“Evo ti Majke” - Iv 19,26
Biblioteka Krunica i život "Marija - velika nada Hrvata" Ante Katalinić Sadržaj Uvodno slovo Predgovor pisca I. DIO: PRISTUPNA POGLAVLJA 1. Proročka poruka kardinala Stepinca 2. Današnja "grozota pustoši" 3. "Najvjernija Zagovornica Hrvatske" 4. "Kraljevina Hrvatska uistinu marijanska" II. DIO: MARIJINA NAZOČNOST U POČETCIMA 1. Službeni početci iz Marijine crkve, splitske katedrale 2. Branimirova i Mutimirova odanost Gospi 3. Kraljica Jelena gradi Gospi crkvu 4. Darovnica kralja Petra Krešimir IV. samostanu Sv. Marije 5. Kralj Zvonimir pred "Gospom Velikog zavjeta" III. DIO: PREDANJE MARIJI U STALNOM PORASTU 1. Marijina zagrebačka katedrala 2. Marijine katedrale u Hrvatskoj 3. Gospa na Poljudu i Gospa od Zvonika 4. Majka Božja Loborska-Gorska 5. Sveta Marija od Božjeg polja kod Vižinade 6. Gospa Stomorija u Kaštel Novom 7. Sveta Marija na Mljetu 8. Majka Božja Volavska 9. Majka Božja Čučerska 10. Gospa od Pojišana u Splitu IV. DIO: DVA PRASTARA MARIJANSKA TEKSTA 1. Najstarija napisana molitva Mariji 2. Gospina pohvala ili Šibenska molitva V. DIO: HRVATSKA MARIJINA SVETIŠTA 1. Opći podatci 2. Marijina svetišta nastala od 11. do 15. stoljeća 3. Majka Božja Remetska 4. Gospa Trsatska 5. Gospa Olovska 6. Svetišta nastala u razdoblju borbe s Osmanlijama 7. Majka Božja Bistrička 8. Gospa Voćinska 9. Gospa od Milosrđa na Lapadu 10. Gospa od Krasna u Lici 11. Gospa od Plača u šibenskoj katedrali 12. Gospa Letnička na Kosovo 13. Gospa Aljmaška 14. Majka Božja Kamenitih vrata 15. Gospa od Zdravlja u Splitu 16. Majka Božja Jeruzalemska na Trškom vrhu 17. Gospa od Kondžila u Komušini, Bosna 18. Gospa Osječka, Osijek - Tvrđa 19. Gospa na Bunariću i Crna Gospa u Subotici VI. DIO: POVJERENJE I ODANOST NAGRAĐENI ZAŠTITOM 1. Velika pobjeda kod Korčule na Veliku Gospu, 1571. 2. Gospa od Škrpjela čudesno zaštitila Perast, 1654. 3. Velika pobjeda kod Sinja na Veliku Gospu, 1715. 4. Sjajna pobjeda kod Petrovaradina na Gospu Snježnu, 1716. 5. Starohrvatski Knin oslobođen na Gospu Snježnu, 1995. VII. DIO: GOSPINA ZAŠTITA PO IZABRANICIMA 1. Zaštita po junačkom banu Petru Berislaviću 2. Pobjeda bana Tome Erdödya pod Marijinom zaštitom 3. Biskup Martin Borković svu nadu polaže u Mariju VIII. DIO: OBITELJ ZRINSKO-FRANKOPANSKA JEDINU NADU VIDI U MARIJI Molitvenik Katrarine Frankopan Raj duše slavi Mariju IX. DIO: PRVI MARIJIN ŽIVOTOPIS I PRVA MARIOLOGIJA 1. Začetnici hrvatske mariologije 2. Prvi tiskani Marijin životopis i Mariologija Bartula Kašića X. DIO: VELIKI MARIOLOG LOVRO GRIZOGON 1. Velikan pera u službi Marijine proslave 2. Nevjerojatnost suzbijena činjenicom 3. Marijanski nazor na svijet 4. Enciklopedijski značaj Grizogonova djela 5. Tri sveska djela "Mundus Marianus" 6. Grizogon veliki Mariolog XI. DIO: ZBIRKE HRVATSKIH MARIJINIH PJESAMA 1. Zbirka "Bogorodica u hrvatskom pjesništvu" 2. Zbirka "Hrvatska marijanska lirika (novija)" 3. Zbirka "Duša duše hrvatske" XII. DIO: GOSPINA SVETIŠTA NOVIJEG DATUMA 1. Gospa Iločka u Srijemu 2. Svetište Gospe Lurdske u Vepricu kod Makarske 3. Majka Božja Sljemenska, Kraljica Hrvata 4. Gospa od Suza u Pleternici kod Požege 5. Gospa od Brze pomoći, u Slavonskom Brodu 6. Gospa u Međugorju XIII DIO: KAO ODUVIJEK I DANAS JE MARIJA VELIKA NADA HRVATA 1. Leopold Mandić se neograničeno pouzdavao u Mariju 2. Papinska međunarodna marijanska akademija u Rimu 3. Velika marijanska slavlja nakon Drugog svjetskog rata 4. "Pokret krunice za obraćenje i mir" 5. Kardinal Stepinac posvetio Gospi hrvatski narod. DODATAK (Smiljan-Dragan Kožul OFM) I. RIJEČ O PISCU II. RIJEČ O "POKRETU KRUNICE" 1. Molitvena zajednica "Prijatelji krunice" 2. Nastanak "Pokreta krunice" 3. Širenje "Pokreta krunice" na ostale biskupije 4. Glavni ciljevi "Pokreta krunice" 5. Dosadašnji pothvati "Pokreta krunice" 6. Ostvarenje radijske postaje "Radio Marija" 7. Izdavačka djelatnost 8. Članstvo u "Pokretu krunice"
© Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda 2020. Sva prava pridržana.