Špišić Bukovica – Župa sv. Ivana Krstitelja

Objavljeno od franjevac na

Preradovićeva 1, 33404 Špišić Bukovica, Hrvatska

(033) 716 031

(033) 716 031

U srednjem vijeku Bukovica je bilo značajno naselje. Prostirala se južnije od današnje Špišić Bukovice, u samoj Bilogori. Na njenom području tada su bile dvije župe: svetoga Petra u Donjoj Bukovici i svetoga Bartola u današnjoj Turnašici.

Bio je tu i stari grad (Kaštel) i samostan Pavlina, koji je 1301. osnovao čazmanski župan Salamon u zahvalu što je po zavjetu ozdravio od rana zadobivenim na tom mjestu od medvjeda.

Pavlinska crkva podignuta je u čast svetog Benedikta. Godine 1733. Bukovica ima već 40 kuća, a 1757. – 110 kuća.

Iz popisa Virovitičke župe za 1768. koji se čuva u samostanskom arhivu doznajemo da je u Špišić Bukovici 113 kuća i 177 oženjenih parova. Stanovnici su sami, svojim doprinosom usred sela podigli zidanu crkvu 1753. Oko crkve je groblje. Crkva, godine 1768. nema još toranj, ali ima već veliki oltar, koji je podignut 1761. Tada još nije bio obojen i pozlaćen.

Crkva u Bukovici podignuta je u čast svetome Ivanu Krstitelju, a iz Virovitice je na 24. lipnja svake godine išla procesija. Do 1789. Bukovica je filijala Virovitičke župe i jedan Franjevac je kao kapelan vodio brigu za njene duhovne potrebe.

Kada je Bukovica 1789. postala župom, njen prvi upravitelj postao je o. Ladislav Lacković, koji tu službu vrši od 1789. do 1808. Kao upravitelj župe stanuje u Bukovici. Sagradio je toranj, podigao župni dvor, nabavio orgulje s osam registara iz Osijeka. Župu je 1808. predao prvom župniku Juri Tuškan…