Novicijatski list

»Novicijat« je list novicijata Južnoslavenske konferencije. Izlazi jedanput godišnje –  početkom novicijatske godine, tj. u mjesecu rujnu kada su već svi novicijati započeli novicijatsku godinu.
Sadržaj lista obrađuje prethodnu novicijatsku godinu i početak nove (oblačenje novakâ), znači od nove samo o oblačenju i ponešto o dnevnom redu. U listu su uvijek obrađeni međuprovinicijski susreti u provinciji i Asizu, a za njih je zadužen novicijat-organizator tih susreta, dok u ostalim prilozima sudjeluju svi novicijati svojim člancima sačinjenim od vijesti, reportaža, osobnih molitvenih iskustava i sl.
Izdavač lista je novicijat-nositelj međuprovincijskih projekata u jednoj novicijatskoj godini. Radi se, naime, o jednom od tri međuprovincijska projekta:
1. Međuprovincijski susret novaka Južnoslavenske konferencije u jednoj od provincija;
2. Izdavanje lista „Novicijat“;
3. Međuprovincijski susret novaka Južnoslavenske konferencije u Asizu.