Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

ŽUPNI LISTIĆ

Treća vazmena nedjelja - godina C

Hitova: 1207
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

VOLIŠ LI ME?

Evanđelje: Iv 21,1-19

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

U ono vrijeme:
Isus se ponovno očitova učenicima na Tiberijadskome moru. Očitova se ovako: Bijahu zajedno Šimun Petar, Toma zvani Blizanac, Natanael iz Kane Galilejske, zatim Zebedejevi i još druga dva njegova učenika. Kaže im Šimun Petar: »Idem ribariti.« Rekoše: »Idemo i mi s tobom.« Izađoše i uđoše u lađu, ali te noći ne uloviše ništa.
Kad je već svanulo, stade Isus na kraju, ali učenici nisu znali da je to Isus. Kaže im Isus: »Dječice, imate li što za prismok?« Odgovoriše mu: »Nemamo.« A on im reče: »Bacite mrežu na desnu stranu lađe i naći ćete.« Baciše oni i više je ne mogoše izvući od mnoštva ribe. Tada onaj učenik kojega je Isus ljubio kaže Petru: »Gospodin je!« Kad je Šimun Petar čuo da je to Gospodin, pripaše si gornju haljinu, jer bijaše gol, te se baci u more. Ostali učenici dođoše s lađicom vukući mrežu s ribom jer ne bijahu daleko od kraja, samo kojih dvjesta lakata.
Kad iziđu na kraj, ugledaju pripravljenu žeravicu i na njoj pristavljenu ribu i kruh. Kaže im Isus: »Donesite ribâ što ih sada uloviste.« Nato se Šimun Petar popne i izvuče na kraj mrežu punu velikih riba, sto pedeset i tri. I premda ih je bilo toliko, mreža se ne raskinu. Kaže im Isus: »Hajde, doručkujte!« I nitko se od učenika ne usudi upitati ga: »Tko si ti?« Znali su da je Gospodin.
Isus pristupi, uzme kruh i dade im, a tako i ribu. To se već treći put očitova Isus učenicima pošto uskrsnu od mrtvih.
Nakon doručka upita Isus Šimuna Petra: »Šimune Ivanov, ljubiš li me više nego ovi?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim.« Kaže mu: »Pasi jaganjce moje!« Upita ga po drugi put: »Šimune Ivanov, ljubiš li me?« Odgovori mu: »Da, Gospodine, ti znaš da te volim!« Kaže mu: »Pasi ovce moje!« Upita ga treći put: »Šimune Ivanov, voliš li me?« Ražalosti se Petar što ga upita treći put: »Voliš li me?« pa mu odgovori: »Gospodine, ti sve znaš! Tebi je poznato da te volim.« Kaže mu Isus: »Pasi ovce moje!« »Zaista, zaista kažem ti: Dok si bio mlađi, sam si se opasivao i hodio kamo si htio; ali kad ostariš, raširit ćeš ruke i drugi će te opasivati i voditi kamo nećeš.« A to mu reče nagovješćujući kakvom će smrću proslaviti Boga. Rekavši to doda: »Idi za mnom!«
Riječ Gospodnja.


Ostali tekstovi: Dj 5,27b-32.40b-41; Ps 30,2.4-6.11-12a.13b; Otk 5,11-14;


Uskrsli Krist pristupa učenicima na isti način na koji im je pristupio onoga dana kada ih je pozvao da budu ribari ljudi. Na njegovu riječ pune se prazne mreže. I učenici shvaćaju svoje poslanje i svoj smisao postojanja.
Ali te noći ne uloviše ništa
"Nema tako velikoga problema od kojega ja ne bih mogao pobjeći!" svojedobno je izjavio čovjek koje je mnoge potakao na razmišljanje svojom umjetnošću. I doista je nevjerojatna čovjekova potreba za bijegom. Kao da će se bijegom išta riješiti. A bijeg je uvijek vraćanje natrag. Povratak u sigurnost faze koju smo već nadišli.
Upravo to i učenici doživljavaju. Vraćaju se ribarenju. Vraćaju se noćima bez ulova.
Uzme kruh i dade im
Ali, Isus ne odustaje od svojih. Poziva ih. I u današnjem evanđeoskom odlomku kao da je sažeta cjelokupna povijest njegova odnosa s učenicima. Od identičnog poziva čudesnim ribolovom pa do podjele kruha. Isus ih svojom prisutnošću snaži da se vrate onamo od kuda su pobjegli, da žive ono na što su pozvani.
Voliš li me
Trostruko Isusovo pitanje neodoljivo nas podsjeća na trostruko Petrovo zatajenje. Ali, Bogu pritom nije ništa drugo važno osim ljubavi. Boga ne zanimaju naši razlozi niti opravdanja. Zanima ga ljubimo ti ga toliko da smo spremni ići s njim do kraja.
Treba se većma pokoravati Bogu negoli ljudima
A ljubav nam otvara oči da shvatimo koji su prioriteti u životu. I onda se nećemo obazirati na ljude i njihove poglede na svijet, nego ćemo se pokoravati Bogu naviještajući ono čega smo svjedoci. I sve patnje, neprilike i muke koje ćemo pritom doživjeti prikazat ćemo kao žrtvu za spasenje svakog pojedinog čovjeka. Jer Bog želi da se svi ljudi spase, pa i oni koji progone njega i njegove.
Hoćete na nas navući krv toga čovjeka
Otvorenost Bogu čini da ispravno gledamo svijet oko sebe, ali i prošle događaje. Isti oni koji se zazivali na sebe i svoju djecu krv Kristovu, sada se čude i iznenađuju. Ljudi su skloni kratkotrajno pamtiti. Umanjivati bitno, a uveličavati sebi pogodno. Zato je potrebno neprestano pročišćavati memoriju. Jer samo pročišćene prošlosti može se ići u budućnost.
Žalosno je što se u našem narodu još uvijek niječe i iskrivljuje istina. Što mnogi koji su prolili krv nedužnu niječu i zataškavaju svoje čine.