Povijest Reda Manje Braće

O povijesti Reda Manje Braće kojeg je osnovao sveti Franjo Asiški. Deset članaka, od smrti svetog Oca Franje do današnjeg doba. Pisao je naš povijesničar, fra Daniel Patafta:

Povijest Reda Manje Braće 10

[10/10] Nauke i umjetnosti

Od 1517. sve do naših vremena češće nalazimo opomene koje se tiču nauka, koje potječu ili od gen. ministra ili od kapitula. Njihov su sadržaj prihvatile uglavnom razne gen. konstitucije.…
Povijest Reda Manje Braće 9

[9/10] Misijski rad Franjevaca u novo doba

Otkrićem Amerike 1492. pružilo se franjevcima novo i prostrano polje rada oko širenja svete vjere. No uspjesi nažalost ne odgovaraju njihovu ogromnu uloženu trudu. Tomu ima više zapreka i uzroka.…
Povijest Reda Manje Braće 8

[8/10] Razdoblje od 1517. do najnovijih vremena: 1897.

Karakteristika ovog razdoblja je slična kao u prijašnjem. Jedinstvo Reda se sačuvalo pod upravom jednog zajedničkog generalnog ministra, ali su se opet počele javljati struje i pokreti za doslovnim obdržavanjem…
Povijest Reda Manje Braće 7

[7/10] Djelatnosti Franjevaca u drugim poljima

a) Upliv Reda na liturgiju i pučke pobožnosti Redovnici pojedine biskupije su imali u 13. st. široku slobodu određivati za sebe svetkovine i liturgijske pobožnosti. Tom su se slobodom služili…
Povijest Reda Manje Braće 6

[6/10] Franjevci u raznim službama Svete Stolice

Dok su u 13. st. Albigenzi, Valdenzi i drugi krivovjerci zlorabili svoj veliki ugled protiv Crkve, sv. Franjo je svoje društvo ili bratovštinu čvrsto povezao sa Crkvom i njezinom glavom,…
Povijest Reda Manje Braće 5

[5/10] Život i propovijedanje prvih franjevaca

Nitko nije ljepše opisao život prvih Franjevaca, negoli očevidac, biskup Jakob iz Vitraja: “Manja se braća ništa ne brinu za vremenite stvari, nego žarko i revno rade svaki dan oko…
Povijest Reda Manje Braće 3

[3/10] Rascjep reda na Opservante i Konventualce

Ostaci spiritualaca su još i dalje postojali u 15 st. pod imenom klarena kao samostalna služba. Isto se tako nalaze u 15. st. još gori njezini članovi pod imenom “Fraticelli”…
Povijest Reda Manje Braće 2

[2/10] Potreba daljnjih deklaracija i pad rigorista

Usprkos odredaba Grgura IX. i mudre uprave sv. Bonaventure i drugih, nije ni dalje ponestalo braće koja su još uvijek tvrdokorno zastupala doslovno tumačenje Pravila i grčevito se htjela držati…