Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

ŽUPNI LISTIĆ

Šesta vazmena nedjelja - godina C

Hitova: 1217
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

ŽIVJELI!

Prvo čitanje: Dj 15,1-2.22-29

Čitanje Djela apostolskih
U one dane:
Siđoše neki iz Judeje u Antiohiju i počeše učiti braću: »Ako se ne obrežete po običaju Mojsijevu, ne možete se spasiti.« Kad između njih te Pavla i Barnabe nasta prepirka i raspra nemalena, odrediše da Pavao i Barnaba i još neki drugi između njih uzađu u Jeruzalem k apostolima i starješinama poradi tog pitanja.
Tad apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom zaključe izabrati neke muževe između sebe i poslati ih u Antiohiju s Pavlom i Barnabom. Bijahu to Juda zvani Barsaba, i Sila, muževi vodeći među braćom. Po njima pošalju ovo pismo:
»Apostoli i starješine, braća, braći iz poganstva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji – pozdrav!
Budući da smo čuli kako vas neki od naših, ali bez našega naloga, nekakvim izjavama smetoše i duše vam uznemiriše, zaključismo jednodušno izabrati neke muževe i poslati ih k vama zajedno s našim ljubljenim Barnabom i Pavlom, ljudima koji su svoje živote izložili za ime Gospodina našega Isusa Krista. Šaljemo vam dakle Judu i Silu. Oni će vam i usmeno priopćiti to isto. Zaključismo Duh Sveti i mi ne nametati vam nikakva tereta osim onoga što je potrebno: uzdržavati se od mesa žrtvovana idolima, od krvi, od udavljenoga i od bludništva. Budete li se toga držali, dobro ćete učiniti. Živjeli!«
Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Ps 67,2-3.5-6.8; Otk 21,10-14.22-23; Iv 14,23-29


Cijeli niz tipiziranih osoba pojavljuje se u današnjem čitanju iz Djela apostolskih, ukazujući nam na matricu djelovanja tijekom cjelokupne povijesti  Crkve.
Crkva po Antiohiji, Siriji i Ciliciji
Ponajprije postoji zajednica ljudi koji su prihvatili Krista i nastoje ga nasljedovati svojim životom. Premda dođoše iz poganstva, prihvatili su pravoga Boga. Postoji velika skupina ljudi koji su se opredijeliti i koji žele živjeti svoje opredjeljenje. Ne kao pasivni likovi, nego kao aktivni pojedinac u aktivnoj zajednici.
Neki iz Judeje
Drugi su oni koji su došli iz Judeje i koji su počeli zbunjivati vjernike običajima koji su bili nevažni za kršćanstvo. Uvijek se pojavljuju oni koji unose razdor naučavajući stvari koje su nevažne i koje ruše jedinstvo.
Pavao i Barnaba
S druge strane se nalaze Pavao i Barnaba koji simboliziraju one koji su spremni zauzeti se za istinu i pravovjerje. Koji se ne boje rasprava, diskusija i argumentiranih razgovora. Nalaze se oni koji znaju što je prava vjera i koji se za nju bore. Oni su spremni izložiti svoje živote za ime Gospodina našega Isusa Krista.
Apostoli i starješine zajedno sa svom Crkvom
Raspravu koja je nastala rješavaju apostoli i starješine. Ali, posebno je važno to naglasiti, u zajedništvu sa cijelom Crkvom. U Crkvi svatko ima pravo i dužnost iznijeti svoje mišljenje. Svaki član Crkve je dužan aktivno sudjelovati u životu i poslanju Crkve.
Juda i Sila
Zaključak vjernicima zbunjenim različitim tumačenjima donose muževi vodeći među braćom. I ono što oni donose i proglašavaju pročitavši apostolsko pismo smatra se konačnim i obvezujućim.
Duh Sveti
A ono što se nalaže zapravo je malo ograničenje i veliko povjerenje u Duha Svetoga i njegovo nadahnuće. Duh Sveti je onaj koji u živote vjernika unosi spoznaju o najprikladnijem načinu življenja neupitnih istina Kršćanstva.
Zato je potrebno otvoriti se Duhu Svetome i slijediti upute koje nam daje po našoj savjesti. Ali jednako tako nasljedovati i one koji nam u ime Crkve naučavaju i prenose nam vjeru Crkve. I ako se toga držimo, dobro ćemo činiti. Živjeli!