Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

ŽUPNI LISTIĆ

DRUGA VAZMENA NEDJELJA - godina B

Hitova: 536
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

ZAPISANO DA VJERUJEMO

Evanđelje: Iv 20, 19-31

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: »Mir vama!« To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: »Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas.« To rekavši, dahne u njih i kaže im: »Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im.« Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: »Vidjeli smo Gospodina!« On im odvrati: »Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati.« I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: »Mir vama!« Zatim će Tomi: »Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran nego vjeran.« Odgovori mu Toma: »Gospodin moj i Bog moj!« Reče mu Isus: »Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!« Isus je pred svojim učenicima učinio i mnoga druga znamenja koja nisu zapisana u ovoj knjizi. A ova su zapisana da vjerujete: Isus je Krist, Sin Božji, i da vjerujući imate život u imenu njegovu.
Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Dj 4,32-35; Ps 118,2-4.16ab-18.22-24; 1 Iv 5,1-6;


Današnji biblijski odlomci, koji su nam darovani da o njima razmišljamo i da se na njima nadahnjujemo, ukratko sažimaju osnovnu poruku kršćanstva. Odgovaraju na pitanje: Što vjerovati?, Kome se predati? i Kako živjeti? Osnovna istina naše vjere, kao što nam svjedoči današnji evanđeoski odlomak, je činjenica da je Isus Uskrsli Krist. Upravo zato nam je važno svjedočanstvo sv. Tome apostola kojega se obično naziva "nevjernim" jer nije povjerovao ostaloj desetorici kad su mu rekli da im se ukazao uskrsli Isus. No, kao što se s pravom njega naziva "nevjernim", s jednakim pravom se može ostale apostole nazvati neuvjerljivim. Očito njihovo svjedočanstvo nije imalo u sebi dovoljno velik zanos ni dostatnu ljubav da zapali vatru vjere u srcu slušatelja. Uostalom, još nisu bili primili puninu Duha Svetoga. Ne zna se gdje je sv. Toma bio u trenutku kad se uskrsli Isus ukazao svojim učenicima, kao što se ne zna ni razlog radi kojega je izašao iz dvorane u kojoj su apostoli bili čvrsto iznutra zaključani. Ali možemo biti zahvalni sv. Tomi što nije bio s apostolima na dan uskrsnuća jer je svim budućim naraštajima, koji neće vidjeti, a vjerovat će, dao vrijedno svjedočanstvo. Dao je svjedočanstvo o važnosti zajednice u kršćanstvu. Svojom nenazočnošću posvijestio nam je važnost nazočnosti u zajednici braće i sestara okupljenih oko Oca u Kristovom Duhu. Boga se, doduše može susresti i izvan zajednice, ali najlakše i najučinkovitije ga susrećemo u zajednici ljubavi braće i sestara. Bog nam dolazi po drugim ljudima i mi drugim ljudima možemo približiti Boga svojom blizinom i djelotvornom ljubavlju. U zajednici se najlakše dolazi i do drugog čovjeka. Zajednica može svojim dinamizmom pomoći svakom pojedincu da se ostvari više kao čovjek. I konačno, u zajednici lakše dolazimo i do sebe. Jer nas susret s braćom i sestrama oslobađa zamamnosti krive slike o sebi i otvara nam mogućnost, da nakon što shvatimo tko smo i gdje smo, kvalitetnije krenemo u susret Kristu koji je Gospodin naš i Bog naš. Na kraju evanđelja nam je zapisano svjedočanstvo o evanđeljima. Sve što je Isus učinio i rekao nije sadržano u evanđeljima. Objava je puno šira u Predaji, nego u Svetome Pismu. Zato, nijekati Predaju i prihvaćati isključivo Sveto Pismo znači onemogućavati Bogu da nam u potpunosti progovori. Ono pak što je zapisano, treba nam poslužiti kako bismo mogli osnažiti svoju vjeru. Vjeru u Boga, vjeru u njegovu darovanu milost i snagu Duha Svetoga kojim smo opečaćeni. Treba nam poslužiti i da shvatimo tko je Nazarećanin. Ivan zapisuje u evanđelju da je Nazarećanin Isus koji je Krist, Sin Božji koji nam daruje život u svojemu Imenu. Tom definicijom su izrečene četiri osnovne istine o tome tko je Nazarećanin i u kakvim je odnosima. Nazarećanin je Isus. On je potpuno pravi čovjek. Isus je Krist. On je potpuno pravi Bog. U odnosu prema Bogu je Sin, a u odnosu prema nam je Spasitelj. Ako to vjerujemo i u toj vjeri živimo, doista ćemo vjerujući imati život u Imenu Kristovu.