»Novicijat« je list novicijata Južnoslavenske konferencije. Izlazi jedanput godišnje –  početkom novicijatske godine, tj. u mjesecu rujnu kada su već svi novicijati započeli novicijatsku godinu.
Sadržaj lista obrađuje prethodnu novicijatsku godinu i početak nove (oblačenje novakâ), znači od nove samo o oblačenju i ponešto o dnevnom redu. U listu su uvijek obrađeni međuprovinicijski susreti u provinciji i Asizu, a za njih je zadužen novicijat-organizator tih susreta, dok u ostalim prilozima sudjeluju svi novicijati svojim člancima sačinjenim od vijesti, reportaža, osobnih molitvenih iskustava i sl.
Izdavač lista je novicijat-nositelj međuprovincijskih projekata u jednoj novicijatskoj godini. Radi se, naime, o jednom od tri međuprovincijska projekta:
1. Međuprovincijski susret novaka Južnoslavenske konferencije u jednoj od provincija;
2. Izdavanje lista „Novicijat“;
3. Međuprovincijski susret novaka Južnoslavenske konferencije u Asizu.

NOVICIJAT - svi brojevi

Broj Godina Uredio
14 2017-2018 Visovac
13 2016-2017 -
12 2015-2016 Livno
11 2014-2015 Zadar
10 2013-2014 Trsat
9 2012-2013 Humac
8 2011-2012 Visovac
7 2010-2011 Slovenija
6 2009-2010 Livno
5 2007-2008 Trsat
4 2006-2007 Humac
3 2005-2006 Livno
2 2004-2005 Trsat
1 2003-2004 Visovac