Želiš li postati franjevac?

Za prepoznavanje duhovnoga poziva potrebno je ostvariti prve kontakte s osobama koje žive dotičnu karizmu u Crkvi koju bi i ti možda želio živjeti ili ti se bar čini da je to Božji put za tebe.

U našoj Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda praksa je da se ostvaruju susreti s braćom franjevcima i kroz prve razgovore se pokušava mladima pomoći i usmjeravati ih na daljnji put duhovnoga poziva.

Kao osobiti početak treba se javiti na razgovor fra Matiji Marijiću koji vrši službu provincijskog promicatelja duhovnih zvanja. Na neki način on je zadužen za ostvarivanje prvih kontakata i početnog povezivanja s mladićima koji se jave u bilo koji samostan ove Provincije sa željom da ostvare svoj duhovni poziv.

Potrebno je vrijeme prepoznavanja, pratnje i molitve kako bi se ono što mladi osjećaju na neki način pomalo i ostvarivalo i sazrijevalo u njihovim životima. Stoga se preporučuje da se kroz jedno vrijeme ostvaruju kontakti prije samoga ulaska u franjevački postulat koji se nalazi u Samoboru.

Nakon vremena razlučivanja i donesene odluke…

Kandidati sa završenom osnovnom školom koji se upisuju u klasičnu gimnaziju i kandidati s položenom maturom ili završenom srednjom školom:

Nakon upoznavanja sa zajednicom nastupa jednogodišnje razdoblje postulata. Razdoblje novicijata koji traje godinu dana vrijeme je osobne duhovne izobrazbe dok se kandidat u razdoblju juniorata (traje 6 godina) kroz studij priprema za svoj duhovni poziv. Polaganjem svečanih zavjeta u Franjevačkom redu pojedinac se veže za zajednicu, a zajednica za pojedinca.

Oni koji teže svećeničkom pozivu studiraju teologiju, a oni kandidati koji ne žele postati svećenici imaju mogućnost da se dalje školuju u željenom zanimanju. Naše zajednice nude najrazličitije mogućnosti kako živjeti kao franjevac (sakristan, krojač, vratar, kuhar, njegovatelj u bolnici, stolar, vrtlar, rad s beskućnicima…). A onaj koji želi služiti kao franjevac u misijama dobiva prije toga potrebnu izobrazbu.

Tko o životu franjevaca želi saznati nešto više, može se javiti u jedan od naših franjevačkih samostana u Hrvatskoj (najbliži samostan možete pronaći na ovoj poveznici: popis samostana).

Prijave za postulaturu traju do kolovoza.

Također se možete direktno javiti na dolje navedenu email adresu. 

  fra Matija Marijić

E-mail: matija.marijic@gmail.com

  Kaptol 9, 10 000, Zagreb, Hrvatska