Izvještaj s 2. sjednice Skupštine dvaju definitorijâ

U Samostanu sv. Frane u Zadru u srijedu, 24. svibnja 2023., održana je druga sjednica Skupštine dvaju definitorijâ, tj. provincijskih uprava Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri i Hrvatske franjevačke provincije sv. Ćirila i Metoda pod predsjedanjem generalnog delegata fra Domagoja Runje.

Nakon uvodne molitve uslijedio je osvrt na prvu sjednicu Skupštine dvaju definitorijâ koja je bila 13. i 14. ožujka 2023. u Rovinju.

Pristupilo se izboru tajnika Skupštine dvaju definitorijâ. Izabran je fra Mario Zubak.

Generalni delegat je pročitao pismo Generalnog ministra u kojem je potaknuo svu braću na što učinkovitiju međuprovincijsku suradnju. Posebno se osvrnuo na pitanje braće koja zbog pastoralnih razloga žive sami te sve potaknuo na stvaranje prostora za sve smisleniji bratski život u koji će se ta braća lakše uključiti.

Središnji dio sjednice bilo je pitanje međuprovincijske suradnje, osobito početne formacije (postulatura, novicijat, juniorat). Nakon konstruktivne rasprave donesena je odluka da od sljedeće formativne godine zajednička kuća postulature bude u samostanu sv. Franje u Rovinju s perspektivom da se u budućnosti uspostavi kuća postulature u samostanu sv. Antuna Padovanskoga u Puli.

Također je odlučeno da se po mogućnosti zajednički organiziraju programi trajne formacije, duhovne vježbe i pastoralna skrb za zvanja.

Na koncu generalni delegat pojasnio je daljnju dinamiku procesa restrukturiranja Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri koja će postati ovisnom kustodijom o Hrvatskoj franjevačkoj provinciji sv. Ćirila i Metoda 2025. godine.