Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

ŽUPNI LISTIĆ

3. nedjelja Došašća - godina B

Hitova: 754
Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

Među vama stoji koga vi ne poznate

Evanđelje: Iv 1,6-8.19-28

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Bî čovjek poslan od Boga, ime mu Ivan. On dođe kao svjedok da posvjedoči za svjetlo da svi vjeruju po njemu. Ne bijaše on svjetlo, nego – da posvjedoči za svjetlo. A evo svjedočanstva Ivanova. Kad su Židovi iz Jeruzalema poslali k njemu svećenike i levite da ga upitaju: »Tko si ti?«, on prizna; ne zanijeka, nego prizna: »Ja nisam Krist.« Upitaše ga nato: »Što dakle? ¬Jesi li Ilija?« Odgovori: »Nisam.« »Jesi li prorok?« Odgovori: »Ne.« Tada mu rekoše: »Pa tko si da dadnemo odgovor onima koji su nas poslali? Što kažeš sam o sebi?« On odgovori:
»Ja sam glas koji viče u pustinji: ’Poravnite put Gospodnji!’
– kako reče prorok Izaija.«
A neki izaslanici bijahu farizeji. Oni prihvatiše riječ i upitaše ga: »Zašto onda krstiš kad nisi Krist, ni Ilija, ni prorok?« Ivan im odgovori: »Ja krstim vodom. Među vama stoji koga vi ne poznate – onaj koji za mnom dolazi, komu ja nisam dostojan odriješiti remenje na obući.« To se dogodilo u Betaniji, s onu stranu Jordana, gdje je Ivan krstio.
Riječ Gospodnja.


Ostala čitanja: Iz 61,1-2a.10-11; Lk 1,46-50.53-54; 1 Sol 5,16-24


BOG NAM GOVORI

Dinamizam i poziv na djelovanje, o kojemu smo razmišljali prošle nedjelje, prisutan je i u današnjim biblijskim odlomcima koji su nam ponuđeni za promišljanje i nadahnuće. Zato ćemo, da se ne ponavljamo, spomenuti dva nova momenta koja se danas pojavljuju.

Duha ne trnite, proroštva ne prezirite
Pozvani smo surađivati s Bogom otvarajući se poticajima Duha Svetoga. No, valja nam imati na pameti da se Bog ne da ograničiti našim spoznajama i pretpostavkama. Bog je nezamislivo veći od svega što bismo mi mogli zamisliti. I ne da se zbuniti razlikama do kojih mi ljudi držimo.
Zato je nužno da kršćani pristupaju svemu otvorena srca. Bog nam svugdje, preko svega i preko bilo koga može progovoriti. Nema ničega što nam ne bi moglo biti nadahnuće ili poticaj. Božja riječ nas potiče da sve provjeravamo. Da važemo što je dobro, a što je zlo. Da svako dobro, ma čime nam ono bilo posredovano, zadržimo, a svakoga zla, ma čime nam ono bilo posredovano, da se klonimo.
Zanimljivo je da nas Božja riječ ne poziva da se borimo protiv zla. Potiče nas da se zla klonimo. Ovo malo vremena i energije ne valja trošiti u borbu protiv zla, nego u nastojanju oko dobra. Ne valja ovo malo vremena i energije trošiti na dokazivanje kako je mrak loš, nego valja upaliti svjetlo. Pa makar i ono najmanje.

Svjedočanstvo Ivanovo
Druga stvar koju vrijedi danas promisliti je činjenica da su, kako nam je posvjedočeno u današnjem evanđeoskom odlomku, Ivanu dolazili ljudi iz različitih motiva. Jedni zato da bi ga čuli i obratili se, a drugi zato da bi proveli istražne radnje.
Kristu također prilaze ljudi iz različitih motiva. Božiću prilaze ljudi iz različitih motiva. Dakako da nam valja jasno i jednosmisleno reći da postoje prihvatljivi i neprihvatljivi motivi, ali jednako tako nikada ne smijemo smetnuti s uma da Bog može milosno potaknuti svakoga bez obzira na nutarnju motivaciju.
Ono što nama na prvi pogled može izgledati površno, sladunjavo, kičasto ili nedostojno, nekome može biti poticaj da dođe do onog što je bitno.
I ovdje vrijedi načelo koje smo maloprije promišljali. Bog svugdje, preko svega i preko bilo koga može progovoriti. Nema ničega što ne bi moglo biti nadahnuće ili poticaj. A, s druge strane, ne valja trošiti energiju dokazujući besmisao i pogubnost isključivo vanjskog obilježavanja Božića suvišnom bukom, slavljima i rastrošnošću, nego nam treba svjedočanski živjeti svoju opredijeljenost za Boga Božića i tako svim ljudima svjedočiti što donosi istinsku radost koja potom postaje učinkovito i ispunjavajuće veselje koje i druge usrećuje i čini radosnijima.

TREĆA SVIJEĆA

Danas, na treću nedjelju došašća, palim svijeću da Gospodin, Onaj Koji Dolazi, rasprši tamu našeg malodušja.
Isuse Kriste, Sine Boga živoga, pomozi nam da postanemo svjesni kolike nam nebrojene milosti daruješ. Pomozi nam da shvatimo kako ljude želiš zagrliti našim srcem, utješiti našom blizinom, usmjeriti našim koracima, pomoći našim rukama i blagosloviti našim riječima. Podsjeti nas da smo baštinici darova tvoga Duha i da smo pozvani na svetost.
Svojim povjerenjem, Kriste, kojim nas neprestano blagoslivljaš, nauči nas da nismo mali ljudi, nevažni marginalci ili netko iz mase kojom je lako manipulirati, nego da smo jedinstveno i neponovljivo djelo ljubavi Božje koje je stvorio na svoju sliku. Neka nam Duh tvoj daruje jakosti da se otrgnemo napasti ništavnosti i osjećaju nemoći.
Svojim rođenjem, Kriste, za čiji se godišnji spomen pokorom, postom i molitvom pripremamo, nauči nas da ima smisla biti čovjek, da nismo besmislen spoj krhke materije, nego oni kojima je povjeren svijet i darovana mogućnost da ga, djelotvornom ljubavlju koja svoju
nadu crpi iz vjere, učinimo mjestom na kojemu je dobro biti, mjestom koje će nas voditi k Ocu. Neka nam Duh tvoj bude savjetnik koji će nas uputiti što činiti i na koji način ostvariti bolji svijet civilizacije ljubavi.
Načinom na koji si se rodio, Kriste, nauči nas da nije važan sjaj, raskoš i imutak, nego da je pravo bogatstvo sposobnost prepoznati prave vrijednosti, odbaciti zamamnosti isprazne i prihvatiti bit. Neka nam Duh tvoj daruje mudrost da u kušnjama na raskrižju života znamo izabrati siguran Put Istine koja vodi u Život.
Pjesmom anđela koja se, Kriste, čula u noći tvog rođenja, nauči nas kako je uzaludan svaki naš napor, kako je svako naše nastojanje dašak i svaka naša aktivnost treptaj ukoliko ga ne popratimo molitvom za tvoj blagoslov. Neka nam Duh tvoj daruje mjeru i oblik plodonosne pobožnosti i svijest zahvalne odgovornosti da, zanemarivanjem tvoje volje, ne povrijedimo tvoju očitovanu ljubav.
Kriste, ti koji si uzeo dijela u našem čovještvu, učini nas dionicima zajedništva ljubavi Presvetoga Trojstva.