Iz lepeze franjevačkih svetaca: Sveti Junipero Serra

Sveti Junipero Serra (Miguel Josep Serra) rođen je 1713. godine u mjestu Pedra na Balearskim otocima. U franjevački Red je ušao 1730. godine te je pod imenom brata Junipera vrlo zauzeto živio prvotni franjevački ideal. Svećenikom postaje 1737., a 1742. doktorom teologije. Kao profesor predavao je na raznim franjevačkim učilištima do 1749. godine kada je gonjen evanđeoskim žarom i dubokom željom da postane misionar pošao u misije. Prva misijska postaja bila je Meksiko kamo je stigao 1750. godine i gdje je osam godina boravio među Indijancima.

Godine 1767. poslan je da osnuje misije u Kaliforniji te je imenovan voditeljem i organizatorom misija. Od toga trenutka pa do kraja života posvetio se evangelizaciji Kalofornije gdje je u 15 godina osnovao 9 misija koje je okrstio imenima franjevačkih svetaca. Prvu franjevački misiju osnovao je u San Diegu, a nazvana je po sv. Didaku Alkalskom – franjevcu iz srednjeg vijeka. Poznata misija San Francisco de Asisi (sv. Franjo Asiški) osnovana je 1776. godine na području današnjeg San Francisca. Misija Santa Clara (sv. Klara) osnovana je sljedeće godine na području današnjeg istoimenog kalifornijskog grada Santa Clara. Među mnogim drugima spominjemo još Los Angeles (S. Maria Angelorum – Sv. Marija Anđeoska) i San Bernardino (Sv. Bernardin).

Zanimljivo je da su već za života blaženog Junipera Serre kalifornijske misije postale gospodarski dovoljno jake čak i za proizvodnju viškova i za trgovinu sa ostalim španjolskim kolonijama. Svojim žarkim propovijedima i pokorničkim činima s mnogo ljubavi i hrabrosti širio je Radosnu vijest među tamošnjim urođenicima te je nastojao sačuvati njihovu tradiciju i kulturnu baštinu. Nakon dugogodišnjeg djelovanja u Kaliforniji predao je dušu Bogu 28. kolovoza 1784. u misijskoj postaji San Carlos Borromeo der Rio Carmelo, današnjem gradu Carmelu.

Još za života uživao je glas svetosti koji se sačuvao sve do naših dana. Brat Juniper našao je svoje mjestu u dvorani velikana na Capitolu u Washingtonu uz prvoga američkog predsjednika. Godine 1949. otpočeli su crkveni procesi u San Franciscu i Los Angelesu te ga je Ivan Pavao II. proglasio blaženim 1988. godine. Kalifornija ga smatra, i to s pravom, svojim civilizatorom te ga San Francisco broji među svoje počasne građane. Sveta Stolica proglasila je tog vrsnog misionara svetim 2015. godine u Washingtonu prigodom apostolskog putovanja pape Franje u SAD. Ta kanonizacija se dogodila na takozvani ekvipolentni način, tj. bez postupka vezana uz čuda. Naime, taj način se primjenjuje kada dugo vremena nakon što je netko proglašen blaženim i dalje raste pobožnog Božjeg naroda prema tomu svecu.

Komentiraj