Evo službenice Gospodnje

Možemo reći da je današnji blagdan pomalo neobičan. Pitanje je: zašto? O Marijinu prikazanju u hramu nemamo u Svetome pismu niti jedne riječi. Prvo što nam sv. Luka donosi je navještaj anđela Gabrijela Mariji da će roditi Mesiju, ali o Marijinoj prošlosti niti riječi. Odakle nama onda današnji blagdan? Naša braća u Kristu, protestanti, imaju jedno pravilo koje glasi sola scriptura – samo pismo, dakle, ne prihvaćaju ništa od predaje kao što je mi baštinimo od prve Crkve. Puno toga što mi slavimo nije zabilježeno u Svetom pismu, kao svetkovina Velike Gospe ili Marijina uznesenja na nebo, ali Isus nam otvoreno kaže: “Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi.” (Iv 16,12). Nije nam sve dano crno na bijelo, posebno što se tiče Majke njegove Marije, Sin je tajne svoje Majke čuvao skrivenima, samo da bi nam ih otkrio. Sin pokazuje blistavost i sjaj svoje Majke sa velikom ljubavlju a to uvijek radi polako.

Događaj prikazanja nam donosi apokrifni spis (spisi čije je autorstvo krivo pripisano) Protoevanđelje Jakovljevo koje donosi opis Marijina prikazanja u hramu kao trogodišnje djevojčice. Spis je imao više autora a nastao je oko 200 godine nakon Krista i već tada naglašava Marijino djevičanstvo i bezgrešno začeće. Kada je došlo vrijeme da Marija prijeđe iz obiteljskoga svetišta u Hram, Joakim i Ana su odlučili ne samo je prikazati, već je ostaviti da raste u blagostanju Hrama. Dalje tekst govori kako je prema svetištu prati velik broj djevojčica sa svjetiljkama u ruci. Marija se nije okrenula nazad prema roditeljima. Nastavlja da je Marija bila othranjena u Hramu Gospodnjem kao golubica i da je primala hranu iz ruku anđelovih. Mi ne moramo ovaj opis držati da je povjesni, da se baš tako dogodilo i nikako drugačije. Pretpostavljam da je pisac unio malo preuveličavanja da bi istakao ono bitno, a to je da je Marija od početka bila Božja, da je zamilovana milošću, da se Bog brinuo o njoj od početka te da su njezini roditelji brinuli za Nju i njezino bezgrešno začeće.

Crkva prati predaju i ima veliku svijest da je Marija prikazana Gospodinu te je njegovala tu svijest i predavala je kroz generacije i liturgijski slavila u zajednici. Crkva nam daje vjerodostojnost današnjega blagdana. Bog je od početka sebi uzeo Majku i brinuo se o njoj kao što majka brine o sinu, tako i sin o majci kada ona ostari. Bog se uvijek brinuo o svojoj majci.

Nas su naši roditelji Bogu prikazali na dan našega krštenja kao zahvalu Bogu na daru života jer jedino je on darivatelj života, ali mnogi zaboravljaju da to dijete koje su krstili i prikazali nije njihovo vlasništvo nego dar i odgovornost. Marijini roditelji danas odgovaraju svakome roditelju da je dijete dar i pokazuju primjerom da je Bog onaj koji najbolje vodi svaki život. Mi danas znamo što je krštenje i posveta, ne trebamo više roditelje da mjesto nas izgovaraju vjerovanje i posvetu, ne! To danas ti napravi. Posveti sebe, svoje dijete svoje voljene sve koje želiš sada i svaki dan Bezgrešnom Srcu Marijinu da bi ona koja se Njemu posvetila mogla i tebe posvetiti i predati Ocu u ruke. A više o Njezinu Bezgrešnom Srcu ćemo govoriti za par dana kada budemo duboko u adventu.

1 misao o “Evo službenice Gospodnje”

Komentiraj