Opomene sv Franje: XXV. Još o pravoj ljubavi

Blago sluzi koji toliko ljubi svoga brata i toliko ga se boji kad je daleko od njega kao da bi bio uz njega, te ništa ne govori njemu za leđima što ne bi mogao reći u ljubavi pred njim.

Sveti Franjo povezuje ljubav s riječima. Ljubav se očituje i kroz riječi koje izgovaramo. Ne trebaš mi opisati svoj molitveni i duhovni život, on se razotkriva iz tvojeg odnosa s drugim ljudima, posebice s onima s kojima ti teže ide: “Dobar čovjek iz dobra blaga srca svojega iznosi dobro, a zao iz zla iznosi zlo. Ta iz obilja srca usta mu govore” (Lk 6,45). Kakva bi bila karakteristika riječi koje su izgovorene iz ljubavi? Između ostalog, svakako ona koju navodi sv Pavao: “…da prema potrebi saziđuje i milost iskaže slušateljima” (Ef 4,29). No nisu nevaljale riječi jedine koje su nepoželjne: “A kažem vam: za svaku bezrazložnu riječ koju ljudi reknu dat će račun na Dan sudnji. Doista, tvoje će te riječi opravdati i tvoje će te riječi osuditi” (Mt 12,36-37). Sveti Beda Časni kaže da “onomu koji priziva ime Gospodnje, a živi suprotno od njegovih zapovijedi, dobro koje je jezik izgovorio nije proizašlo iz dobra blaga srca njegova”. Govoreći o bezrazložnim riječima, sveti Jeronim kaže kako one nemaju koristi “niti za govornika, niti za slušatelja”.

Zastanimo i razmislimo kakve su nam riječi koje izgovaramo. Za ljubav nisu nužne riječi. Ljubav snažno progovara u tišini i prizoru raspela na kojemu visi Ljubeći. Nisu li se najljepše stvari ovoga života dogodile u skrovitosti i tišini srca? Nije li tada Ljubav najjače govorila? Shvativši da nas je Bog stvorio ne zato da ima koristi od nas, niti stoga jer mu trebamo, već isključivo radi toga da svoju trojstvenu ljubav podijeli s nekim, da još netko može okusiti, doživjeti, konzumirati tu ljubav nad svim ljubavima sveti Franjo je promijenio svoj život iz korijena i pošao za Kristom. Težak je to bio put, ali gorivo koje ga je pogonilo neiscrpivi izvor – Ljubav koja nije ljubljena. Koje gorivo pogoni moje djelovanje? Što me potiče da se svaki dan iznova trudim? Što me motivira da budem bolji? Za što živim? Za što se borim?

Komentiraj