Odgojne ustanove

Prvi dio cjeloživotne franjevačke formacije su naše odgojne ustanove: sjemenište, postulatura, novicijat i juniorat(klerikat).