Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

ŽUPNI LISTIĆ

Druga nedjelja Došašća - godina C

Hitova: 1028
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

I MOLIM ZA OVO

Drugo čitanje: Fil 1,4-6.8-11

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Filipljanima
Braćo: Uvijek se u svakoj svojoj molitvi za vas s radošću molim zbog vašeg udjela u evanđelju od onoga prvog dana sve do sada – uvjeren u ovo: Onaj koji otpoče u vama dobro djelo, dovršit će ga do dana Krista Isusa.
Bog mi je doista svjedok koliko žudim za svima vama srcem Isusa Krista! I molim za ovo: da ljubav vaša sve više i više raste u spoznanju i potpunu pronicanju te mognete prosuditi što je najbolje da budete čisti i besprijekorni za dan Kristov, puni ploda pravednosti po Isusu Kristu – na slavu i hvalu Božju.
Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Bar 5,1-9; Ps 126,1-6; Lk 3,1-6


Pišući poslanicu Filipljanima, sv. Pavao ističe da moli četiri stvari za njih. Valja nam zastati i razmisliti o te četiri stvari te ih, Božjom milošću, a po zagovoru sv. Pavla, živjeti u svom životu.
Da ljubav sve više i više raste u spoznanju
Čovjek je biće koje ima sposobnost razumjeti. Bog nam je darovao razum kako bismo shvaćali. Nikada ne smijemo zanemariti taj Božji dar. Potrebno je svakodnevno rasti i napredovati u spoznanju naše vjere. Potrebno se informirati, potrebno je neprestano učiti i otkrivati. Nije dovoljno ono što smo u djetinjstvu naučili na vjeronauku. Potrebno je, sukladno svojoj dobi, rasti u spoznanju Boga i njegove prisutnosti u svijetu. A to je u odrasloj dobi moguće na dva načina. Kvalitetnom vjerskom literaturom i župnom katehezom. Jer učenje o vjeri je cjeloživotni proces.
I potpunu pronicanju
No, u kršćanstvu nije dovoljna samo intelektualna spoznaja. Kršćanstvo se ne prihvaća samo razumom. Kršćanstvo se prvenstveno prihvaća srcem. Zato je i moguće biti kršćanin, biti osvjedočen u istinitost i djelotvornost nekoga otajstva, bez obzira što ga razumom ne možemo do kraja zahvatiti. Ali možemo, vjerom i molitvom, proniknuti u njega. Potrebno je svaku spoznaju o vjeri prihvaćati ne samo kao činjenicu, nego kao spasonosnu radosnu vijest. Kao spoznaju prema kojoj se opredjeljujemo i usmjeravamo svoj život.
Prosuditi što je najbolje
Upravo će nam vjera, koju smo umom spoznali i srcem proniknuli, pomoći da otvorenih očiju, razuma i srca promatramo svijet oko sebe i prosuđujemo događaje i znakove vremena. Mi kršćani ne smijemo biti pasivni u kulturnim, gospodarskim i političkim pitanjima. Valja jasno zauzeti stav i podići glas. No, da bismo mogli aktivno govoriti i djelovati, potrebno je ponajprije prosuditi što je najbolje i za što vrijedi založiti svoj život,
svoje vrijeme i talente.
I pritom, boreći se za što kvalitetniji život na zemlji, nikada ne smijemo smetnuti s uma da je naša domovina u Nebu. Ali isto tako ne smijemo zaboraviti niti činjenicu da ćemo Nebo zaslužiti ovisno o tome kako smo zemlju zadužili.
Puni ploda pravednosti
Zato je potrebno da ono što smo umom spoznali, ono što smo srcem proniknuli i za što smo se opredijelili bude učinkovito i plodonosno. No, pritom ne smijemo upasti u zabludu i pomisliti da se plodovi moraju vidjeti odmah i potpuno jasno. Bog je onaj koji čudesno daje da se osjete plodovi. I pritom je potpuno nevažno hoćemo li mi doživjeti plodove našega rada. Naše je da napravimo svoje, iskreno i plemenito, a na Bogu je da to usmjeri i umnoži.
Primjer za to nam može biti sv. Ivan Preteča koji je pripravljao put Gospodinu, a koji nije vidio plodove svoga rada. Ali je itekako radio i itekako kvalitetno napravio ono za što je bio poslan.