Duh: filozofsko-religijska perspektiva

Kad govorimo o pojmu “teologije” važno je reći da taj pojam dolazi etimološki od grčkih riječi “theos” što znači Bog i riječi “logos” što znači riječ, govor. Tako teologiju razumijevamo kao “govor o Bogu”. Ako teologiju gledamo kao govor o Bogu, kršćanska je teologija kršćanski govor o Bogu koji ima svoje posebnosti. Ono što je … Opširnije

Nedjeljna neuroza u postmodernom životu

Razvoj pozitivističkih znanosti i tehnike kao plod moderne urodio je rastom individualizma i uništavanjem socijalne dimenzije u društvu, previše naglašavajući tehničko-racionalno gledište društvenih i ekonomskih odnosa. No ta karakteristika moderne, želja za samoostvarenjem počela je čovijeka uvoditi u slijepu ulicu u kojoj se gubi smisao slobode i općenito čovjekovog postojanja npr. danas prevladava klišej kako … Opširnije

Religioznost i totalitarni režimi

U ovom radu pokušat ćemo pobliže analizirati dva fenomena koji su uvelike utjecala na razvoj čovjekove svijesti i njegovog pogleda na vlastitu egzistenciju. Kako uopće pristupiti toj temi? Prije svega ćemo se pozabaviti definiranjem i analizom pojmova religija i totalitarizam u onoj mjeri u kojoj nam to dopušta sama tema ovog rada. A zatim ćemo … Opširnije