s. Nikolina Mišković

s. Nikolina Mišković

DSC 0244

 

s. Nikolina Mišković najmlađa je u zajednici sestara. Rođena je u Novoj Biloj (Travnik). Nakon završenog Filozofsko-teološkog studija na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu dolazi u našu župu kao vjeroučiteljica koja će raditi u Ekonomskoj i trgovačkoj školi u Čakovcu, a pomagat će sestrama u njihovim zaduženjima i braći franjevcima u vođenju župne kateheze i vjeronauka. Vjeruje i iskreno se nada da će njezino djelovanje u našoj župi biti prožeto otvorenošću uma i srca, kako bi svaki dan sve više rasla i izgrađivala se u dobru te zahvaljivala Gospodinu za neizmjerno milosrđe koje joj je podario.