Franjevački svjetovni red

IZVORI
Franjo, sin trgovca iz Asiza, bio je sin svojega vremena. Usprkos klasnim borbama i ratovima, ljudi su i tada, kao i sada, željeli bolji život. Franjo je sanjao o počastima viteštva i kako bi ispunio svoje snove pošao u rat. Ranjen, dolazi kući na oporavak. Potaknut Duhom, Franjo duboko razmišlja o promjeni stvari, počevši od sebe. Njegov razgovor s Kristom ga je preobrazio da se potpuno posveti tome da postane što sličniji Isusu.
Franjin neobični način života privukao je i mnoge druge. Ljudi su pristupali njegovoj družini prigrlivši odricanja od zemaljskih stvari da bi slijedili Krista u redovništvu. Žene su isto željele živjeti njegov jednostavan život siromaštva. Siromašne gospođe iz Asiza okupljene oko Klare da bi učile od Franje. Muževi i žene s obiteljima i zaposlenjem htjeli su živjeti kao Franjo koliko god je to moguće. Na njihov zahtjev, napisao je Pravilo slično Pravilu koje je pripravio svojoj braći redovnicima. To je bio početak Reda Asiških Pokornika. Papa Honorije III. potvrdio je Pravilo 1221. godine.
Za vrijeme Franjinog života, mnogi su pripadali Redu Pokornika. S prigodnim zastojima, Red je nastavio svoj razvoj kroz osam stoljeća. Pravilo je bilo prerađivano nekoliko puta. Krajem trinaestoga stoljeća Red je bio poznat kao Treći Red sv. Franje. Godine 1289., Papa Nikola IV. potvrdio je reviziju Pravila koje je ostalo nepromijenjeno tijekom šest stoljeća. Tijekom devetnaestog stoljeća, ozbiljno su počele socijalne reforme u Europi. Papa Leon XIII., franjevački trećoredac, kome je uključivanje u socijalne reforme bio prioritet, potvrdio je reviziju Pravila. Počev od 1883., to Pravilo je u upotrebi skoro jedno stoljeće. II. vatikanski koncil je propisao da sva Pravila moraju biti modernizirana i tako je pripravljena nova verzija, koju je Papa Pavao VI. potvrdio 24.06.1978. Od tada, Treći Red Pokornika poznat je i jest Franjevački Svjetovni Red.

VRIJEDNOSTI SVJETOVNIH FRANJEVACA
Nadahnuti primjerom svetog Franje, svjetovni franjevci nastoje slijediti Krista. Franjo je silno ljubio Isusa. On je nedvojbeno najsličniji Kristu od svih svetaca. Franjino poslanje je bilo da popravi Crkvu. Što u početku nije baš razumio, Franjo je shvatio da je Crkva Kristova narod Božji, ne isključujući nikoga. Tako Franjini prioriteti su bili prvo, ljubiti Isusa; drugo, djelovati prema drugima; i treće, biti na službi svima. Ovi izbori uključuju vrijednosti objavljene u blaženstvima. Svi Franjevci se nadaju ostvariti ih i živjeti u svojem životu i u životu drugih. Tako i mi izgrađujemo Tijelo Kristovo. Kako je Isus rekao:

Blago siromasima duhom: njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima: oni će se utješiti!
Blago krotkima: oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti: oni će se nasititi!
Blago milosrdnima: oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem: oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima: oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko!” (Mt 5,3)

Živeći ove vrijednosti dopiremo do življenja punine našeg krštenja. Način života koji se temelji na molitvi i sakramentima, daje nam snagu. Pravilo koje smo dobili od Franje nam je praktični vodič; to je priručnik za sprovođenje ljubavi u djelovanje. Kao sredstva Božje pravde i mira, mi težimo k svetosti. Za ovo smo stvoreni. Uzajamnu potporu i zajedništvo nalazimo u bratstvu. Sastanci se održavaju redovito. Naš poziv se razvija i raste do zrelosti u bratstvima. Kao crkva u malom, tako od našeg bratstva dobivamo poslanje za svijet u koji smo smješteni.

TKO MOŽE BITI SVJETOVNI FRANJEVAC?
Tri stvari su potrebne:
Prvo, mora biti katolik koji se trudi živjeti svoju vjeru.
Drugo, mora iskreno obećati doživotnu vjernost Pravilu sv.Franje.
Treće, mora biti dovoljno zreo da načini obećanje.
Članstvo je otvoreno laicima: muškarcima i ženama, mladima i starima, radnicima, zemljoradnicima i intelektualcima, samcima i oženjenima kao i dijecezanskom kleru.

KAKO NETKO POSTAJE ČLANOM?
Tri stupnja se prelaze do punog članstva.
Prvo, postoji vrijeme kandidature.
Kandidati se upoznaju sa životom sv.Franje i Franjevačkim Svjetovnim
Redom, kao načinom kršćanskog življenja.
Drugo, vrijeme oblikovanja koje traje najmanje godinu dana. Započinje
primanjem, kojim kandidati postaju novacima. Kao takvi su članovi FSR-a
bez prava glasanja. Novaci istražuju gdje ih Duh Sveti zove, da nadahnuti
Franjom, žive evanđeoske vrijednosti.
Treće, kada su novaci spremni i željni, naprave svečano obećanje Bogu da
će čitav svoj život živjeti po Pravilu FSR-a. U ime FSR-a i Crkve, ministar
bratstva prima obećanja tijekom svete Mise, a duhovni asistent to potvrđuje.

POZIV
Ako želiš imati udjela u svetosti i radosti Isusovoj slijedeći stope Sv. Franje
i ako hoćeš biti djelotvorni instrument pravde i mira putem ljubavi,
nadahnut životom Sv. Franje potraži nas na internetu:

http://ofs.hr/