Uloga

Mi franjevci HFP sv. Ćirila i Metoda nastojimo opsluživati svoje redovničke dužnosti i usklađivati ih s mnogovrsnim pastoralnim i drugim djelatnostima. Njegujemo duh molitve i pobožnosti. Pokazujemo svoju solidarnost sa siromašnima, potrebnima, zapostavljenima. Djelatnosti su nam brojne i raznovrsne: župni pastoral, evangelizacijski seminari (Kuća susreta Tabor), vjeronauk, služba ispovijedanja, katekumenat, vodstvo molitvenih grupa i pokreta te zborova crkvenog pjevanja, animiranje karizmatičnih i karitativnih skupina, ure klanjanja, duhovne vježbe i rekolekcije, biblijski satovi i seminari, srednjoškolska i sveučilišna nastava, briga za bolesne, nemoćne, ovisnike, duhovna asistencija Franjevačkom svjetovnom redu (OFS) i franjevačkoj mladeži (Frama), vođenje ministranata, pastoral hodočasnika (Trsat…), duhovno vodstvo časnih sestara, odgoj vlastitog podmlatka (sjemeništarci, postulanti, novaci, braća juniori, trajna formacija), pastoral zvanja, vođenje kauza, specijalizirani studiji, umjetničke izložbe, duhovni koncerti, izdavačka, urednička, dopisnička, prevodilačka, knjižnična, muzejska i arhivska djelatnost, web stranice itd. Vodimo jednu srednju školu: uglednu Klasičnu gimnaziju fra Marijana Lanosovića u Slavonskom Brodu. Imamo trajnu biblijsko-arheološku muzejsku izložbu europske razine u Cerniku. Aktivno smo uključeni u liturgijsko-pastoralne programe koje propisuje i organizira HBK. Naše su samostanske crkve “ispovjedaonice gradova”. Naša braća su prepoznatljivo predana i pastoralnoj emigrantskoj djelatnosti, dapače, aktivno su prisutni u misijama. Dajemo svoj doprinos bratstvima i aktivnostima pod izravnom upravom Generalnog ministra (Antonianum, Palestrina, Fakultet biblijskih znanosti u Jeruzalemu). Revno pratimo događanja u Redu. Uredno i brzo prevodimo i proučavamo dokumente Reda te ih ugrađujemo u život i poslanje provincijskog bratstva. Živo je zanimanje među braćom za sve što je povezano sa životom i djelovanjem Crkve. Može se reći da braća žive s Crkvom i za nju.