Provincijske službe

Provincijalni ministar: fra Milan Krišto
Provincijski vikar: fra Dragutin Bedeničić
Provincijski definitori:
fra Smiljan Berišić
fra Robert Perišić
fra Krunoslav Kocijan
fra Ratko Radišić
fra Marko Pustišek
fra Daniel Patafta
Provincijski ekonom: fra Ivan Utješinović

Provincijski tajnik: fra Ratko Radišić
Provincijski podtajnik: fra Ivan Ivanković

Prefekt sjemeništa: fra Klaudio Milohanović
Viceprefekt sjemeništa: fra Ante Perković
Magister postulanata: fra Marin Grbešić
Magister novaka: fra Ivan Miklenić
Vicemagister novaka: fra Gabrijel Bošnjak
Magister juniora: fra Franjo Vuk
Vicemagister juniora: fra Josip Ivkić
Promicatelj pastorala zvanja: fra Ivica Janjić
Vicepromicatelj pastorala zvanja: fra Josip Ivkić