Srbija – Bač – Samostan Uznesenja BDM

Maršala Tita 10, 21420 Bač, Srbija

00381 21 770 733

00381 21 770 733

Danas je Bač naselje seoskog tipa, a u dalekoj prošlosti bio je kraljevski grad, odnosno u tursko doba sjedište nahije.

Ugarski kralj Ladislav osnovao je 1092. u Baču nadbiskupiju koja je uskoro sjedinjena s kaločkom biskupijom.

Krajem 12. st. plemić Mogh podigao je templarima u Baču samostan koji su oko 1301. preuzeli franjevci, i to članovi sv. Marije.

Ostali su u Baču sve do bitke na Mohačkom polju 1526.

Za vrijeme turske uprave boravili su u tim krajevima, i u samome Baču, nekad povremeno, a nekad stalno, bosanski franjevci.

1529. Turci su gotičku franjevačku crkvu pretvorili u džamiju; poslije 1688. vraćena je opet u prijašnje stanje.

1622. spominje se svjetovni svećenik Šimun Matković kao misionar katolika u Baču.

1668. djeluje medu katolicima u Baču i u cijeloj Bačkoj fra Mijo Radnić (1636-1707), istaknuti franjevački upravnik i crkveni pisac, a tada gvardijan samostana u Olovu.

1688. doseliše u Bač četiri franjevca iz istočnobosanskog naselja Gradovrha, i to s narodom.

1699. su uz pomoć bačko-kaločkog nadbiskupa obnovili razoreni samostan; crkva i samostan teško su oštećeni i spaljeni za Rakoczyjevog ustanka (1703-1711 ) .

1704. franjevci napuštaju Bač i borave do 1715. u Vukovaru nazivajući se “Bački samostan sv. Marije u Vukovaru”. Po povratku obnavljaju crkvu i samostan.

1723. o bačkom samostanu ovisne su župe u samome Baču, u Monoštru, Santovu, Sonti i u Somboru. Poslije 1726. franjevci se u Somboru osamostaljuju.

1759. ponovno je izgrađeno zapadno krilo samostana, a time završava izgradnja današnje samostanske zgrade.

1764. obnovljena je crkva i dograđena kapela sv. Antuna; još 1753. podignuta je kapela Majke Božje, a kasnije kapela sv. Franje.

1766. 1 . siječnja, nadbiskup Josip Batthyany oduzeo je franjevcima upravu župe u Baču. Također im je oduzeo ostale župe u negdašnjem pastoralnom području samostana.

Do konca 18. stoIjeća na tom je području uspostavljeno 27 novih župa.

1823. samostan i crkva ponovno su obnovljeni; god. 1846. podignut je novi oltar.

1839. do 1842. po drugi puta u bačkom samostanu djeluje filozofsko učilište provincije sv. Ivana Kapistranskoga; djelovalo je također od 1731. do 1733.

1842. otvorili su franjevci u samostanu pučku školu i vodili je puna tri desetljeća.

1923. samostan je ušao u sastav Hrvatske provincije; 1936. je temeljito obnovljen, i to s crkvom. Danas se u Baču obnavlja štovanje Radosne Gospe koje je bilo u 19. st. veoma živo.

 

Samostan ima vrijednu knjižnicu s rijetkim primjercima tiskanih hrvatskih knjiga iz pretpreporodnog razdoblja kao i značajnu zbirku rukopisa domaćih filozofskih i teoloških pisaca.