjelesnost, ali i naročito duhovnu komponentu.
Dostojanstvo – Ivan Pavao II (Svjetskom liječničkom udruženju): 'U svojoj neponovljivoj posebnosti svaka ljudska osoba sastoji se ne samo od duha nego i od tijela, tako da se u tijelu i preko tijela ostvaruje sama osoba u svojoj konkretnoj stvarnosti. Prema tome, poštivati ljudsko dostojanstvo znači uvažavati taj čovjekov identitet kojim je on dušom i tijelom jedan – corpore et anima unus.' Poslao im je to pismo da naglasi da biologija i medicina moraju imati na umu jedinstvo duha i tijela i da ni biolog ni liječnik ne mogu odlučivati o početku života niti o ljudskoj sudbini.

• Dostojanstvo je poštivati dobiveno od Boga (život u Slobodi, Ljubav, tijelo i talente)

Bog koji je ljubav i život, koji je stvorio muškarca i ženu, upisao/utisnuo je poziv za zajedništvo između muškarca i žene, u brak u bračnu zajednicu. Dijete, novi život rađa se u magičnoj brojci 3, Otac-Sin-Duh Sveti, muškarac-žena-ljubav/Bog. Dijete je Božji dar obitelji. Svako dijete je posebno stvoreno na sliku i priliku Božju da bude voljeno i da voli. To je jedini način da svijet opstane, jer su djeca nada za budućnost. Bezgranična je ljubav Boga koji 'je tako ljubio svijet te je dao Sina jedinorođenca' i Bog ljubi svakog čovjeka i želi da se svako od nas spasi po Njemu i po Evanđelju života. Takav živi čovjek je osnovni put Crkve. Papa Ivan Pavao II kao i drugi Vatikanski koncil napominju: Sve što se protivi samom životu, kao što je ubojstvo bilo koje vrste, genocid, pobačaji, eutanazije pa i svojevoljno samoubojstvo; sve što povrjeđuje integritet ljudske osobe, kao što su sakaćenja, tjelesna i moralna mučenja, psihološke prisile; sve što vrijeđa ljudsko dostojanstvo, kao što su neljudski uvjeti života, proizvoljna hapšenja, deportacije, ropstvo, prostitucija, trgovina žena i mladeži; zatim nedostojni uvjeti rada gdje se sa radnicima ne postupa kao sa slobodnim i odgovornim osobama, nego kao sa prostim sredstvima zarade: svi ti i slični postupci zacijelo su sramotni već sami po sebi i dok truju ljudsku civilizaciju više kaljaju one koji tako postupaju nego one koji nepravedno trpe, i u proturječju su sa Stvoriteljevom čašću. Kao u prvom bratoubojstvu: Kajin i Abel, tako i u svakom ubojstvu biva povređeno 'duhovno' srodstvo svih ljudi okupljenih u jedinstvenu obitelj kojima je zajedničko osobno dostojanstvo. Zato tko napada život čovjeka, napada samoga Boga.
Danas smo svjedoci prijetnjama ljudskom životu:

• Kontracepcija se protivi bračnoj čistoći i izrazu bračne ljubavi, a pobačaj je čin ubojstva i uništava život ljudskog bića.
• Tehnika umjetne oplodnje je moralno neprihvatljiva jer se rađanje odvaja od ljudskog bračnog čina. Dio zametaka ('prekomjerni') kao 'biološki materijal' se uništavaju.
• Prenatalne dijagnoze nerođenog djeteta otkrivaju možebitne bolesti i osnova su za pobačaj.
• Eutanazija je kao 'humano' ubojstvo, a žrtva i patnja Isusa Krista je naše spasenje, pa u našem krščanskom životu žrtva i patnja imaju dublji smisao.

Iako postoje ugroze ljudskom životu, Bog je s nama da nas iz tmine grijeha i smrti oslobodi i na vječni život uskrisi. Zlo nas uči da je u redu biti gospodar života i smrti. Dužni smo se uključiti u borbu za život, ravnajući se Božjim svjetlom i Evanđeljem (40 dana za život). Što nam Bog govori: Čak ako bi i majka mogla zaboraviti svoje dijete, tebe Ja zaboraviti neću. U dlanove sam te svoje urezao.

Pitanje kojim smo poosobnili okvire teme: Što za mene znači Svetost života?

Kratko izvješće sa Skupštine FSR-a 7.11.2017.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Skupštini je prisustvovalo 20-etak braće i sestara, kao i naš duhovnik pater Franjo, koji je početnom molitvom otvorio skupštinu. Podijeljeni su informativni lističi (godišnje klanjanje-16.11., šestero braće i sestara polažu trajne i privremene zavjete za FSR-17.11., FSR predvodi klanjanje-29.11., prisniji odnos FSR-a i Frame), te su dana dodatna pojašnjenja. Također, data je informacija o molitvenoj inicijativi '40 dana za život', koju je naše bratstvo svesrdno prigrlilo u organizaciji i kao molitelji pred bolnicom u molitvenoj inicijativi. Obzirom na proljetni početak, sad u jesen ostvarili smo 12 satnu dnevnu molitvu cijeli tjedan, zahvaljujući vidnom proširenju molitelja iz raznih župa.
Brat Dejan Dinić pročitao je uz pomoć ostalih prisutnih, pismo sv.Franje, koje je napisao na Verni nakon što je dobio rane. Sa jedne strane napisao je Pohvale Bogu, a s druge bratu Leonu. Hvalospjev Bogu poslužilo je kao uvod i podloga u radu po grupama:

Hvala Bogu višnjemu

Ti si svet, jedini Gospodin Bog, koji čudesa činiš.
Ti si jak, Ti si velik, Ti si svevišnji,
Ti si svemoguć, Ti, Oče sveti, kralj neba i zemlje.
Ti si trojstven i jedan Gospodin, Bog nad bogovima,
Ti si dobro, sve dobro, najviše dobro,
Gospodin Bog živi i istiniti.
Ti si ljubav, milosrđe,
Ti si mudrost, Ti si poniznost, Ti si strpljenje,
Ti si ljepota, Ti si sigurnost, Ti si spokoj.
Ti si radost i veselje, Ti si nada naša,
Ti si prava i umjerenost,
Ti si sve, bogatstvo naše dovoljno.
Ti si lijepost, Ti si blagost,
Ti si zaštitnik, Ti si čuvar i branitelj,
Ti si snaga, Ti si utočište.
Ti si naša nada, Ti si naša vjera,
Ti si naša dobrota.
Ti si naša slast,
Ti si život naš vječni,
Veliki čudesan Gospodin,
Bog svemogući, milosrdni Spasitelj.

Ovo pismo sv.Franje puno divljenja i zahvale dragome Bogu, uvelo nas je u razmatranje poruka koje zrače iz ovog pisma, a pitanja su dodatno pojačala naša razmišljanja o našem pozivu kao franjevaca:

1. Što je za mene križ u životu?
2. Što mene krijepi, kada sam u kušnjama i teškim trenucima?
3. Franjo kaže za Boga:'Ti si dobro, svako dobro, vrhovno dobro', a što ti kažeš? Zašto?
4. Franjo kaže za Boga:'Ti si sigurnost, ti si spokojstvo', a što ti kažeš? Zašto?
5. Franjo kaže za Boga:'Ti si radost, ti si veselje', a što ti kažeš? Zašto?
Nakon rada u grupama, obogatili smo jedni druge našim odgovorima i razmišljanjima.