[POSTULATURA] Uređenje klaustra

Ovogodišnja generacija postulanata (točnije, dvojica njih) odlučila se na jedan zanimljiv pothvat – preuređenje klaustra. To su bili Marijan Ligenza i Hrvoje Šarić. Krajem  listopada prošle godine krenuli su u jesensku akciju preuređenja klaustra franjevačkog samostana. Marijan se kao maturirani agronom i do sada bavio presađivanjem ruža i uređivanjem različitih biljaka te je u tom smislu bio odlična osoba da se primi posla i u našem klaustru. Hrvoje je, s druge strane, obavio fizički teži dio posla, iskopavanje dijelova kamenih ploča. Hrvoje se kreativno dosjetio kako bi na nov način postavio kamene ploče i to u obliku pokaznice, a u samom centru bi dominirao kao i do sada veliki bijeli drveni križ u središtu klaustra koji su napravile prijašnje generacije postulanata.

Nakon iskopavanja oblika pokaznice, Hrvoje je postavio kamenje te se u tom trenutku pridružio ostatak postulantske ekipe (nas trojica). Mnoge nepotrebne stvari su iznesene izvan klaustra (poput drvenih kolaca, zapuštenih kipova i svakojakog ,,krša“), iščupan je korov uz rub kvadrata te s time završava prvi dio uređenja. S dolaskom proljeća započinjemo s daljnjim radovima. Matej je obrezao smokvino stablo, Marijan je uz financijsku pomoć samostana dobio travu koju je posadio oko kamene ,,pokaznice“, a sva petorica smo složili jeftin način navodnjavanja zemlje gdje je trava bila posađena. Sada, kada su nastupili topliji dani, mogu se vidjeti rezultati našeg rada te, kada nam vrijeme dopusti, napravimo pauzu za odmor duše i tijela u novo uređenom klaustru. Danas, zahvaljujući najprije trudu i radu Hrvoja i Marijana, a zatim i sviju nas, možemo vidjeti lijepo uređen prostor koji nas, svaki put kada ga pogledamo, podsjeća na živu prisutnost Isusa ne samo u Presvetom oltarskom sakramentu, već i u svakom našem danu provedenom u postulaturi.

Postulanti

Komentiraj