Bolesničko pomazanje

Bolesničko pomazanje

Bolesničko pomazanje

Uz sakramenat svete Ispovijedi sakramenat bolesničkog pomazanja ubraja se među sakrament ozdravljanja. Njime Crkva izražava brigu i za svoje članove koji trpe, pokazujući da ih ne zaboravlja, nego na njih misli, pomaže im i za njih moli, preporučajući ih Gospodinu Isusu da ih spasi, onome koji nevolje uzima na se i sam trpi. ˝On slabosti naše uze i boli ponese!˝ (Mt 8,17)

Važne napomene:

Ukoliko je netko od vaše obitelji potreban bolesničkog pomazanja i ispovijedi, možete nas nazvati u bilo koje vrijeme ili doći u župni ured.

Telefon: 040/312 – 806

 

bolesničko pomazanje 11.12.2009 11 16 12