Časni sluga Božji fra Vendelin Vošnjak

Od 1520. godine u brežuljkastoj okolici Velenja u Sloveniji žive prebjezi pred Turcima iz Bosne, prezimenom Bošnjak, dakle Hrvati, što će kasnije prijeći u Vošnjak, i ondje njihovi potomci i danas žive. Iz tog je roda i naš fra Vendelin, krsnim imenom Mihael.

U malom mjestu Konovo, Pavlu i Idi Vošnjak 13. rujna 1861. rodili su se blizanci Mihael i Matej koji će kasnije dobiti i sestru. Nakon smrti majke, otac se ponovno oženio te dobio još petero djece. Prvorođenac Mihael, od milja Mihec, bio je mirno, povučeno i poslušno dijete. U obitelji se njegovao pravi kršćanski život pa je Mihael sve više rastao u pobožnosti. Školovao se u Šmatrnome, Šoštanju, Ptuju i Mariboru, a jedno je vrijeme boravio kod svojih ujaka svećenika koji su mu pomogli u duhovnom rastu. Mihael je bio marljiv i poučljiv dječak pa je napredovao u izobrazbi ali i u kršćanskom življenju.

Iz iskustva znamo kako obiteljska sredina i školovanje ostavljaju duboke tragove na budući život čovjeka. Sačuvana pisma fra Vendelina svjedoče kako je poštivao i volio svoju obitelj, kako je sa svim članovima imao dobre odnose pa se s njima dopisivao. To će ga sretno ozračje kasnije poticati da kao svećenik pomaže i unapređuje obiteljski život u našem narodu. Njegovo je obiteljsko iskustvo poticaj našim obiteljima da njeguju skladno obiteljsko ozračje u kojem će djeca rasti u dobru “pred Bogom i ljudima” te će voljeti živjeti u obitelji.

Dobri Bog, Stvoritelj svijeta, već od početka svakog mladog čovjeka Duhom Svetim nadahnjuje i vodi. Odlučujuća je stvar izbor zvanja: jednima Bog pokazuje izbor po prirodnom talentu, drugima po posebnom nadahnuću.

Mihaelu Vošnjaku je Bog pokazao izbor zvanja na poseban način. Susretao je franjevce u različitim prigodama, upoznao je i neke franjevce iz hrvatske franjevačke Provincije sv. Ladislava, a osjetio je i nutarnji Božji poziv, koji je često nama ljudima teško objašnjiv, pa se odlučio stupiti u Red manje braće sa sjedištem u Zagrebu. Ušao je u novicijat 14. rujna 1878. u glavnom gradu Hrvatske gdje je započeo svoj franjevački poziv kao član Provincije sv. Ladislava. Dobio je novo ime – fra Vendelin, po kojem ga mi poznajemo. Nakon godine dana temeljne franjevačke formacije studira teologiju u Pečuhu i Grazu gdje je zaređen za svećenika 1884. godine. Kao mladi svećenik polazi na postdiplomski studij u Innsbruck gdje se osposobio za nastavnika filozofije. Taj dvogodišnji boravak u Innsbrucku bit će vrlo važan za daljnji franjevački život fra Vendelina. Upoznao je ondje franjevačku obnovu i od srca ju je prihvatio. Odlučnije živi po Pravilu i u duhu sv. Franje. Preuzima u svojoj franjevačkoj zajednici službe u odgoju mladih franjevaca: predavača filozofije te odgojitelja za franjevački način života. Povjerene su mu službe definitora Provincije i gvardijana.

Potkraj 19. st. započela je obnova Reda manje braće u vjernosti Pravilu i duhu sv. Franje te organizacijski. Na generalnom kapitulu u Asizu 1895. godine jednodušno je odlučeno da se ponovo ujedine ogranci Reda, prihvaćene su jedinstvene Generalne konstitucije te se odlučno krenulo u duhovnu obnovu. U provincijama Austro-ugarske monarhije za vrijeme cara Josipa II. zanemarene su vrlo važne crte franjevačkog načina života, napose bratstvo i siromaštvo. Zato je u njima poduzet jači obnoviteljski zahvat.

Obnovi je posebno doprinio i papa Leon XIII, franjevački trećoredac, koji je smatrao da franjevački redovi mogu pomoći i obnovi Crkve. Papa je objavio 1897. apostolsku konstituciju “Felicitate quadam” u kojoj naređuje sjedinjenje ogranaka Reda manje braće te obnovu zajedničkog života u duhu sv. Franje.

Potom general Reda napose određuje obnovu u Provinciji sv. Ladislava. Obnova započinje 1898. u dva najznačajnija samostana, u Zagrebu i Pečuhu, koju je trebao provesti fra Vendelin Vošnjak kao zasebni povjerenik generalov. Godinu dana poslije imenovan je i za provincijala kako bi se obnova proširila i na sve ostale samostane. Rezultat obnove je bilo preustrojstvo franjevačkih provincija. Osnovana je Hrvatska franjevačka provincija sv. Ćirila i Metoda kojoj prvi provincijal postaje fra Vendelin Vošnjak, a bit će biran u četiri mandata. U upravljanju novom provincijom fra Vendelin se istakao velikom razboritošću i mudrošću. Obnova franjevačkog života je išla teško, ali je i uspjela. Zato je fra Vendelin zaslužio časni naslov “Otac Provincije”.

Obnovu franjevačkog “oblika života” fra Vendelin je započeo vlastitim primjerom. U jednoj je svojoj okružnici istakao: “Oči braće uprte su u me jer žele naći u meni, kao starijem bratu, izgled i pravilo po kojem će se ravnati. Žele vidjeti primjer koji mogu slijediti. Živi primjer je živi znak, živa opomena, a nadasve snažno sredstvo koje povoljno djeluje na čovječje srce. Ovoj vašoj želji ja sam dužan udovoljiti jer je ona pred Bogom opravdana” (Stupam evo, 1924).

Fra Vendelin je od početka svoga franjevačkog života težio za svetošću; želio je odgovoriti na poticaj riječi Božje: “Kao što je svet Onaj koji vas pozva, i vi budite sveti u svem življenju. Ta pisano je: ‘Budite sveti jer sam ja svet'” (1Pt 1, 15). Sl. B. Aleksa Benigar svjedoči: “Njegov asketski lik, njegov duh molitve i kreposti koje su ga resile navodile su redovnike na duboko poštovanje prema njemu. Držali su ga svetim redovnikom i svećenikom. Glas o svetosti nije se zaustavio unutar samostanskih zidina, nego se proširio i do biskupa, dijecezanskih svećenika, drugih redovnika i vjernog puka”.

Zato je 1963. pokrenut postupak da se fra Vendelin proglasi blaženim. Postupak je sretno završio pa je Crkva 2000. godine izdala “Dekret o krepostima” kojim je potvrdila da je ostvario svetost na herojski način. Još očekujemo veće čudesno uslišanje pa da bude proglašen blaženim.

Crkva potiče Božji narod da se slugama Božjim, za koje se vode postupci, utječe u zagovor u različitim prilikama života. Stoga i ovaj puta pozivamo Božji narod da se utječe u zagovor č. sl. B. Vendelina Vošnjaka.

Bilten Časni sluga Božji fra Vendelin Vošnjak:

2021
2022
2023

Za više informacija:

fra Rajko Gelemanović (vicepostulator kauze č. sl. B. Vendelina Vošnjaka)

Na službi u crkvi Uzvišenja sv. Križa

  Trg sv. Križa 1, 10 020 Novi Zagreb – Siget

  01 6550 288