Opomene sv Franje: XXIV. O pravoj ljubavi

Blago sluzi koji tako ljubi bolesna brata, koji mu ne može uzvratiti, kao i zdrava koji mu može uzvratiti.

Ljubav – kad se na internetske tražilice upiše riječ ljubav na različitim jezicima, ne postoji druga riječ koja nudi više rezultata. Najčešći motiv u slikarsvtu, filmografiji, glazbi, poeziji i prozi i u umjetnosti je ljubav. Pravu ljubav svi traže, o njoj govore i bračni parovi i zaljubljeni, i djeca i svećenici i roditelji i sveci i kriminalci. Ljubav je, dopustit ću si interpretirati Freuda, glavni pokretač u životu svakog čovjeka. Za ljubav se ljudi mole, govore da je osjećaju, za nju daju život. Ljubav je svugdje oko nas, no često je nije lako prepoznati. Središte Isusove poruke je ljubav. I više od toga, Biblija kaže da je Bog ljubav.

Toliko se govori i piše o ljubavi, a nekada kao da je tako nevidljiva. Ratovi, samoća, tuga, izgubljenost, potraga, uspomene i nostalgija, depresija, lažna i prava ljubav, ljubomora i zavist, svađe i podjeljenosti, netolerancija i neprijateljsva – koliko je samo asocijacija i tragova o ne-ljubavi. S jedne strane se vidi da svi tragaju za ljubavlju, da je ona vodeća, najvažnija i najljepša, čini se da je svugdje oko nas. S druge strane, iako se čini da je ima toliko puno, kao da je još više nedostaje. Kao da ne postoji, da je stavljena u stranu, da je zaboravljena.

U potrazi za pravom ljubavlju srce je svakoga čovjeka. Malo tko je siguran u to gdje je i što je prava ljubav unatoč brojnim odgovorima koje pojedinci nude. Pročitajmo još jednom što sveti Franjo kaže. Na što nas on potiče? Mislim kako je u tom svojem objašnejnju izrekao jednu od najvažnijih biti prave ljubavi. To je sloboda. Ljubav mora biti slobodna. Slobodna od težnje za uzvratom, ona mora biti potpuno nesebična i u potpunosti dar. Dar koji je nenadoknadiv. Bolestan brat nije samo psihički i fizički bolestan. Najčešće je bolestan onaj koji ne osjeća ljubav i koji ne zna ljubiti nazad. Blago onom sluzi koji ljubi onog brata koji ne zna ljubiti. Koji nikada ne će moći uzvratiti ljubav. Često nam se čini da neki ljudi ne zaslužuju ili ne trebaju ljubav. Neke je ljude zaista teško ljubiti. To su oni koji ne mogu uzvratiti, oni bolesni, no upravo je u tome veličina. Ljubav je najpotrebnija onima koje je najteže ljubiti. Takvih ima u svakoj zajednici i svakoj okolini. I zato, brate i sestro, ne oklijevaj ljubiti iako možeš biti ponižen i odbačen, ne boj se kad tvoja ljubav ostane neuzvraćena i pogažena. Pronađi onoga koga ti je teško ljubiti, i počni ga ljubiti već sada.

Komentiraj