Njemačka – Nagold – Hrvatska katolička zajednica

Am Riedbrunnen 7, 72202 Nagold, Njemačka.

0049 7452 611 18

0049 7452 8444 084

Dana 1. srpnja 1973. osnovana je Hrvatska katolička misija Freudenstadt, koja je nastala odvajanjem od HKM Sindelfingen. Od 2. srpnja 1983. središte misije je u Wildbergu, a od 20. prosinca 1991. u Nagoldu. Promjenama sjedišta misije mijenjalo se i njezino ime. Posljednja velika promjena je 2007. godine – premještaj misijskog ureda i stana svećenika u centar Nagolda u Kernen.

Restrukturiranjem pastoralnog rada u biskupiji Rottenburg-Stuttgart dogodile su se važne promjene i za sve Hrvate u biskupiji: od 1. srpnja 2005. ukida se naziv misije, a osnivaju se zajednice drugih materinskih jezika. Tako na velikom području bivše HKM Freudenstadt (kasnije HKM Nagold) nastaju tri zajednice – HKZ sv. Leopolda Mandića u Freundenstadtu, HKZ sv. Nikole Tavelića u Nagoldu i HKZ sv. Josipa u Calwu.

Svaka zajednica ima svoje pastoralno vijeće, pravo korištenja župnih prostorija, određene financije i samostalnost pastoralnog rada i to sve na hrvatskom jeziku. Prvi je voditelj misije bio isusovac o. Josip Rožmarić (1973. – 1977.), zatim franjevci provincije sv. Ćirila i Metoda iz Zagreba fra Mijo Hrman (1977. – 1978.), fra Josip Tretnjak (1978. – 1982.), fra Tomo Rumenjak (1982. – 2002.), a od 2002. voditelj je misije i od 2005. triju novoosnovanih zajednica fra Ivan Mihalinec. Prva pastoralna suradnica bila je Božica Kössig koja je krajem 2012. otišla u mirovinu, a od 1983 pridružila joj se Mirjana Krušlin koja djeluje do danas. Novi upravitelj je fra Željko Baković.