Na Kaptolu svečano proslavljena svetkovina sv. Franje Asiškoga

U Nedjelju 1. listopada započeli smo trodnevnu pripravu za proslavu Svetkovine sv. Franje Asiškoga u franjevačkoj crkvi na zagrebačkom Kaptolu. Kroz tri dana molili smo franjevačku krunicu, nadahnjivali se Božjom riječju koju su nam razlomili fra Mario Cifrak, fra Zdravko Lazić i na koncu fra Milan Krišto u svojim prigodnim homilijama stavljajući u suodnos Božju riječ sa svetim Franjom i njegovim životom. Blagujući euharistijske prilike, svakog dana po završetku euharistijskog slavlja ostali smo u klanjanju pred Presvetim Oltarskim Sakramentom zahvaljujući i vapijući Bogu prisutnom u komadiću kruha.

Posljednjeg dana trodnevne priprave uoči svetkovine sv. Franje okupila se cijela samostanska zajednica te se u duhu pobožnosti spomenula onog predivnog prelaska sv. Franje u nebesku Crkvu. Uz poticajnu riječ provincijalnog ministra fra Milana Krište, pomalo smo se vratili na izvore i čuli što o tom svetom prelasku kažu hagiografi i prva braća. Cijeli obred bio je urešen i prigodnim pjesmama i antifonama kako bi što zornije mogli iskusiti taj milosni trenutak u životu sv. Franje.

Na samu svetkovinu svetoga Franje vjernici su tijekom prijepodneva pohodili crkvu i sudjelovali u euharistijskom slavlju. Vrhunac slavlja bilo je večernje bogoslužje koje su po drevnoj tradiciji predvodila braća dominikanci prisjećajući se susreta dvaju svetaca. Euharistijsko slavlje predslavio je profesor pri Katoličkom bogoslovnom fakultetu o. Alojz Čubelić u zajedništvu s provincijalnim ministrom fra Milanom Krištom i braćom samostana sv. Franje. Po završetku euharistijskoga slavlja oprostili smo se od dosadašnjeg gvardijana fra Smiljana Berišića, iskazujući mu zahvalu za sve učinjeno i zaželjeli mu obilje Božjeg blagoslova i milosti na novoj službi.

Svetkovinom svetoga Franje započeli smo euharistijska slavlja u našoj crkvi sv. Franje. Euharistijska slavlja odvijati će se Nedjeljom u sljedećim terminima:

7, 9, 10, 11.30 i 18.30.

A radnim danom u 18.30

Svakoga dana 30 minuta  prije svake svete mise je prilika za pristupanje sakramentu pomirenja.

fra Loris Pilav