Odgojne ustanove

Odgojne ustanove su mjesta početne formacije u kojima se kandidati i braća oblikuju za život po evanđelju i prihvaćanje temeljnih vrijednosti Reda. Vrijeme formacije je vrijeme dozrijevanja, učvršćivanja i kušanja franjevačkog poziva te istovremeno vrijeme u kojima se razvijaju fizički, psihički, moralni i intelektualni darovi kako bi se kandidati i braća vodili do pune ljudske zrelosti.

Kandidati, koji su završili srednju školu, dolaze u samostan u Samobor, gdje se u postulaturi odgajaju upoznavanjem samoga sebe i primanjem kršćanske formacije. Srednjoškolci pak pohađaju naše Sjemenište u Slavonskom Brodu.

Novicijat slijedi nakon postulature i počinje oblačenjem redovničkog habita. Vrijeme je intenzivnije formacije u kojem braća nastoje iskusiti i usvojiti franjevačku duhovnost te u tom duhu potvrditi svoju odluku i prikladnost za zvanje.

Položivši prve zavjete siromaštva, poslušnosti i čistoće braća postaju članovi Reda te već prema sposobnostima prihvaćaju prve službe u bratstvu ili nastavljaju teološki studij u Zagrebu, a nakon polaganja svečanih zavjeta preuzimaju službe u cijeloj Provinciji.

SJEMENIŠTE
Za kandidate od 1. do 4. razreda srednje škole

POSTULATURA
Za punoljetne kandidate koji se pripremaju za novicijat

NOVICIJAT
Od oblačenja habita do polaganja prvih privremenih zavjeta

JUNIORAT
Od polaganja privremenih zavjeta do svečanih zavjeta.