Nauk Crkve nedostižni ideal u modernom svijetu?

Robert Sarah, prefekt Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, koji je ove godine posjetio našu domovinu, govoreći prije godinu dana na Papinskom institutu Ivan Pavao II., između ostaloga, napomenuo je: “Nakon izvanredne sinode postalo je jasno kako nisu problem samo rastavljeni i ponovno civilno vjenčani, nego i hoće li se nauk Crkve smatrati nedostižnim idealom … Opširnije

Kršćanska mistika i mistika New Agea

Mistika, u širem značenju, jest vjera u tajanstveno i nadnaravno. Postoje mnoge razlike u onome što kršćani poimaju pod tim pojmom, a što smatraju nekršćani. Enciklopedija mistika, djelo Marie-Madeleine Davy, kaže da se pojam mistike često „upotrebljava nekako proizvoljno, ona nam se može učiniti opterećena dvosmislenošću i može izazvati zabunu.“[1] U ovom radu bavit ću … Opširnije

Pokreti i religiozne zajednice u Isusovo vrijeme

Za Isusa znamo da je rođen na teritoriju Palestine za vrijeme kralja Heroda. Ono što dalje možemo znati o Isusu odnosi se na njegovo javno djelovanje u kojem on donosi radosni vijest spasenja i navješćuje kraljevstvo Božje. Da bismo pak to mogli dobro razumjeti potrebno je također poznavati i povijesni kontekst tj. društvenu situaciju tj. … Opširnije

Odnos mladih i Crkve

Kada se govori o odnosu adolescenata/mladih i Crkve može se zamijetiti kako neki autori primjećuju da mladi imaju određene poteškoće u tom odnosu. Tome u prilog svjedoče i rezultati brojnih socio-religijskih istraživanja. Ona upućuju na sve izraženiji raskorak između religioznosti koju preferiraju mladi i eklezijalnog kršćanstva.[1] Upravo ta istraživanja pokazuju da mladi masovno na našim … Opširnije

Franjevaštvo pred izazovima našeg vremena u kontekstu misijskog poslanja crkve

Govoreći o franjevačkoj zajednici pozvanoj na misijsko djelovanje, treba reći da je ono zadatak u kojem se do dna izriče njezin kršćanski poziv[1]. Kao što poslanje (missio) Crkve nije stvar izbora ili pak obična djelatnost u Crkvi već pripada njezinoj (božanskoj) biti (usp. AG 2), tako govoriti o poslanju franjevačkog reda znači govoriti o njegovom … Opširnije

Pomirenje čovjeka s Bogom i Crkvom

Svaki čovjek je grešnik. Tako uči kršćanska antropologija. Svaki čovjek koji želi zaživjeti pomirenje sa sobom samim, bližnjima i Bogom nužno mora priznati stvarnost grijeha u svom vlastitom životu. Grijeh se na razne načine očituje u životu čovjeka, neovisno o njegovoj kulturalnoj, religijskoj, rasnoj i drugoj pripadnosti. Kršćanska objava, Sveto pismo, je sredstvo koje pomaže … Opširnije

Važnost i značenje šestog ekumenskog sabora, trećeg carigradskog (680. – 681.)

1. Monofizitizam i monoteletizam Nakon Efeškog sabora na kojemu je potvrđeno Marijino bogomajčinstvo, a samim time i to da je Krist od početka i Bog i čovjek, u istočnoj Crkvi ostaje napetost između dviju poznatih škola: antijohijske (naglašavala Kristovo čovještvo) i aleksandrijske (naglašavala Kristovu božansku narav). Aleksandrijska škola, predvođena monahom Eutihom, to je protumačila tako … Opširnije