Knjiga_Mario Crvenka, Sunčani traci. Pjesme, 2016.-2017