Plenarno vijeće Provincije

Plenarno vijeće Provincije zasjedalo je 11. i 12. ožujka 2024. u Kući susreta Tabor u Samoboru. Plenarno vijeće, kao savjetodavno tijelo Provincije, raspravljalo je o našoj prisutnosti u Hrvatskim katoličkim misijama i zajednicama u Njemačkoj. Na prvom danu zasjedanja prikaz stanja HKM Ludwigshafen i HKZ Nagold i HKZ Heilbronn predstavio je fra Mario Zubak. Drugo izlaganje sljedećeg dana zasjedanja pod nazivom Dušobrižnička služba u inozemnoj pastvi – sadašnjost i perspektive imao je fra Milan Krišto. Naglasak je stavljen na sadašnju situaciju djelovanja u Njemačkoj, uzimajući u obzir promijenjene okolnosti djelovanja dušobrižnika prema dopisu koji je uputila Biskupija Speyer u kojoj se nalazi HKM Ludwigshafen.