Bezgrješno začeta

Bezgrješno začeta Marija nije super Marija ili posebna žena koja se razlikuje od ostalih ljudi, niti je žena koja nadilazi sve ostale žene jer ju je Bog obdario nekakvim posebnim „moćima“. Ona, jer je bez grijeha začeta, nije dobila bonus kojim ne bi mogla sagriješiti, odbiti ili prihvatiti Božju volju. Zar netko može misliti da bi Bog htio nekakvo super biće kojemu je jedino što može učiniti potpuno mu se predati? Ono što je Bog napravio u Mariji, napravio je za sebe, za svoga Sina, za Živu riječ Isusa. On je od Marije sebi napravio dom i šator u kojemu je želio biti, mjesto u kojemu će se učovječiti i postati jednak nama.

Da me netko ne bi pogrešno shvatio, Marija je jedina od svih izuzeta i žena je nad svim ženama jer je po njoj došao Bog. O samome začeću i dogmi ne želim pisati jer ćete o tome danas slušati u svojim crkvama. Želim nju hvaliti kao majku i ženu jednaku nama. Ona je potpuna službenica Gospodnja jer je u svojoj slobodi kao bezgrješna rekla Bogu da ga želi nasljedovati, biti sretna, pustiti mu da je vodi i vrši svoj plan s njom. Plan koji ona i drugi nisu mogli shvatiti a ni mi danas ne shvaćamo u punini, jer neke stvari su ostavljene za onaj život. Nepogrešiva nije isto što i ne sagriješiti, jer kada bi netko bio nepogrešiv onda bi bio bez „mane“, ali za ne sagriješiti je potreban Bog i njegovo milosrđe u vjeri i predanju. To je ono što  Marija radi. Da nije bila slobodna sagriješiti i da nije imala napasti, bila bi više nego čovjek, bila bi nešto drugo. To drugo je već nekakvo božanstvo. Marija nije božanstvo, ona je najponiznija službenica Gospodnja i skromna majka. Drugačiju Mariju ja ne poznajem i drugačije se Marije bojim, toj se Mariji ne bi utjecao nego je se plašio. Zato gledam u onu koja je krhka, jednostavna, ponizna i skromna. S takvom Marijom koračam k Isusu.

Majko bez ljage

Marijo koja u krilu majke Ane spavaš

Ti si cvijet koji mi srce  ukrašavaš

Ti si Žena kojemu se svako srce raduje

Sa srca tvojega on želi da kraljuje

U dušu tvoju dar milosti silazi

Put Bog pripravlja da nama prilazi

Ti si odabrana da budeš začeta čista

Da u tebi svijetlo svijeta blista

Tebe će svako dijete blaženom zvati

Zbor anđela tebe će majko čekati   

Od duše tvoj Otac stvara ljepotu

Kakvu nismo vidjeli  u životu

Pomozi mi da s tobom Isusa nasljedujem

Tebi bezgrješnoj se utječem i predajem

Neka moje srce s tvojim Njemu poleti

I moju skromnu dušu po tebi  posveti  

Bezgrešno srce Marijino, budi moje spasenje

Komentiraj