Šarengrad – Župa sv. Petra i Pavla

B. Leakovića 13, 32234 Šarengrad, Hrvatska

(032) 518 997

(032) 518 997

U Srijemu, na desnoj obali Dunava, između Vukovara i Iloka smjestio se Šarengrad, na podnožju staroga srednjovjekovnog grada. U srednjem je vijeku to naselje nosilo ime “Athya”. Još u 11. stoljeću u njemu je postojao templarski ili benediktinski samostan. Na njegovim razvalinama je početkom 15. stoljeća ondašnji gospodar grada Ivan Morovićki, ban Mačve, podigao franjevcima crkvu i samostan, i to nakon što su papa Inocent VII. (1405.) i Grgur XII. (141 1 .) odobrili njegovu nakanu. Kad je ban sagradio jednobrodnu gotičku crkvu i gotički zvonik od opeke, kako se i danas vidi, dopustio je 1420. papa Martin V. franjevcima Bosanske vikarije da se nastane u samostanu uz tu crkvu.

1448. samostan je ušao u sastav novoosnovane vikarije Presvetog Spasitelja.

1526. do 1600. borave franjevci u Šarengradu usprkos turskoj vlasti. God. 1591. i opet 1600. u samostanu ima šest franjevaca, a u naselju i okolici 1200 vjernika. Na samom početku 17. st. samostan je oštećen, a crkva preuređena za džamiju. U Srijemu franjevci olovskog i tuzlanskog samostana služe po župama: Otoku, Lazu, Ivankovu, Erdeviku, Cerni (1633.), Jankovcima, Vukovaru (1635.), Ljubi i Moroviću te Bapskoj (1662.).

1690. franjevci, protjerani iz Tuzle, dolaze u Šarengrad i uz negdašnju crkvu podižu samostan od pletera koji pokrivaju drvenim daskama, a crkvu su preuredili za bogoslužje.

1703. šarengradski franjevci upravljaju župom u naselju i župama u Vinkovcima i Cerni.

1743. do 1757. obnovljen je zidani samostan; u istom razdoblju je barokizirana crkva.

1743. do 1789. u samostanu je djelovala osnovna škola u kojoj su predavali franjevci; oni su nastavili svoje učiteljevanje do 1854. u novoj školskoj zgradi.

1753. do 1777. i opet od 1823. do konca 19. stoljeća u samostanu je bio novicijat, odgojno mjesto za mlade franjevce.

1823. nabavljene su nove orgulje.

1965. u selu Mohovo otvorena je kapela u privatnoj kući, a zatim podignuta nova kapela sv. Nikole Tavelića.

1986. Vodstvo Provincije predalo je samostan sestrama karmelićankama, a 1989. podignuta je nova stambena zgrada s vjeronaučnim prostorijama za brata u službi šarengradske župe.