Odgojne ustanove

Odgojne ustanove su mjesta početne formacije u kojima se kandidati i braća oblikuju za život po evanđelju i prihvaćanje temeljnih vrijednosti Reda. Vrijeme formacije je vrijeme dozrijevanja, učvršćivanja i kušanja franjevačkog poziva te istovremeno vrijeme u kojima se razvijaju fizički, psihički, moralni i intelektualni darovi kako bi se kandidati i braća vodili do pune ljudske zrelosti.

Kandidati, koji su završili srednju školu, dolaze u samostan u Rovinj, gdje se u postulaturi odgajaju upoznavanjem samoga sebe i primanjem kršćanske formacije.

Novicijat slijedi nakon postulature i počinje oblačenjem redovničkog habita. Vrijeme je intenzivnije formacije u kojem braća nastoje iskusiti i usvojiti franjevačku duhovnost te u tom duhu potvrditi svoju odluku i prikladnost za zvanje.

Položivši prve zavjete siromaštva, poslušnosti i čistoće braća postaju članovi Reda te već prema sposobnostima prihvaćaju prve službe u bratstvu ili nastavljaju teološki studij u Zagrebu, a nakon polaganja svečanih zavjeta preuzimaju službe u cijeloj Provinciji.

POSTULATURA
Za punoljetne kandidate koji se pripremaju za novicijat

NOVICIJAT
Od oblačenja habita do polaganja prvih privremenih zavjeta

JUNIORAT
Od polaganja privremenih zavjeta do svečanih zavjeta.