Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

ŽUPNI LISTIĆ

Četvrta vazmena nedjelja - godina C

Hitova: 1241
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

VELIKO MNOŠTVO

Prvo čitanje: Dj 13,14.43-52

Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Pavao i Barnaba krenuše iz Perge i stigoše u Antiohiju pizidijsku. U dan subotni ušli su u sinagogu i sjeli. I mnogi Židovi i bogobojazne pridošlice pođoše za njima, koji su ih nagovarali ustrajati u milosti Božjoj.
Iduće se subote gotovo sav grad zgrnu čuti riječ Gospodnju. Kad su Židovi ugledali mnoštvo, puni zavisti psujući suprotstavljali su se onomu što je Pavao govorio. Na to im Pavao i Barnaba smjelo rekoše: »Trebalo je da se najprije vama navijesti riječ Božja. Ali kad je odbacujete i sami sebe ne smatrate dostojnima života vječnoga, obraćamo se evo poganima. Jer ovako nam je zapovjedio Gospodin:
’Postavih te za svjetlost poganima, da budeš na spasenje do na kraj zemlje.’«
Pogani koji su slušali radovali su se i slavili riječ Gospodnju te povjerovaše oni koji bijahu određeni za život vječni. Riječ se pak Gospodnja pronese po svoj onoj pokrajini. Ali Židovi potakoše ugledne bogobojazne žene i prvake gradske te zametnuše progon protiv Pavla i Barnabe pa ih izbaciše iz svoga kraja. Oni pak stresu prašinu s nogu protiv njih pa odu u Ikonij. A učenici su se ispunjali radošću i Duhom Svetim.
Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Ps 100,2-3.5; Otk 7,9.14b-17; Iv 10,27-30


Bog je stvoritelj svakoga čovjeka. Krist je otkupio svakog pojedinog čovjeka. Duh Sveti se nudi svakom pojedinom čovjeku. Crkva je otvorena svakom čovjeku. Lijepo je biti član Zajednice u kojoj nema ograničenja ni rezervi. Lijepo je biti član velikoga mnoštva u kojemu je svaki pojedinac dobrodošao. Lijepo je biti član Crkve koja u čovjeku prepoznaje bitno, a ne obazire se na sporedno.
Obraćamo se poganima
U prvom čitanju promatramo početke Pavlovljeva propovijedanja među poganima. Ili, ispravnije bi bilo reći, među onima koje su članovi Izabranoga naroda smatrali poganima i manje vrijednima. Isus je nas naučio, a i primjerom nam pokazao, da ne postoje više i manje vrijedni ljudi. Da ne postoje izabrani i odbačeni. Isus nas je naučio da smo svi Božja djeca. Da smo svi iz ovčinjaka koji nam je otac povjerio i kojemu je on Dobri Pastir.
Zato Pavao, nadahnut Kristom, a ne Zakonom i predajama, bez skrupula i zadrške pristupa nežidovima. Jer u njima vidi ono po čemu su jednaki, a ne ono što ih čini drugačijima. Nije to površno ili pomodarsko nijekanje različitosti, nego razlučivanje bitnoga od nebitnoga. Razdvajanje onoga što čovjeka obilježava od onoga što je sporedno.
Zato kršćanstvo, poglavito Katolička Crkva, s ponosom treba isticati svoju otvorenost i neisključivost. S ponosom moramo neprestano ponavljati da na našim euharistijskim slavljima nema stranaca, jer smo svi u Kristu braća i sestre bez obzira na podrijetlo. S ponosom moramo isticati da na ulazima u naše crkve nema detektora, rampi ni izbacivača. U Katoličkoj Crkvi je svatko dobrodošao. I to baš onakav kakav je.
Eno velikoga mnoštva iz svakog naroda i plemena i puka i jezika
Ne samo da je početak Crkve takav, nego je takva njena sadašnjost, a, sudeći po viđenju apostola Ivana, takva joj je i budućnost u Kraljevstvu Nebeskom.
Upravo zato je nama kršćanima, poglavito nama katolicima, strana bilo kakva isključivost. Neprihvatljive su nam pojave prema kojima se vjera vezuje uz pojedini narod. Ne postoje kršćanski ili nekršćanski narodi. Ne postoje katolički ili nekatolički narodi. Vjera nije za narod. Vjera je za pojedince. Vjera je za čovjeka. Čovjek uspostavlja odnos s Bogom.
Dakako da je svatko od nas član pojedinoga naroda. Konkretno, ogromna većina nas u Hrvatskoj smo članovi Hrvatskoga naroda. Ali, nacionalna pripadnost označava nacionalnu, a ne vjersku pripadnost.
Jednako tako treba biti svjestan da je rodoljublje i domoljublje kršćanska krepost koju treba njegovati i razvijati. Što bi u Hrvatskoj značilo da će svi ljubiti svoju domovinu Hrvatsku i činiti da u njoj bude bolje, a da ćemo mi koji smo Hrvati svim srcem ljubiti svoj Hrvatski narod, ma gdje da ti Hrvati žive.