Svete mise su radnim danom:
u 07:00 i 18:30
a nedjeljom:
07:00, 09:30, 11:30 i 18:30  sati.

RASPORED VJERONAUKA za školsku godinu 2021/22

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

PRVOPRIČESNICI

3a ANG i dio 3b ANG - utorak u 8 ili 15 sati 

3c ANG i dio 3b ANG - utorak u 9 ili 16 sati

Braća Radić u četvrtak u 8 ili 15 sati

KRIZMANICI

8. razredi ANG u petak u 8 ili 15 sati            

8. razredi Braće Radić i Đ. Ester u petak u 9 ili 16 sati

Župni vjeronauk za 3 mjesec.

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

PRVOPRIČESNICI:

3a ANG i 3d Br. Radić - utorak u 8 ili 15 sati  

3b ANG i 3a Br. Radić utorak u 9 ili 16 sati

3c ANG u četvrtak u 9 ili 16 sati

KRIZMANICI:

8a i c ANG u petak u 8 ili 15 sati                    

8b ANG u petak u 9 ili 16 sati

8d ANG,  i Br. Radić i Đuro Ester u četvrtak u 8 ili 15 sati

NOVI RASPORED VJERONAUKA U ŽUPI

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna

NOVI RASPORED VJERONAUKA U ŽUPI

zbog epidemioloških mjera vrijedi od 1. studenog 2020.


PRVOPRIČESNICI

3a ANG i 3d Br. Radić - utorak u 8 ili 15 sati 

3b ANG i 3a Br. Radić utorak u 9 ili 16 sati

3c ANG u četvrtak u 9 ili 16 sati


KRIZMANICI

8a i c ANG u petak u 8 ili 15 sati          

8b ANG u petak u 9 ili 16 sati

8d ANG,  i Br. Radić i Đuro Ester u četvrtak u 8 ili 15 sati